Risk Manager: Syvempää osaamista riskienhallintaan täydennyskoulutuksesta


​Turvallisuusasiantuntijana työskentelevä Antti-Pekka Lammi on valmistunut Laureasta turvallisuusalan tradenomiksi vuonna 2015. Parhaillaan hän syventää osaamistaan riskienhallinnan Risk Manager -täydennyskoulutuksessa:

”Lukion jälkeen hain Laurean turvallisuusjohtamisen (turvallisuusalan tradenomi) – linjalle. Mielestäni melko tiukan valintaseulan jälkeen pääsin opiskelemaan ja valmistuin 2015 turvallisuusalan tradenomiksi. Nyt täydennyskoulutuksena suoritan Risk Manager –riskienhallinnan opintoja.

Tavoitteena turvalliset toimitilat

Tällä hetkellä toimin turvallisuusasiantuntijana Senaatin Puolustus ja turvallisuus -toimialalla. Toimialan asiakaskunnan toiminta on turvallisuuteen erikoistunutta. Tilat ovat käyttäjäsidonnaisia ja erityistarpeisiin suunniteltuja. Toimialan tavoitteena on turvallisuuden tuotteistaminen kiinteistöliiketoiminnassa, asiakkaiden toiminnan muutoksen mahdollistaminen toimitilojen osalta ja palvelun jatkuva parantaminen asiakasyhteistyötä kehittämällä.

Vastaan osaltani Senaatin tuottamista turvallisuusasiantuntijapalveluista ja niiden kehittämisestä, sekä Senaatin ja Senaatin sidosryhmien henkilöturvallisuudesta ja sen kehittämisestä. Turvallisuusasiantuntijan tehtävänä on mm. kartoittaa toimitilojen turvallisuuden nykytilaa, tukea asiakasta turvallisuuteen liittyvissä asioissa, sekä yhdessä asiakkaan kanssa kehittää ja optimoida toimitilojen turvallisuutta.

Ennen nykyisiä työtehtäviäni toimin turvallisuusasiantuntijana energiatekniikan ratkaisuja tuottavassa yrityksessä. Tehtäviini kuului mm. energiatekniikan projektien turvallisuusasiantuntijatehtävät sekä räjähdysvaarallisten tilojen turvallisuuden kartoittaminen ja kehittäminen. Tein opinnäytetyöni myös energiatekniikan osa-alueelta aiheella ”Nesteytetyn maakaasun käyttöturvallisuusopas”.

Risk Manager –koulutuksesta täydennystä omaan työhön

Aika ajoin selailen Laurean nettisivuja, koska tiedän että Laurea järjestää paljon täydennyskoulutusta. Laurean nettisivuilta löytyi juuri omaan työhön syventävä koulutus riskienhallinnasta, Risk Manager. aiheet osuivat sopivasti niihin osa-alueisiin joissa tiesin, että täydennyskoulutus tulee tarpeeseen. Riskienhallinta on merkittävä ja jatkuvasti kehittyvä osa-alue riippumatta siitä millä kentällä yritys toimii. Esimieheltä tuli heti hyväksyntä koulutukseen ja työpaikalla on yleisestikin positiivinen ja kannustava ilmapiiri itsensä kehittämiseen.

Koulutus on ollut todella mielenkiintoista. Paljon asioita pitää omaksua lyhyessä ajassa, mutta jo nyt tiedän että koulutuksessa esille tulleita asioita tulee siirtymään käytäntöön myös omassa tekemisessäni. Koulutus on ollut käytännönläheistä ja riskienhallintatyössä käytettävien standardien sisältöjä on käyty läpi.

Koulutuksessa käsitellyt analyysimenetelmät ja –työkalut sekä dokumentoinnin kehittämisen menetelmät ovat olleet erityisen hyödyllisiä. Erityisesti parhaita osioita ovat olleet riskianalyysit, projektiriskit sekä riskienhallinnan kokonaisuuden kehittämisen menetelmät.

Riskienhallinta on iso osa työnkuvaani, sekä asiakkaiden kanssa, että Senaatin sisäisen riskienhallinnan kehittämisen parissa. Koulutus tulee antamaan paljon tukea oman toiminnan kehittämiseen.

Suosittelen koulutusta kaikille, jotka työskentelevät riskienhallinnan parissa, työnkuvasta riippumatta. Risk Manager -koulutuksessa osallistujia on ollut monelta eri alalta ja on selvää, miten tärkeää onnistunut riskienhallinta on kaikilla aloilla. Erilaisia sertifiointeja arvostetaan jo nyt paljon ja uskon, että niiden kysyntä kasvaa entisestään tulevaisuudessa.”

 

Lue lisää Risk Manager -täydennyskoulutuksesta.


Viimeksi muokattu 30.6.2017 10:30

​ Antti-Pekka Lammi