Laurea järjesti Gaming for Peace -työpajan kriisinhallinnan asiantuntijoille


​Tiistaina 6 kesäkuuta 2017 järjestettiin, yhteistyössä Laurean ja Puolustusvoimien kansainvälisen keskuksen (PVKVK) kanssa, Gaming for Peace (GAP) - työpaja. Työpajaan osallistui kymmenen kriisinhallinnan asiantuntijaa, joiden tehtävänä oli analysoida, millaista kompetensseja erilaisissa kriisinhallinnan tilanteissa toimiminen vaatii yksilöltä. Analysoitavat skenaariot pohjautuivat kansainvälisistä kriisinhallintaoperaatioilta kerättyihin kokemuksiin.

GAP- projekti on haastatellut kriisinhallinnan asiantuntijoita ja käynyt läpi asiaan liittyvää aiempaa tutkimusta, tunnistaakseen kriisinhallinnan eri osaamisia ja mahdollisia koulutukseen liittyviä puutteita. Tavoitteena on kehittää asiantuntijoiden kykyä toimia vaativissa kriisinhallinnantehtävissä.  Santahaminaan oli kesäkuun kuudentena päivänä kutsuttuna kriisinhallinnan asiantuntijoita, tehtävänään löytää analysoitavista skenaarioista erilaisia operaatioilla vaadittavia kompetensseja. Tarkoituksena oli tunnistaa hyviä ja huonoja käytösmalleja mutta myös havainnoida selkeitä puutteita kriisinhallinnan skenaarioista. Näiden löydösten pohjalta ollaan parhaillaan kehittämässä verkkopeliä, jonka kautta siviili- ja sotilaskriisinhallintatehtäviin lähtevät voivat harjoitella tärkeitä pehmeitä taitoja. Vastaavia työpajoja pidetään myös Irlannissa ja Puolassa.

GAP-hankkeessa kansainvälinen tutkimuskonsortio kehittää vuorovaikutustaitoja ja muita niin sanottuja pehmeitä taitoja painottavan opetussuunnitelman palvelemaan kriisinhallintaoperaatioiden tarpeita. Koulutus toteutetaan verkkokoulutuspelinä.
Projektia koordinoi irlantilainen Trinity College ja Suomesta projektiin osallistuu Laurea -ammattikorkeakoulu sekä Maanpuolustuskorkeakoulun alainen PVKVK.

Lue myös: GAP-hankkeen seminaari järjestetään syyskuussa Leppävaarassa

Lisätietoja: www.gap-project.eu & Kirsi Hyttinen, tutkimuspalvelupäällikkö


Viimeksi muokattu 13.6.2017 11:05

​Petteri Taitto Laurea-ammattikorkeakoulusta fasilitoi työpajaa Santahaminassa