YAMK-opinnäyte: Liiketoiminnan tiekartan ja digitaalisen kehittämistyön uudistaminen yhdessä tietohallinnon kanssa


​Laurea-ammattikorkeakoulun YAMK-opiskelija Anu Mikkola-Ahokas tulevaisuuden johtaminen ja asiakaslähtöinen palveluliiketoiminta-koulutusohjelmassa on laatinut opinnäytetyö liiketoiminnan tiekartan ja liiketoiminnan digitaalisen kehittämistyön uudistamista valtionhallinnossa.

Opinnäytetyössä selvitettiin onko liiketoiminnan projekteille ja hankkeille on mahdollista luoda kehittämisprosessin malli. Kehittämisprosessin tärkeimmiksi elementeiksi tunnistettiin tiekarttatoiminta ja kehittämisen vuosikello resurssisuunnittelun rinnalla.

Toimintatutkimus liiketoiminnan ja tietohallinnon yhteistyönä keväällä 2017

Laurea-ammattikorkeakoulussa tulevaisuuden johtaminen ja asiakaslähtöinen palveluliiketoiminta-koulutusohjelmassa tutkittiin toimintatutkimuksena kevään 2017 aikana liiketoiminnan tiekartan ja liiketoiminnan digitaalisen kehittämistyön uudistamista valtionhallinnossa.

YAMK-opinnäytetyössä kävi ilmi, että liiketoiminnan projekteille ja hankkeille on mahdollista luoda kehittämisprosessin malli, jonka tärkeimpinä elementteinä ovat tiekarttatoiminta ja kehittämisen vuosikello.

Kehittämisprosessia noudattamalla liiketoiminta ja tietohallinto voivat tunnistaa potentiaaliset projektit, varata tarvittavat resurssit ja asettaa ne tiekartalle oikea-aikaisesti. Kehittämisprosessissa tulee noudattaa talouden vuosikellon kanssa synkronoitua kehittämisen vuosikelloa. Liiketoiminnan palveluiden kehittäjät saavat opinnäytetyön aikana mallinnetun vuosikellon avulla toimivan tavan toteuttaa kehitystoimintaa. Mallia on mahdollista hyödyntää soveltaen myös muissa organisaatioissa. 

Lisätietoja:

Anu Mikkola-Ahokas
Tulevaisuuden johtaminen ja asiakaslähtöinen palveluliiketoiminta, YAMK
anu.mikkola-ahokas(at) student.laurea.fi
p. 050 5250749


Viimeksi muokattu 28.5.2017 20:59