Motivaatiolla muutokseen simulaatiopedagogiikan keinoin


Uudessa sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristössä asiakkaan aidolla kohtaamisella, oikea-aikaisella tukemisella ja palveluihin ohjaamisella on ratkaiseva merkitys. Asiakkaiden moninaiset tarpeet ja arjen tiivis tahti haastavat ammattilaisten osaamisen.

Laurean ylemmän ammattikorkeakoulun opiskelijat pysähtyivät harjoittelemaan asiakkaan kuuntelua ja ohjaamista kohti muutosta. Motivaatiolla muutokseen on Laurea-ammattikorkeakoulun opetuspilotti COPE-hankkeessa. Opintojakso on osa ylemmän ammattikorkeakoulun opetusta. Mukana oli niin sosiaalialan ohjaajia, koulukuraattoreita kuin sairaanhoitajiakin.

Lue koko tiedote COPE-hankkeen verkkosivuilta.


Viimeksi muokattu 15.6.2017 10:45