Palvelumuotoilun opiskelijat ideoivat palveluita Stockmannille


​Tyytyväinen asiakas on opiskelijaprojektin onnistumisen merkki. Yritysyhteistyön tulokset esiteltiin tilaajalle projektin päätöstilaisuudessa Stockmannin pääkonttorissa Helsingin Pitäjämäessä 8. toukokuuta.

Laurean Palveluinnovaatiot-opintojakson opiskelijat ideoivat ja kehittivät Stockmannille tulevaisuuden palvelukonsepteja noin 40 opiskelijan voimin. Puolet tiimistä ideoi kanta-asiakkuutta, toinen puoli suuntasi katseensa tulevaisuuden palvelukokemukseen. Kohderyhmänä oli nuoret aikuiset ja perheet.

– Halusimme, että opiskelijat lähtevät avoimin mielin miettimään kanta-asiakkuuden merkitystä valituille kohderyhmille sekä palvelu- ja ostokokemusta tulevaisuuden Stockmannilla. Toimeksiannossa annoimme opiskelijoille vapaat kädet ideoida ja rikkoa perinteisiä rajoja, Stockmannin palvelukokemuksesta vastaava Marika Kasurinen valotti projektin taustoja. 

Kivijalassa ja verkkokaupassa kilpaillaan asiakkaan ajasta

Opiskelijoiden kehitysideoissa korostuivat digitaalisuus, sosiaalisen median mahdollisuudet sekä tulevaisuuden verkkokaupan uudet muodot. Kivijalka- ja verkkokaupan raja murenee, ja paikkatietoon, asiakasprofiiliin ja monipuoliseen dataan perustuvat palvelut ovat tulevaisuudessa yhä suuremmassa roolissa kun kilpaillaan asiakkaan ajasta.

Tulevaisuuden asiakasuskollisuuden ratkaisee oikea ajoitus. Asiakkaalla on yhä vähemmän halua käyttää aikaa palveluiden etsimiseen. Sekä verkko- että kivijalkakaupan on tultava asiakkaan luokse. Tähän mobiililaitteet ja tekoäly tarjoavat mainiot mahdollisuudet.

 – Voimme varmasti ammentaa aineksia palvelukonseptien kehittämiseen näistä upeista lopputöistä. Kaikissa esityksissä oli katsottu tulevaisuuteen, mutta mietitty tarkkaan myös sitä, miten ideoita hyödynnetään käytäntöön nopeallakin aikataululla. Esitykset ja ideat myös täydensivät hienosti toisiaan, kiitti Kasurinen.

Palvelumuotoilu antaa ketterän rungon kehittää uutta

Palveluinnovaatiot-opintojaksolla palveluita ja liiketoimintaa opitaan kehittämään syvälliseen asiakasymmärrykseen pohjautuen. Opiskelijat havainnoivat ja haastattelivat asiakkaita Espoon Tapiolan ja Helsingin keskustan tavarataloissa, kartoittivat ei-ostavien asiakkaiden mielipiteitä ja kokosivat tietoa kansainvälisistä tutkimuksista. Kerätyn asiakasymmärryksen pohjalta palveluja lähdettiin kehittämään asiakkaan näkökulmasta.

– Maailmassa on jo keksitty paljon kaikenlaista, ja aluksi tuntui haastavalta  keksiä jotain aivan uutta. Mutta onnistuimme siinä hyvin, ja ryhmässä  työskentely oli antoisaa. Asiakkaan tyytyväinen ilme kertoo paljon, liiketalouden opiskelija Sari Haapasaari sanoi esitysten jälkeen.

Laurean Palveluinnovaatiot-opintojaksolla opiskelee 170 toisen vuoden opiskelijaa liiketalouden, turvallisuusalan, tietojenkäsittelyn ja palvelujen johtamisen koulutusohjelmista.

10 opintopisteen opintojakso on kaikille opiskelijoille pakollinen. Opintojaksolla eri koulutusohjelmien opiskelijat sekoitetaan keskenään ja he työskentelevät eri tiimeissä. Yritysyhteistyöprojektit tarjoavat opiskelijoille mahdollisuuden osoittaa omaa osaamistaan sekä kehittää itseään palvelumuotoilun osaajana.

 - Asiakkaan positiivisen palautteen perusteella pääsimme omaan  tavoitteeseemme, se tuntuu hyvältä. Saimme vapaat kädet ideointiin, ja se  innosti panostamaan projektiin tosissaan. Käytännön projektityön kautta on  helppo lähteä hyödyntämään opittua jatkossakin, iloitsi syksyllä valmistuva turvallisuusalan tradenomi Ilkka Silekoski.

Lisätietoja:

Kati Tawast
Lehtori, Service Business
Puh. 050 598 8721, kati.tawast@laurea.fi


Viimeksi muokattu 9.5.2017 16:21

​Opiskelijat Ilkka Silekoski ja Sari Haapasaari kehittivät uusia palveluja Stockmannille Palveluinnovaatiot-opintojaksolla.