Sun Idea –hanke kehittää osallistuvaa budjetointia Espoon keskuksessa


​Laurea-ammattikorkeakoulun Sun Idea –hanke on saanut Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka –ohjelman rahoituksen vuosille 2017-2018 yhtenä 15 hankkeesta.

Sun Idea -hankkeessa kehitetään osallistuvaa budjetointia asukaslähtöisen kaupunginosakehittämisen välineenä. Osallistuvassa budjetoinnissa asukkaat tunnistavat ja priorisoivat julkisten varojen käyttökohteita sekä osallistuvat niitä koskevaan keskusteluun ja päätöksentekoon. Espoon keskuksessa osallistuva budjetointi kohdistuu alueellisen toimintarahaan, jota käytetään yhteisölliseen toiminnan kehittämiseen ja alueen viihtyvyyden parantamiseen.  Kokeilussa keskeisessä asemassa on verkkosovellus Mun Idea, jonka avulla asukkaat tiedottavat ideoistaan ja äänestävät niistä.  Ideoita jalostetaan prosessin aikana työpajoissa. Tammikuussa 2017 käynnistyvä kokeilu on avoin kaikille alueen asukkaille ja kehittäjille.

Sun Idea on toimintatutkimus, jossa tutkijat,  kaupungin asiantuntijat  ja asukkaat kehittävät osallistuvan budjetoinnin toimintakonseptia karttuvaa tutkimustietoa hyödyntäen. Hankkeessa pyritään vahvistamaan paikallisyhteisön voimavaroja ja tuottamaan uusia malleja asukastoimijuuden ja poikkihallinnollisen yhteistyön edistämiseen.  Kiinnostuksen kohteena on myös tutkia asukkaiden ideoiden laajentumista sosiaalisiksi innovaatioiksi.
Tutkimushankkeen johtajana toimii yliopettaja Soile Juujärvi ja tutkijoina yliopettaja Ossi Salin sekä lehtori Virpi Lund. Osallistuvan budjetoinnin kokeilusta vastaa Espoon keskuksen projektinjohtaja Mikko Kivinen ja se on osa Osallistuva Espoo –poikkihallinnollista ohjelmaa.

Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka -ohjelma rahoittaa monitieteistä, kansainvälisesti korkeatasoista ja metropolialueen erityispiirteistä lähtevää kaupunkitutkimusta sekä siihen tukeutuvaa kehittämistoimintaa kilpaillun hankerahoituksen kautta.  Hankkeiden yhteenlaskettu rahoitus vuosille 2017–2018 on noin 2 miljoonaa euroa.  Sun Idea –hankkeen rahoitus on noin 160 000 euroa.

Lisätietoja:

yliopettaja Soile Juujärvi, soile.juujarvi(at)laurea.fi

 

Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka -ohjelmaan valittu viisitoista tutkimus- ja kehittämishanketta vuosiksi 2017–2018

 

Pääosa rahoitettavista hankkeista on perustutkimusta ja kehittämistoimenpiteitä yhdisteleviä yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen yhteishankkeita. 

Metropolialueen korkeakoulujen, kaupunkien sekä kahden ministeriön välisen kaupunkitutkimus- ja metropolipolitiikka -ohjelman ohjausryhmä on valinnut vuosina 2017 ja 2018 rahoitettavat uudet kaksivuotiset tutkimus- ja kehittämishankkeet.

– Kaikki ensi vuoden alussa käynnistyvät hankkeet ja niiden aiheet ovat ohjelman puitteissa uusia. Pääosa hankkeista on perustutkimusta sekä kehittämistoiminepiteitä yhdisteleviä yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen yhteishankkeita. Hankkeiden yhteenlaskettu rahoitus kahdelle vuodelle on noin 2 miljoonaa euroa, kun huomioidaan hankkeiden toteutuspaikkojen omavastuuosuudet, sanoo tutkimus- ja yhteistyöohjelman koordinaattori Jussi Kulonpalo (http://www-db2.helsinki.fi/tto/puhelin.henkilo.henkilotiedot?id=17000589&kieli=0#). 

Metropolialueen kestävän kasvun haasteet ja mahdollisuudet -teemaisen ohjelman keskeisenä tehtävänä on rahoittaa monitieteistä, metropolialueen erityispiirteistä lähtevää kaupunkitutkimusta sekä siihen tukeutuvaa kehittämistoimintaa kilpaillun hankerahoituksen kautta. 
Ohjelmaan valitut hankkeet esittäyvät 3. helmikuuta Helsingin yliopistolla järjestettävässä yleisölle avoimessa tilaisuudessa. Tilaisuuden ohjelma julkaistaan tammikuussa. 

