Digiaamiainen: ”Digitaaliset kyvykkyydet käyttöön koko organisaatiossa”


Laurea, Tampereen yliopisto ja Tekes järjestivät tiistaina 7.3. Helsingissä yhteisen Digiaamiaisen, jossa perehdyttiin digitalisaation johtamiseen, yhteiskehittämiseen ja digitaalisen työn käytänteisiin.

Tilaisuuden avasivat yhdessä Tekesin Liideri-ohjelman ohjelmapäällikkö Nuppu Rouhiainen ja Laurean USCO-hankkeen projektipäällikkö Outi Kinnunen. Avauspuheenvuorossa korostui ihmisen merkitys digitalisuuden keskellä:

- Liideri-ohjelma nostaa esiin sen, että ihminen on tärkeä kaikessa muutoksessa, Rouhiainen kertoo ja Kinnunen vahvisti toteamalla
- Ihmisistä on kyse tänään, vaikka digitalisuudesta puhutaankin.

Digitalisaatiossa kyse ihmisistä - ei pelkästä teknologiasta

Tilaisuuden aluksi USCO-hankkeen projektipäällikkönä Tampereen yliopistossa toimiva Riitta-Liisa Larjovuori johdatti kuulijat hankkeen keskeisiin teemoihin; miksi ja miten digitaalisia kyvykkyyksiä ja digitalisaation strategista johtamista mitataan ja tutkitaan?

- Digitalisaatiossa ei ole kyse vain uudesta teknologiasta ja sen käyttöön otosta, Larjovuori muistutti.
- Tärkeämpää on se, miten työ ja työn tekeminen organisaatioissa muuttuu, miten ihmisten valmiuksien, osaamisen ja kyvykkyyksien tulisi sen myötä muuttua, ja miten tätä kaikkea johdetaan.

”Organisaatioilta kaivataan ketteryyttä”

Kehitysjohtaja Jussi-Pekka Erkkola Keskolta puolestaan käsitteli puheenvuorossaan digitaalisten kyvykkyyksien merkitystä ja johtamista liiketoiminnassa. Erkkola jaotteli kyvykkyyksien johtamisen kahdelle tasolle: yksilön taso ja organisaation taso.

- Maailma muuttuu tällä hetkellä todella nopeasti ja sen myötä muuttuvat myös organisaatioiden tarvitsemat keskeiset kompetenssit, hän sanoi.
- Yksilötasolla digitalisuuteen liittyvien kyvykkyyksien kirjo on aivan valtava: digimarkkinointi, asiakkuuksien johtaminen, verkkokauppa, datakompetenssit, design thinking. Hyvin harvat ihmiset kykenevät hallitsemaan tämän koko kirjon.

Iso haaste monilla yrityksillä Erkkolan mielestä tällä hetkellä on ketteryys; ketteryyttä on ehkä tiimitasolla, mutta miten ollaan ketteriä koko organisaation skaalalla? Organisaatiotasolla digitalisaatio vaatii myös siirtymistä perinteisestä projektiajattelusta kohti tuotekehitysajattelua ja tuotejohtamista.

- Myös kulttuurin pitää oikeasti tukea uusien toimintatapojen käyttöönottoa organisaatiossa. Pitää pystyä kokeilemaan ja ehkä epäonnistumaan nopeasti ja ymmärtää, että testaamalla päästään parhaimpiin tuloksiin, hän painotti.

Digiaamiaisella kuultiin myös Isännöintiverkon kehityspäällikkö Shabila Saastamoista ja Kevan asiakkuustoiminnan kehittämispäällikkö Tero Mannista, jotka kertoivat, miten heillä on hyödynnetty yhteiskehittämistä digitaalisten palveluiden yhteydessä. Mukana Krista Keräsen fasilitoimassa keskustelussa oli Viima Solutionsin toimitusjohtaja Erkka Isomäki, joka kertoi miten hyödyntää digitaalista Viima-työkalua innovoinnissa ja yhteiskehittämisessä.

Työhyvinvoinnin tukeminen digitaalisessa ympäristössä

Digitalisaation vaikutuksiin työhön ja työn tekemiseen paneutuu myös toinen Tampereen yliopiston hanke: Infoergo eli Tuottavuutta, laadukasta asiakaskokemusta ja työhyvinvointia informaatioergonomialla.  Digiaamiaisen viimeisessä puheenvuorossa tieteellinen johtaja Kirsi Heikkilä-Tammi, projektipäällikkö Jussi Okkonen ja tutkija Laura Bordi käsittelivät digitaalisen työympäristön vaikutuksia stressiin sekä digitaalisuuden vaikutuksia asiakastyöhön ja sen laatuun.

Tutkimustulosten perusteella digitaalisessa ympäristössä työskentelylle ominaiset keskeytykset, vaihdokset ja monitehtäväisyys nostavat merkittävästi stressitasoa. Toisaalta myös ihmiset itse aiheuttavat itselleen stressiä ja keskeytyksiä:

- Työpäivä pirstaloituu, koska se on mahdollista erilaisten digilaitteiden ja työkalujen muodossa., Okkonen toteaa.

Tulosten perusteella yrityksen mahdollinen digistrategia ja yhteiset pelisäännöt etenkin viestintään liittyen vaikuttavat positiivisesti työntekijöihin ja heidän hyvinvointikokemuksiin työpäivän aikana.

Myös asiakastyö digitaalisessa ympäristössä kärsii keskeytyksistä ja suuresta informaatiovirrasta eri kommunikaatiokanavissa.

- Kun puhutaan digitalisuudesta, oletus on että käytettävyyteen ja toimivuuteen liittyvät ongelmat on selätetty, mutta näin ei ole. Merkittävä määrä toimintahäiriöitä aiheuttaa katkoksia ja viivästyksiä asiakastyössä ja -prosesseissa, Bordi kertoo.

Tutkimuksen mukaan asiakkaiden odotukset ovat kasvaneet merkittävästi sitä mukaa kun digitaalisia kommunikointikanavia on tullut lisää. Organisaatioilta odotetaan jatkuvaa tavoitettavuutta ja sähköpostiin vastaamista lähes yhtä nopeasti kuin puhelimeen. Tästä huolimatta digitaalinen viestintä koetaan puhelinta parempana vaihtoehtona, sillä se lisää kommunikoinnin kontrolloimista ja dokumentointia.


Digiaamiaisen esityksiin sekä videotallenteeseen voi tutustua Tekesin verkkosivuilla.

Lisätietoja USCO -hankkeesta:
projektipäällikkö Outi Kinnunen
outi.kinnunen (at) laurea.fi
www.uscoproject.fi.

Lisätietoja Infoergo –hankkeesta:
Tieteellinen johtaja Kirsi Heikkilä-Tammi
kirsi.heikkila-tammi (at) staff.uta.fi


Viimeksi muokattu 10.3.2017 12:24

​Kehitysjohtaja Jussi-Pekka Erkkola, Kesko.