Social Services -opiskelija Taisekwa: ”Projekteissa työskentely avaa uusia mahdollisuuksia”


​Taisekwa Sigobodhla on toisen vuoden opiskelija Laurea-ammattikorkeakoulun englanninkielisessä Social Services -koulutuksessa. Sosiaalialan opintoihin Zimbabwessa kasvanut Taisekwa päätyi kuitenkin sattuman kautta.

- Tulin alun perin Suomeen noin 10 vuotta sitten opiskelemaan yliopistossa englanninkielisessä liiketalouden kandiohjelmassa, hän kertoo.
- Valmistumisen jälkeen en kuitenkaan löytänyt töitä, joten päädyin töihin lasten päivähoitoon Helsingissä. Työskentelin erilaisissa tehtävissä siellä yhteensä neljä vuotta ja päätin jatkaa opiskelua, jotta saisin lastentarhanopettajan pätevyyden.

”Sosiaalialalla työskennellään laajan verkoston kanssa”

Sosiaalialan opintojen aikana on Laureassa mahdollista valita lastentarhanopettajan kelpoisuuteen johtava opintopolku ja näin Taisekwa aikookin tehdä. Opintojen aikana on kuitenkin avautunut myös monia muita kiinnostavia mahdollisuuksia.

- Lasten kanssa työskentely on mukavaa, mutta samalla siinä työskennellään myös koko perheen kanssa ja tutuksi tulee koko yhteistyöverkosto siinä ympärillä: neuvola, koulu ja niin edelleen, Sigobodhla kuvailee.
- Tämä on kiinnostava puoli sosiaalialan työssä yleisestikin; työtä tehdään monipuolisesti yhteistyössä laajan ammattilaisten verkoston kanssa. Tämä laaja-alaisuus kiinnostaa minua paljon.

Sosiaalialan opintoihin Laureassa kuuluvat olennaisena osana projektit, joiden kautta on mahdollisuus tutustua käytännössä työhön erilaisten asiakasryhmien kanssa. Taisekwa Sigobodhla on ollut mukana tähän mennessä muun muassa omaishoitajien, maahanmuuttajien ja ikäihmisten kanssa tehtävissä projekteissa.

- Parasta projekteissa onkin juuri se, että ne avaavat silmät näkemään sellaisia osa-alueita sosiaalityössä, joita ei aiemmin ollut tullut miettineeksikään, hän sanoo.
- Esimerkiksi eräs kurssi, jossa opiskelimme yhdessä sairaanhoitajaopiskelijoiden kanssa, keskittyi mielenterveyspotilaisiin ja päihteiden väärinkäyttöön. Se oli todella silmiä avaava kokonaisuus.

”Projekteissa opitaan soveltamaan opittua käytäntöön”

Opiskelu Laureassa on ollut Taisekwa Sigobodhlan mielestä hyvin erilaista verrattuna hänen aikaisempiin opintoihinsa yliopistossa. Pelkkien luentojen ja oppituntien sijaan iso osa opiskelusta tapahtuu nyt projekteissa.

- Laureassa opiskelu oli aluksi vähän jännittävääkin, sillä projektien tekeminen oli minulle täysin uutta, hän sanoo.
- Nyt arvostan kuitenkin projektioppimista todella paljon, sillä sitä kautta pääsee soveltamaan opittuja asioita oikeassa käytännön työssä sekä oppii työskentelemään erilaisten ihmisten ja kumppaniorganisaatioiden kanssa.

Taisekwa on huomannut, että projektien tekeminen opettaa erityisesti hahmottamaan kokonaiskuvaa. Projekteissa opiskelijoilla on vastuu siitä, että kaikki asiat - niin pienet kuin suuretkin - tulee tehtyä aikataulussa.

- Toisaalta projektit - ja erityisesti niihin kuuluvan raportin tekeminen - mahdollistavat sen, että opiskeltu teoria linkittyy hyvin käytännön tekemiseen, Taisekwa kertoo.

 

Lue lisää opiskelijatarinoita Laureasta.


Viimeksi muokattu 15.3.2017 13:54
degree student story social services Laurea UAS Taisekwa

​Taisekwa Sigobodhla.