Ohjelmaan osallistuvat Helsingin yliopisto, Hanken Svenska handelshögskolan, Diakonia-, Metropolia-, Haaga-Helia-, Arcada-, LAUREA-, LAMK-, HAMK- ja HUMAK -ammattikorkeakoulut, Helsingin, Espoon, Vantaan ja Lahden kaupungit sekä Ympäristöministeriö ja Valtiovarainministeriö.

 

Hankkeet: 
(hankkeen vastuullinen johtaja, toteutuspaikat ja nimi)


Professori Sami Moisio 
Helsingin yliopisto ja Metropolia ammattikorkeakoulu 
Urbaanin yhteiskehittämisen mallit - Tutkimuksen ja monialaisen toimijuuden parhaat käytänteet kaupunkitiedon ja -suunnittelun kehittämisessä


Senior Research Fellow Shuhua Liu 
Yrkeshögskolan ARCADA 
Intelligent Methods and Models for Mining Community Knowledge: Enabling enriched Understanding of Urban Development in Helsinki Metropolitan Region with Social Intelligence


Yliopettaja Soile Juujärvi 
Laurea-ammattikorkeakoulu 
Sun Idea - osallistuva budjetointi kaupunginosakehittämisessä


Professori Ilse Julkunen ja Aija Kettunen
Helsingin yliopisto ja Diakonia-ammattikorkeakoulu Kaupunkisosiaalityöllä kohti vaikuttavaa kotoutumista pääkaupunkiseudulla ja Lahdessa


Lehtori Sara Ikävalko 
LAMK ammattikorkeakoulu 
Kaupunki nuorten palveluna - uuden sukupolven kaupunkikokemus ja tulevaisuuden palvelut 

Professori Pia Olsson 
Helsingin yliopisto ja 
Humanistinen ammattikorkeakoulu HUMAK 
Jaettu kaupunki. Etnografinen tutkimus tilallis-toiminnallisista kohtaamisista monikulttuurisissa kaupunkiympäristöissä


Yliopettaja Päivi Rainò
HUMAK ammattikorkeakoulu 
Kielettömänä kaupungissa? Tulokulma osallistuvaan ja kielellisesti esteettömään kaupunkiin


Tutkijatohtori Virpi Sorsa
Hanken Svenska handelshögskolan 
Korkean vaikuttavuuden yritykset ja metropolialueen talouskasvu


Yliopettaja Teemu Moilanen
HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu 
Stadionista maailmanluokan elämyskeskukseksi


Tutkijatohtori Maria Salonen 
Helsingin yliopisto ja Yrkeshögskolan ARCADA 
Pyöräily osana Helsingin seudun kestävää kaupunkiliikennettä - uudet aineistot suunnittelun tukena


Professori Matti Kortteinen 
Helsingin yliopisto 
Sosiaalisen sekoittamisen kynnysarvot


Apulaisprofessori Sirkku Juhola 
Helsingin yliopisto ja Metropolia ammattikorkeakoulu 
Miten kestävyysmuutos toteutuu kaupungissa (KEMUT) - esimerkkinä Eko-Viikin asuinalue Helsingissä


Dosentti Leena Järvi 
Helsingin yliopisto ja Metropolia ammattikorkeakoulu 
Hienon resoluution ilmanlaatumallinnus kaupunkisuunnittelun tukena


Dosentti Aki Sinkkonen 
Helsingin yliopisto 
Kohti tervettä aikuisuutta (KOTA) - päiväkodin viherpihan vaikutus lasten kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin


Tapani Pöykkö 
Hämeen-ammattikorkeakoulu HAMK 
SMART PARKS, käyttäjäkokemus osaksi julkisen ulkotilan investointi- ja ylläpitopäätöksiä

 

Lisätiedot

koordinaattori Jussi Kulonpalo

jussi.kulonpalo@helsinki.fi

puh. 050 441 7337

Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka -tutkimus ja yhteistyöohjelma

PL 65 (Viikinkaari 2a)

00014 Helsingin yliopisto

www.helsinki.fi/kaupunkitutkimus


Viimeksi muokattu 29.12.2016 13:04