Terve sisäilma puhututti Hyvinkään seminaarissa


​Sisäilmaongelmat koskettavat tuhansien ihmisten elämää Suomessa. Miten arjen kemikaalit vaikuttavat ihmisen elimistöön ja mitä sisäilman ongelmista voi pahimmillaan seurata?

Laurean Hyvinkään kampuksella järjestettiin keskiviikkona 8. maaliskuuta Arjen kemikaalit, uhka terveydelle -seminaari, jossa keskusteltiin kemikaalien vaikutuksista ihmisten terveydelle. Samalla etsittiin ratkaisuja sisäilmaongelmien ehkäisyyn ja helpotusta jo sairastuneiden ihmisten arkeen.

Laurean liiketalouden projektijohtamisen opiskelijoiden yhdessä Terve Sisäilma Ry:n kanssa järjestämä seminaari keräsi keskiviikkona Hyvinkäälle kymmeniä aiheesta kiinnostuneita. Lisäksi seminaaria seurasi verkkostreamin välityksellä yli sata ihmistä, jotka eivät esimerkiksi sisäilmanoireiden vuoksi voineet osallistua paikan päällä seminaariin.

Ihminen haavoittuvainen hengitetyille haitallisille aineille

Seminaarissa aihetta käsittelivät eri näkökulmista useat sisäilmaongelmien ja monikemikaaliyliherkkyyden eli MCS:n asiantuntijat. Luentojen ja kokemuspuheenvuorojen lisäksi on aihetta käsittelevä paneelikeskustelu, työpajoja sekä yritystori.

Biologian näkökulmasta monikemikaaliyliherkkyyttä ja erilaisia mikrobeja, joihin mm. home lukeutuu, käsittelivät videoluennoissaan mikrobiologian dosentti Tamara Tuuminen sekä emeritaprofessori Mirja Salkinoja-Salonen.

Salkinoja-Salonen muistutti kuulijoita siitä, miksi juuri hengitettynä haitalliset aineet ovat ihmiselimistölle erityisen vaarallisia:

- Ihmisen maksa ja suolisto suodattavat tehokkaasti haitallisia aineita, mutta hengitettyä ilmaa ei ihmiskeho samalla tavalla turvaa. Kaikki, mikä keuhkoihin menee, imeytyy keuhkoissa verenkiertoon, hän sanoi.

Homesairaudet ristiriitoja herättävä aihe

Lääketieteellisen näkemyksen päivän aiheeseen Hyvinkään seminaarissa toi pitkään home- ja kosteusvauriosairauksia tutkinut sisä- ja infektiotautien erikoislääkäri ja professori Ville Valtonen. Hän korosti, että vaikka Suomessa varovaisen arvion mukaan vuosittain 800 000 ihmistä altistuu homeille ja kosteusvaurioille, ovat homesairaudet lääketieteessä ristiriitoja herättävä aihe.

- Tällä hetkellä ei ole olemassa sellaista luotettavaa laboratoriokoetta, joka varmistaisi kohtalaisella varmuudella homesairauden, professori Valtonen sanoi.
- Homesairauden diagnostiikka on siksi kliininen eli oireisiin perustuva. Lääkärin on diagnoosia tehdessään luotettava potilaaseen.

Tämä johtaa Valtosen mukaan siihen ongelmaan, että homesairaiden on usein vaikea saada sairauslomia tai -eläkettä, vaikka olisikin työkyvytön työpaikan huonon sisäilman vuoksi. Homesairaus voikin johtaa paitsi terveydellisiin ongelmiin myös taloudellisiin ongelmiin ja sitä kautta edelleen sosiaaliseen eristäytymiseen.

Arjen kemikaalit, uhka terveydelle -seminaarissa kuultiin lisäksi muun muassa arkkitehti Maria Nordinin ja rakennusterveysasiantuntija Jussi Timosen luennot sekä kokemusasiantuntijoita puheenvuoroja. Päivä päättyi paneelikeskusteluun, jossa vedettiin yhteen seminaarin teemoja terveellisestä asumisesta, lääketieteen ja terveydenhuollon suhtautumisesta sisäilmasairauksiin sekä sisäilmaongelmien vaikutuksista lapsiin ja nuoriin.


Viimeksi muokattu 13.3.2017 9:37

​Arkkitehti Maria Nordin luennoi Hyvinkään seminaarissa arkkitehtuurin ja rakennuksen terveellisyyden välisestä yhteydestä.