Sote-uudistus puheenaiheena Itä-Uudenmaan hoitotyön päivässä


​Vuosittain alueellisena yhteistyönä järjestettävää Itä-Uudenmaan hoitotyön päivää vietettiin Porvoon Campuksella keskiviikkona 28.9. Hoitotyön päivän tavoitteena on tuoda yhteen sosiaali- ja terveysalan toimijoita itäiseltä Uudeltamaalta ja tehdä näkyväksi alueella tehtävää yhteistyötä. Tulevaan sote-uudistukseen liittyen tämän vuotisen Itä-Uudenmaan hoitotyön päivän teemana oli ohjaus hoitotyössä.

Päivän ensimmäisessä asiantuntijapuheenvuorossa kuultiin Merja Merastoa, joka käsitteli tulevaisuuden työelämävalmiuksia sote-uudistuksen myötä voimakkaasti muuttuvassa ympäristössä. Sote-uudistus tuo mukanaan muun muassa entistä enemmän valinnanvapautta asiakkaille, lisää erilaisia palveluja ja palveluntarjoajia sekä digitalisaatiota.

Soten haasteet ja mahdollisuudet puheenaiheen paneelissa

Sote-uudistuksen vaikutukset ja ohjauksen merkitys puhuttivat myös hoitotyön päivän paneelikeskustelussa. Paneelissa olivat mukana sosiaali- ja perhepalveluiden johtaja Maria Andersson ja osastonhoitaja Sarita Siltanen-Lehtovaara Porvoon kaupungilta, johtava ylihoitaja Tuulia Koponen HUS:sta sekä sairaanhoitajaopiskelija Iiris Arola Laurea-ammattikorkeakoulusta.

- Tämä tulee olemaan suuri muutos perinteiseen potilas-hoitaja-lääkäri -suhteeseen, jossa on paljon opittavaa meille ammattilaisillekin, paneelissa todettiin.
- Asiakkaan ohjauksen merkitys korostuu varsinkin tänä aikana, jolloin ihmisille on tarjolla rajattomasti tietoa verkossa ja valinnanvapaus sote-palvelujen kohdalla lisääntyy.

Virtuaalipalvelut ohjauksen apuna

Digitalisaation mukanaan tuomiin uusiin palveluihin kohdistuu suuria odotuksia kaikilla toimialoilla eikä terveydenhoito ole tästä poikkeus. Digitaaliset palvelut eivät ole pelkkään tulevaisuuden visiota ja Itä-Uudenmaan hoitotyön päivässä päästiinkin tutustumaan Hämeenlinnassa jo toiminnassa olevan virtuaaliyksikön toimintaan.

Virtuaaliyksikön projektipäällikkö Ilona Rönkkö esitteli kaupungin terveyspalveluilla käytössä olevaa Minunterveyteni.fi -palvelua, jonka avulla kaikki kuntalaiset voivat hoitaa ja edistää erilaisia hyvinvointiinsa liittyviä asioita. Sähköisten palvelujen käyttöönotto on lisännyt huomattavasti Hämeenlinnan palveluvalikoimaa, mikä on lisännyt palveluohjauksen merkitystä

- Uusien palvelujen käyttöönotto vaatii ennen kaikkea toiminnallista muutosta terveydenhuollossa, projektipäällikkö Rönkkö kuvaili Hämeenlinnassa läpikäytyä muutosta.
- Sähköinen palvelu ei koskaan istu suoraan vanhoihin toimintatapoihin ja tämä muutos vaatii paljon työtä.

Asiantuntijapuheenvuorojen lisäksi Itä-Uudenmaan hoitotyön päivässä esiteltiin alueen koulutusyhteisöjen toimintaa sekä tutustuttiin käynnissä oleviin kehittämishankkeisiin asiakkaan ohjaamiseen liittyen. Lisäksi paikalla Porvoon Campuksella oli esillä useita näytteilleasettajia.

Itä-Uudenmaan hoitotyön päivään osallistui sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia ja asiantuntijoita HUS/Porvoon sairaalan erikoissairaanhoidosta, Porvoon sosiaali- ja terveystoimesta, Sipoon sosiaali- ja terveyspalveluista, Loviisan sosiaali- ja terveydenhuollosta, 2. asteen koulutusyhteisöistä Edupolista, Amistosta ja Point Collegesta sekä Laurea-ammattikorkeakoulun opiskelijoita ja lehtoreita.


Viimeksi muokattu 29.9.2016 10:08

​Paneelikeskustelu Itä-Uudenmaan hoitotyön päivässä keskiviikkona.