Laurea SOSTE ry:n yhteistyöjäseneksi


Laurea-ammattikorkeakoulu on huhtikuussa hyväksytty SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n jäseneksi. SOSTE ry on valtakunnallinen kattojärjestö, johon kuuluu yli 200 sosiaali- ja terveysalan järjestöä sekä useita kymmeniä muita yhteistyöjäsentahoja. SOSTEn jäsenjärjestössä on yhteensä 1,3 miljoonaa jäsentä.

SOSTE ry on merkittävä sosiaali- ja terveysalan kouluttaja sekä yhteiskunnallinen vaikuttaja Suomessa. Laurean sote-muutosjohtajana toimiva Petri Tani onkin iloinen käynnistyvästä yhteistyöstä SOSTE ry:n kanssa:

- Yhteistyö SOSTEn kanssa tuo kolmannen sektorin merkityksen vahvasti osaksi Laurean toimintaa, hän sanoo.
- Kolmannen sektorin toimijat ovat keskeisessä roolissa nyt käynnissä olevan sote-uudistuksen myötä. Uudistuksen myötä heille tulee mahdollisuus yhä enenevässä määrin toimia palvelujen tuottajan roolissa.

Yhteistyön kautta on Tanin mielestä myös hyvä mahdollisuus toteuttaa Laurean lupausta siitä, että opiskelijoita osallistetaan entistä enemmän vapaaehtoistyöhön osana opintoja.

- SOSTE ry edustaa suurta joukkoa erilaisia yhdistyksiä ja potilasjärjestöjä, mikä avaa mahdollisuuksia meidän opiskelijoille, Tani kuvailee.
- Tähän liittyy myös tulevana syksynä ensi kertaa Lohjalla käynnistyvä sosionomikoulutus, jossa koulutuksen painopisteeksi on valittu juuri kolmas sektori ja vapaaehtoistyö.

 

Lue lisää SOSTE ry:stä osoitteesta www.soste.fi


Viimeksi muokattu 25.4.2017 9:19