YAMK-opinnäyte: Pankkialan tulevaisuudenkuvia vuonna 2025


​Opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää pankkisektoria vastaamaan paremmin asiakkaiden tulevaisuuden odotuksia. Siihen päästiin selvittämällä, miltä pankkiala näyttää vuonna 2025 asiakkaiden ja pankkitoimihenkilöiden näkökulmasta. Tärkeimmiksi tuloksiksi osoittautui se, että monien pankkiasioiden hoitoa pidettiin tulevaisuudessa yksinkertaisempana ja helpompana kuin nykyään. Tutkimuksen mukaan toivotaan silti, että mahdollisuus henkilökohtaiseen pankkiasiointiin annetaan vielä tulevaisuudessakin.

Opinnäytetyön tietoperustassa tarkasteltiin pankkisektorin tulevaisuutta. Tärkeimpinä muutosajureina tarkasteltiin digitalisaatiota ja asiakaslähtöisyyttä. Finanssialan toimijat ovat olleet perinteitä kunnioittava, mutta murros digitalisaatiossa on saanut aikaan nopeita ja isoja muutoksia.

Tutkimusaineisto kerättiin e-Delfoi menetelmällä. Delfoi-tutkimuksessa keskeiseksi nousevat onnistunut asiantuntijapaneelin valinta, esitettyjen argumenttien anonyymiys, onnistuminen mielekkäässä kysymysasettelussa, strukturoituneen keskustelun kommentoitujen argumenttien arviointikyky, sekä tulosten esittäminen tavalla joka on kiinnostava ja hyödyllinen.

Opinnäytetyössä e-Delfoin tulevaisuusväittämät liittyivät mm. käteisen rahan rooliin, eri maksamisvaihtoehtoihin, asiakkaan asiointitapoihin, pankkien palveluihin, kilpailijoihin sekä tulevaisuuden tietoturvariskeihin.

Tutkimuksen tärkeimmiksi tuloksiksi nousi yksimielisyys siitä, että käteinen raha, paperilaskut sekä kirjalliset asiakirjat jäävät pois vuoteen 2025 mennessä. Pidettiin myös hyvin yksimielisenä, että pankit tulevat saamaan kilpailijoita eri toimialoilta. Näkemykset jakaantuivat tulevaisuusväittämissä, jotka koskivat pankkien palvelutarjonnan laajenemista, pankkikorteista luopumista sekä maksamista tulevaisuudessa esimerkiksi sormenjäljellä tai silmän iiriksellä.

Muutosvauhdin osalta näkemykset eroavat; osa kokee, että 10 kymmenen vuotta on kovin lyhyt aika muutoksille ja osa taas katsoo, että kymmenessä vuodessa voi tapahtua lähes mitä tahansa.

Asiakkaat ja toimihenkilöt näkevät pankkialan tulevaisuuden hyvinkin samanlaisena. He uskovat pankkisektorin digitalisoituvan yleisen yhteiskunnan muutossuunnan mukaisesti. Tutkimuksessa ei noussut esiin sellaisia tulevaisuudenkuvia, joissa kehitys kulkisi merkittävästi eri suuntiin tämänhetkisten kehityssuuntien kanssa.

Tietoa voidaan soveltaa finanssialan kehitystyössä, huomioiden asiakkaiden ja toimihenkilöiden tulevaisuuden näkemyksiä. Lisäksi asiakkaat ja toimihenkilöt pystyvät tutkimuksen avulla varautumaan paremmin muuttuvaa tulevaisuuteen.

Opinnäytetyöhön voi tutustua Lohjan Laurean kirjastossa.

Lisätietoja:

Sanna Suominen
YAMK, Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma
Puh. 040 724 1549


Viimeksi muokattu 1.6.2016 14:20