Uudet työkortit selkeyttävät kumppaniyhteistyön polkua


​Laurea-ammattikorkeakoulu tekee paljon yhteistyötä yritysten, kuntien ja lukuisten muiden toimijoiden kanssa. Yhteistyön muotoja ovat esimerkiksi opinnäytetyöt, projektit ja yhteistyönä toteutetut opintojaksot, työharjoittelut sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan liittyvät hankkeet.

Aiheen valmistelusta johtopäätöksiin

Yhteistyötä helpottamaan on Laureassa nyt valmistunut erityiset kumppaniyhteistyön työkortit, joissa selkeytetään yhteistyöprosessin eri vaiheita. Korteissa kuvataan myös sitä, mitä yhteistyökumppani voi odottaa Laurealta ja millaisia toiveita Laurealla on kumppanin suuntaan.

Omat työkortit on tehty opintojakso-, projektityö-, opinnäytetyö-, harjoittelu- ja TKI-yhteistyöhön. Kumppanityön työkortteihin voi tutustua Opiskelijat palveluksessasi -sivulla.

Yleisin yhteistyön malli ammattikorkeakoulun ja kumppaniyhteisöjen välillä on opintojaksolla tapahtuva toimeksianto. Opintojaksoyhteistyön työkortissa onkin kuvattu yhteistyön malli, joka alkaa aiheen valmistelusta sekä kumppanin kehitystarpeiden ja Laurean tarjonnan kohtaamisesta. Kun nämä on selvitetty, jatkuu prosessi varsinaisen projektin toteuttamisella. Lopulta päädytään johtopäätöksiin ja päätetään mahdollisesta jatkoyhteistyöstä.

Työkortit tutuksi kumppaneille

Työkortteja on valmisteltu alun perin yhteistyössä Espoon kaupungin kanssa. Tällöin hyvin kuvatut työkonseptit päätettiin laajentaa koskemaan kaikkea partneritoimintaa Laureassa.

Tammikuun puolivälissä uusia työkortteja esiteltiin yhteistyökumppaneille, kun Laurea järjesti Tikkurilan kampuksella tapaamisen Vantaan kaupungin toimijoille. Vantaan kaupunki on Laurealle tärkeä kumppani ja yhteistyötä tehdään jatkuvasti kaupungin eri toimialojen kanssa.

Paikalla tammikuun tapaamisessa olikin yhteistyössä mukana olevia toimijoita muun muassa kuntalaispalveluista, vapaaehtoistyön palveluista ja perhepalveluista. Lisäksi mukana keskustelemassa opiskelijayhteistyöstä oli Laurean eri alojen opiskelijoita sekä lehtoreita.

 

Lisätietoja kumppanien työkorteista:

Aluepalvelupäällikkö Pia Kiviharju, pia.kiviharju(at)laurea.fi


Viimeksi muokattu 7.2.2017 14:41
Kumppanityön työkortit Laurea yhteistyö opinnäyte projekti harjoittelu

​Kumppanityön työkortteja käytettiin apuna Tikkurilan kampuksella tammikuussa järjestetyssä työpajassa Vantaan kaupungin toimijoiden sekä Laurean opiskelijoiden ja henkilökunnan kanssa.