Opiskelijat 2016 EuroFM kesäkoulussa: ”Uutta näkökulmaa työympäristöjohtamiseen”


​Laurea-ammattikorkeakoulussa oli 22.8. - 2.9.2016 käynnissä eurooppalainen työympäristöjohtamisen EuroFM Summer School. Kaksiviikkoiseen kesäkouluun on osallistunut opiskelijoita kaikkiaan yhdeksästä korkeakoulusta viidestä eri maasta.

Tämän kertaisessa kesäkoulussa opiskelijoilla on ollut tehtävänantona miettiä uudenlaisia tilankonsepteja Laurean Otaniemen kampuksen tiloihin. Tavoitteena on ollut erityisesti palvelumuotoilun keinoin kehittää kollaboratiivisia tiloja, jotka toisivat yhteen opiskelijat, opiskelijayrittäjät sekä jo toiminnassa olevat startup-yritykset.

”Opiskelijoita halutaan kannustaa yrittäjyyteen”

Yhden opiskelijatiimeistä muodostavat Niels Poorthuis Groningenista Hollannista, Stian Widerøe Sveitsin Zürichistä sekä saksalaiset Lucas Balzer Stuttgartista ja Sari Sander Hampurista.

Tiimi on kehittänyt konseptia kolmeen Otaniemen kampuksen tilaan, joiden avulla voitaisiin hyödyntää opiskelijoiden ja startuppien yhteistyötä. Itse fyysisten tilojen kehittämisen ohella opiskelijat miettivät kokonaisuutta myös palvelujen näkökulmasta.

- On ollut todella hienoa nähdä, miten Laureassa yritetään kannustaa opiskelijoita yrittäjyyteen ja halutaan tuoda myös olemassa olevia startuppeja kampukselle, kuvailee saksalainen Lucas Balzer.
- Oli erittäin mielenkiintoista käydä vierailemassa muun muassa Aalto-yliopiston DesignFactoryssä. Meillä Zürichissä ei ole ollenkaan samanlaisia tiloja opiskelijayrittäjille, jatkaa sveitsiläinen Stian Widerøe.

Aikaisemmin pelkästään työympäristöjohtamisen opiskelijoille suunnattu EuroFM Summer School oli nyt avoin kaikkien koulutusalojen opiskelijoille. Niinpä Laureassa nyt järjestetty kesäkoulu kokosikin paitsi eri alojen opiskelijoita niin myös hyvin erilaisia näkökulmia tilakonseptien kehittämiseen.

- Emme luonnollisestikaan tunteneet toisiamme ennen tätä kesäkoulua ja nyt on todella hieno nähdä, miten paljon olemme saaneet aikaan tällä ryhmällä, kuvailee Sari Sander opiskelijatiimin toimintaa.
- Eri kouluissa on myös hyvin erilainen lähestymistapa ja täällä olen oppinut tarkastelemaan tuttua aihetta ihan eri näkökulmista. Kotona, tuttujen opiskelukavereiden kanssa olemme aina katsoneet asioita samasta kulmasta, Niels Poorthuis jatkaa.

Opiskelijoiden monipuolinen osaaminen tehokkaasti käyttöön

Kesäkoulun koordinaattorina toiminut, lehtori Pekka Matvejeff Laurea-ammattikorkeakoulusta on ollut mukana EuroFM -verkoston toiminnassa vuodesta 2011 lähtien. Hän kertoo, että työympäristöjohtamisen kulttuuri vaihtelee Euroopassa eri maiden välillä; Pohjoismaissa ja Hollannissa näkökulma on palvelukeskeinen, kun taas esimerkiksi saksankielisissä maissa korostuvat fyysinen ympäristö ja arkkitehtuuri.

- Tässä kesäkoulussa olemmekin kiinnittäneet paljon huomiota siihen, miten opiskelijatiimit on muodostettu, hän kertoo.
- Aivan alussa jokainen ryhmä kävi läpi, millaista osaamista kullakin ryhmän jäsenellä on, ja mikä on heidän ryhmänsä erityisosaaminen. Näin heidän on ollut mahdollista saada parhaalla mahdollisella tavalla hyödynnettyä osaamistaan tehtävänannon kanssa.

Matvejeff sekä Laurean lehtorit Anna-Mari Sohlman ja Kaisa Airo muodostivat lehtoritiimin, joka vastasi kaksiviikkoisen kesäkoulun toteutuksesta. Kahden viikon aikana kesäkoulussa vieraili kaikkiaan kuusi lehtoria Laurean partnerikorkeakouluista Saksasta, Sveitsistä ja Hollannista, joko oppimassa uutta tai osallistumassa opiskelijaryhmien valmentamiseen.

Uusia, rohkeita avauksia opiskelijoilta

Kaksiviikkoinen kesäkoulu huipentui perjantaina 2. syyskuuta, kun opiskelijat esittelivät konseptejaan toimeksiantajille Laureasta. Laurean vararehtori Kimmo Hannonen ja kehittämispäällikkö Elina Pohja olivat iloisia opiskelijoiden tarjoamista ideoista.

- Yksi mielenkiintoisimpia oli hotellimainen hospitality hub -konsepti, jossa kampukselle tuotaisiin muun muassa pesulapalveluita ja nukkumiskapseleita. Me tarvitaan tällaisia radikaalejakin ajatuksia, jotka vähän ravistelevat meidän vanhoja ajatusmalleja, he kommentoivat.
- Toisaalta saimme myös paljon pienempiä, välittömästi toteutettavissa olevia ideoita. Tällaisia olivat esimerkiksi opastuksen parantaminen sekä ruokasalin kehittäminen.

 

Lue lisää EuroFM Summer Schoolista.


Viimeksi muokattu 7.9.2016 9:32

​Opiskelijat Sari Sander, Niels Poorthuis, Lucas Balzer ja Stian Widerøe työskentelemässä konseptinsa parissa Laurean Leppävaaran kampuksella.