USCO Hackathon 10.10. - Tule ideoimaan tulevaisuuden palveluita


Mitä ja missä? Kymmenes kymmenettä, kymmenestä kymmeneen, järjestetään Suomi 100 -juhlavuoden hengessä USCO Hackathon Laurea Leppävaarassa (Vanha maantie 9, Espoo).

Haemme mukaan startupeja ja loistavan businessidean omaavia henkilöitä/ tiimejä sekä muita innokkaita, kehittäjämielisiä osallistujia (muotoilijoita, asiantuntijoita ja opiskelijoita). Yhdessä luomme uusia ja kehitämme vanhoja palvelukonsepteja – lopputulokseksi saamme loistavia palveluideoita tulevaisuuden Suomelle, vain yhdessä päivässä! Mukaan mahtuu 150 osallistujaa.

Haku startupeille ja business- tai palveluidean omaaville henkilöille on auki 15.9. asti osoitteessa www.lyyti.in/uscohack 
Llue lisätietoja USCO Hackathon -esitteestä (Pdf).

Haku muille kehittäjämielisille osallistujille osoitteessa www.lyyti.in/uscohack1010

 

Miksi? USCO Hackathon eroaa perinteisestä hackathonista siinä, että me asetamme asiakkaat kehittämisen keskiöön ja lähdemme liikkeelle heidän arjen haasteista. USCO Hackathonin taustalla on 1,5 vuoden yhteistyö kahdeksan suomalaisen organisaation kanssa johtamisen, työhyvinvoinnin, asiakasymmärryksen ja palveluiden kehittämisen teemoissa. Yhteistyön aikana teemoja on tarkasteltu digitalisaation näkökulmasta. Nyt USCO Hackathon yhdistää ideanikkareiden innokkuuden, startupien ketteryyden ja rohkeuden, suomalaisten organisaatioiden voimat ja asiantuntijuuden sekä kehittäjämielisten palvelumuotoilijoiden kyvyt ja menetelmäosaamisen. Tällä tavalla voimme toimijoiden välisiä rajoja rikkoen ja digitalisaatiota kunnioittaen suunnitella ja ideoida uudenlaisia palveluita tulevaisuuden Suomelle.

Miten? 12 tunnin ajan osallistujat kehittävät tiimeissä palveluita suomalaisille. Jokaisessa tiimissä on aina:

  • 1 startup
  • 3 – 4 eri USCO-organisaatioiden asiantuntijoita
  • 2-3 mukaan hakeneita kehittäjämielisiä henkilöitä

Tiimit muodostetaan ennen hackathon tapahtumaa.

USCO Hackathonissa osallistujat jakavat näkemyksiä, osaamista, ideoita ja pelkoja digitalisaation ympäriltä sekä katsovat tulevaisuuteen. Kaikki työskentely perustuu syvään ja aitoon asiakasymmärrykseen, kuten nykyaikaisessa palveluiden kehittämisessä tuleekin tehdä. Työpajassa kehitettävät palvelut suunnataan kahdeksalle suomalaiselle persoonalle, jotka on luotu USCO hankkeessa mukana olevien organisaatioiden, Kevan, Sillan, Verohallinnon, Humapin, Isännöintiverkon, Fennian, Danske Bankin ja Keskon, asiakkaista.

Tiimit hyödyntävät työskentelyssään idearikkaiden innokkuutta, startupien ideoita ja ketteryyttä, USCO-organisaatioiden asiakaspersoonia, asiantuntijoiden osaamista ja palvelumuotoilun ketteriä menetelmiä. Tuloksena syntyy uusia palveluita, palvelukonsepteja, paranneltuja palveluita sekä yhteistyötä – 100-vuotiaalle Suomelle.

Kenen kanssa? Mukana on startupeja ja loistavan idean omaavia nuoria, kehittäjämielisiä ihmisiä, kuten muotoilijoita ja opiskelijoita sekäUSCO-organisaatiot Danske Bank, Keva, Kesko, Fennia, Verohallinto, Silta, Isännöintiverkko, Humap, Laurea-ammattikorkeakoulu, Tampereen Yliopisto ja Tekes.

Danske Bank on USCO Hackathonin priimusmoottori ja pääsponsori.

Mitä seuraavaksi?

Startupit tai hyvän idean omaavat henkilöt/ tiimit: hakekaa mukaan viimeistään 15.9. osoitteessa www.lyyti.in/uscohack   

Muut innokkaat osallistujat, muotoilijat, asiantuntijat ja ideanikkarit: hakekaa mukaan osoitteessa www.lyyti.in/uscohack1010

Seuraile somessa #uscohack  niin pysyt perillä uusimmista uutisista sekä www.uscoproject.fi

Yhdistetään suomalaisten organisaatioiden voimat, startuppien innokkuus ja kehittäjämielisten idearikkaus. #Elänyt ja tule mukaan!

Lisätietoja:

www.uscoproject.fi
USCOn projektipäällikkö Outi Kinnunen
outi.kinnunen@laurea.fi | 050 301 5069


Viimeksi muokattu 1.9.2017 16:15