USCO Business Campilta vauhtia digitalisaation hyödyntämiseen


​Ensimmäinen USCO Business Camp järjestettiin Cambridgessa 29.11 – 2.12.2016. Mukana oli 25 osallistujaa hankkeessa mukana olevista organisaatioista valmiina oppimaan uutta ja ottamaan käyttöön uusia työkaluja digitalisaation eteenpäin viemiseen mm. roadmappingin eli strategian tiekarttojen, palvelumuotoilun ja yhteiskehittämisen keinoin.

USCO Digitalisation Landscape – 100 uutta ideaa tunnissa 

Ensimmäisenä päivänä Cambridgen yliopiston tohtori Robert Phaal johdatteli osallistujat strategisen kehittämisen visualisointiin ja roadmappingiin. Työkaluna käytettiin strategian kehittämistä yhdessä ja visualisoiden mahdollistavaa Digitalisation Landscape –kanvasta. Tunnin työskentely tuotti sata ideaa, joista osallistujat yhdessä valitsivat tulevaisuuden kannalta merkittävimmät asiat jatkotyöstöön.

Business Campin viimeisenä päivänä vietiin aiemmat opit käytännön tasolle ja luotiin valituille ideoille roadmapit tulevaisuuteen. Roadmapping opetti mm. visuaalisuuden merkitystä kehittämisessä: se voi toimia kehittämisen punaisena lankana yhdistäen ja tuoden esille eri tasoja ja asioita.

Peloista palveluinnovaatioihin 

Toisen päivän aamuna tohtori Karen Miller Cambridgen yliopistosta laittoi osallistujat pohtimaan pahimpia pelkojaan ja kuvaamaan piirtämällä parin sanoittamaa pelkoa. Tehtävänantoa kummasteltiin alkuun; miten pelot ja piirtäminen liittyvät liiketoimintaan? Miller palasi kysymykseen päivän päätteeksi onnitellen osallistujia: työskentelyssä toteutuneet kertominen, kuunteleminen ja visualisointi ovat tärkeitä johtajuustaitoja ja niitä oli käytetty erittäin onnistuneesti

Pelkojen taltuttamisen jälkeen päivä jatkui Challenge 2060 -haastetehtävän merkeissä, jossa hyödynnettiin muotoiluajattelun (Design Thinking) periaatteita. Tehtävänä oli kehittää uusi ruokapalvelu yli 60-vuotiaille suomalaisille vuodelle 2060. Ketterän kehittämisen apuna käytettiin palvelumuotoilusta tuttuja työkaluja: persoonia, empatiakarttoja ja story boardeja. Haasteen myötä opeteltiin yhteiskehittämään palveluita nopeassa tahdissa annettujen työkalujen avulla.

Muutos vaatii ketterää toimintatapaa ja nopeampaa kehitystä

USCO-hankkeen tieteellisen johtajan Krista Keräsen johdolla pohdittiin millaista osaamista ja taitoja vaaditaan johtajilta, kehittäjiltä ja muilta organisaatioiden työntekijöiltä sekä asiakkailta tulevaisuudessa. Osaamista ja taitoja tarkasteltiin kolmella eri tasolla: ydin-, avain- ja kriittinen osaaminen. Lopputuloksena syntyi yhdessä rakennettu Capability Map, jossa osaamista tarkastellaan neljästä eri näkökulmasta kolmella eri tasolla.

Keräsen esityksessä tuotiin esiin World Economic Forumin luoma ”Top 10 Skills 2020” –lista, jonka mukaan kolme tärkeintä taitoa tulevaisuudessa tulevat olemaan monimutkaisten ongelmien ratkaisutaidot, kriittinen ajattelu ja luovuus. Näitä kaikkia taitoja tarvittiin myös Business Campin aikana.

Palvelumuotoilulla tyytyväisempiä osallistujia 

USCO Business Campia suunniteltaessa ja toteutettaessa käytettiin palvelumuotoilun menetelmiä asiakasymmärryksen lisäämiseksi. Moodboardien avulla pystyttiin reagoimaan osallistujien vireys- ja tunnetilaan nopeasti. Osallistujilta kerättiin palautetta jokaisen session päätteeksi hymiöiden ja muutaman sanan muodossa ja niiden yhteenveto tarkastettiin ennen seuraavan session alkamista.

Tapahtumia järjestäessä myös järjestäjien tulee olla ketteriä ja valmiina reagoimaan osallistujien jaksamiseen ja tuntemuksiin. Kaikkea ei pidä suunnitella valmiiksi, vaan jättää myös jouston varaa ja varustautua muutamilla b- ja c-suunnitelmilla.

Asiasisällön ja koulutuksen lisäksi Business Camp sisälsi inspiroivan yhdistelmän kulttuuria, historiaa, yhdessäoloa ja kannustavaa ryhmähenkeä. Etenkin yhdessäolo ja ilmapiiri ovat tärkeitä innovatiivisen työotteen kannalta. Osallistujien toiveesta seuraava USCO Business Camp tulee olemaan päivän tai kaksi pidempi ja sen aikana syvennytään tarkemmin organisaatioiden omiin haasteisiin. 

Video USCO Business Campista

USCO Twitterissä: #uscoproject

USCOn verkkosivut

Lisätietoja:

projektipäällikkö Outi Kinnunen
outi.kinnunen (at) laurea.fi

 

Kiinnostuitko Business Campista? Laurea tekee vastaavia koulutustapahtumia räätälöitynä organisaation tarpeiden mukaisesti. Ota yhteyttä Aino Maijalaan ja selvitetään millainen Business Camp olisi juuri teidän organisaatiollenne sopiva.

Aino Maijala, tapahtumasuunnittelija, aino.maijala (at) laurea.fi

 

​USCO – Using Digital Co-Creation for Business Development

Tammikuussa 2016 alkaneessa USCO-hankkeessa (Using Digital Co-Creation for Business Development) kehitetään suomalaisten yritysten ja julkisorganisaatioiden valmiuksia digitalisaation hyödyntämiseen etenkin asiakaslähtöisten palveluiden kehittämisessä.

USCO-hankkeessa tarkastellaan digitalisaation hyödyntämistä neljästä näkökulmasta: organisaation johtaminen ja kulttuuri, avoimet innovaatiot ja ketterät kokeilut, työhyvinvointi ja asiakaslähtöisyys. Laurean tutkimuskumppanina kolmivuotisessa hankkeessa on Tampereen yliopisto ja lisäksi mukana on kahdeksan yksityisen ja julkisen sektorin toimijaa; Danske Bank, Fennia, Humap, Isännöintiverkko, Kesko, Keva, Silta ja Verohallinto.

USCO-hanke on herättänyt paljon kiinnostusta eri tahojen keskuudessa ja sen johdosta tiistaina 7. maaliskuuta 2017 järjestetään kaikille avoin aamiaistilaisuus Laurean Leppävaaran kampuksella yhteistyössä Tekesin Liideri-ohjelman kanssa. Ajankohta kannattaa merkata jo kalenteriin, lisätietoja tulee vielä loppuvuoden aikana

 


Viimeksi muokattu 31.5.2017 14:29