Opiskelijat tutkivat opinnäytetöissä kuluttajien digikäyttäytymistä


​Kuluttajakäyttäytymisen digitaalisuus on tutkimushanke, joka julkaisee uutta tietoa alati muuttuvasta kotimaisen kuluttajan käyttäytymisestä digikanavissa. Teemoja ovat muun muassa sosiaalinen media, sisältömarkkinointi, hakukoneet, verkkosivut, verkkomediat, mobiili, käyttötilanteet ja laitekanta. Tammikuussa 2014 käynnistyneen hankkeen takana ovat Laurea-ammattikorkeakoulu, mediayhtiö MTV ja digitaalisen markkinoinnin ajatushautomo Kurio.

Tutkimustyöstä vastaavat pääasiassa opiskelijat – kaksi kertaa vuodessa järjestettävään hankkeen opinnäytetyöryhmään voivat hakea kaikki Laurean tradenomi- ja restonomiopiskelijat. Kurio toimii hankkeen mentorina, Laurea tutkimusten ohjaajana ja MTV digimediakumppanina.

Ymmärrystä kuluttajakäyttäytymisestä

Hanke keskittyy laadulliseen tutkimukseen, jonka tarkoituksena on inspiroida digisuunnittelua ja tarjota hypoteeseja määrälliseen jatkotutkimukseen.  Hanke lähti liikkeelle tarpeesta ymmärtää paremmin alati muuttuvaa kuluttajakäyttäytymistä digiympäristössä, toteaa Kurion luova johtaja Jari Lähdevuori.

- Hyvä käyttäjä-insight avaa ajatuslukkoja ja ohjaa tekemistä oikeille raiteille. Hankkeen kaikille avoin verkkopalvelu rakennettiinkin siten, että se tarjoaa apua digikampanjan, verkkosivuston tai sovelluksen suunnittelun parissa painiskelevalle.

Ajankohtaisia tutkimusaiheita Laurean opiskelijoille

Tutkimustyöstä vastaavat pääasiassa opiskelijat. Kaksi kertaa vuodessa järjestettävän hankkeen opinnäytetyöryhmään voivat hakea digimarkkinoinnista kiinnostuneet Laurean opiskelijat. Hankkeen mentorina toimii Kurio, tutkimusten ohjaajana Laurea ja digimediakumppanina MTV.

- Hankkeeseen osallistuneet opiskelijat ovat kokeneet yhteisen hankkeen motivoivaksi tavaksi tehdä päättötyötään, ja innostus on näkynyt tutkimusten laadussa ja valmistumisaikataulussa, kommentoi Laurean lehtori Kati Tawast.

Opiskelijoille hankkeeseen osallistuminen tarjoaa mielenkiintoisia ja ajankohtaisia tutkimusaiheita, joiden tavoitteena on myös helpottaa opiskelijaa työllistymään alalle.

Työpaikka digitaalisen markkinoinnin parissa

Yksi tänä syksynä Kuluttajakäyttäytymisen digitaalisuus –ryhmässä opinnäytetyötään tekevistä on Sini Kivelä. Sini on opiskellut Leppävaarassa Liiketalouden koulutusohjelmassa. Hän valitsi täydentävissä opinnoissaan digitaalisen markkinoinnin opintojakson ja teki opintojaksolla tiiminsä kanssa ansiokkaan sisältömarkkinointisuunnitelman Nestlé Oy:lle. Kuluttajakäyttäytymisen digitaalisuus –hanke tarjosi mahdollisuuden laajentaa digiosaamista opinnäytetyön kautta.

"KKD-hankkeen oppariryhmä on pieni, intensiivinen ryhmä, joka koostuu juuri tästä aihealueesta kiinnostuneista opiskelijoista ja vetäjistä. Kaikki opinnäytetyöhön liittyvät tapaamiset-mentoroinnit ja seminaarit-toteutetaan vain tämän ryhmän kesken. Ryhmän muut jäsenet ja hankkeelle tehdyt aikasemmat työt tarjoavat esimerkkiä ja apuja työtä tehdessä ja työlle suunniteltu aikataulu tekee työn etenemisestä selkeämpää ja tehokkaampaa. Selkeän aikataulun avulla opparin kirjoittamiseen on helppoa suhtautua ikään kuin kurssimaisesti ja siksi riski sen valmistumisen venymiseen on pienempi.

Itse hanke on todella mielenkiintoinen ja sen kautta pääsee sukeltamaan meille tuttujen, kasvavien digitaalisten palvelujen ja kanavien, sekä niiden käyttäjien syvempään tutkiskeluun. Työtä varten toteutetut haastattelut oli mukava ja helppo toteuttaa, sillä aiheet ovat mielenkiintoisia ja puhuttavat muutenkin. Itse valitsin työparini kanssa aiheeksi Instagram-markkinoinnin ja kuinka markkinointia kyseisellä kanavalla voisi tehdä tehokkaasti ja vaikuttavasti. Tästä työstä on mukava mainita vaikkapa myöhemmin työhaastatteluissa ja työmme onkin niissä tai vastaavissa tilanteissa saanut osakseen lisäkyselyitä ja herättänyt keskustelua."

 

Hankkeen verkkosivu: http://kuluttajakäyttäytymisendigitaalisuus.fi 

 

Laurean opiskelija, oletko kiinnostunut tekemään opinnäytetyön keväällä 2017 osana Kuluttajakäyttäytymisen digitaalisuus -hanketta? Ota yhteyttä lehtori Kati Tawastiin (kati.tawast(at)laurea.fi)


Viimeksi muokattu 21.12.2016 13:48

Opinnäytetyöryhmän opiskelijoita ohjaajineen.