Kuntalaiset ja kulttuuriyhteisöt kohtaavat Espoon palvelutorilla


​Elokuussa Espoon Matinkylässä avattiin uudenlainen palvelutori. Espoon kaupungin palvelutori kokoaa yhteen kymmenen palveluyksikkö, jotka tarjoavat kuntalaisille monia terveyden, hyvinvoinnin ja kulttuurin palveluja yhdellä käynnillä.

Yksi osa palvelutorin kokonaisuutta on kulttuurin ja taiteen kohtaamispaikka Kohtaamo. Lasiseinäisen Kohtaamon tarkoituksena on olla paikka, jossa asukkaat ja espoolaiset kulttuuritoimijat tapaavat toisiaan.

- Kohtaamon tavoitteena on, että Espoon kulttuuritoimijat voivat avautua kuntalaisten suuntaan ja saada heidän äänensä kuuluviin siinä, mitä mieltä he ovat kulttuuripalveluista Espoossa, ja millaista kulttuuria tulevaisuudessa täällä pitäisi järjestää, kuvailevat erityisasiantuntija Tiina Kasvi ja palvelukoordinaattori Kaisa Koskela Espoon kaupungin kulttuurin tulosyksiköstä.
- Samalla toivomme, että nyt espoolainen kulttuuri ja taide näkyisivät entistä paremmin täällä Matinkylässäkin kaikille kuntalaisille, jotka käyttävät palvelutorin palveluja.

Palvelutorin avajaisviikkojen jälkeen Kohtaamo-tila tulee olemaan kaikkien espoolaisten kulttuuria ja taidetta tuottavien toimijoiden ja yhteisöjen käytettävissä.

- Tämä tila sopii hyvin erilaiseen pop up -toimintaan, esimerkiksi promo- ja demotilaisuuksien järjestämiseen. Totta kai luotamme siihen, että luovat kulttuuri- ja taidetoimijat keksivät tilalle sellaisiakin käyttötarkoituksia, joita emme itse ole edes osanneet etukäteen ajatella, Kaisa Koskela kuvailee.

Palvelumuotoilun avulla kiinni aitoon palautteeseen

Kulttuurin ja taiteen kohtaamispaikka Kohtaamon kehittämisessä on hyödynnetty myös laurealaista palvelumuotoilun osaamista. Palvelupäällikkö Outi Kinnunen Laurea-ammattikorkeakoulusta oli mukana miettimässä uusia, tehokkaampia tapoja kerätä palautetta kuntalaisilta.

- Yleensä asiakkaiden mielipiteitä kerätään asiakaspalautteen avulla; mikä on hyvää, mikä huonoa, Kinnunen kertoo.
- Nyt Kohtaamossa halusimme palvelumuotoilun keinoin löytää keinoja päästä käsiksi aitoon palautteeseen. Mitä eri-ikäiset, eri kieliset ja eri tavoin kulttuurin kohtaavat kuntalaiset toivovat kulttuuripalveluilta.

Käytössä palautteen keräämisessä on muun muassa Kulttuuripuu. Se on visuaalinen, osallistava tapa kerätä tietoa myös niiltä kävijöiltä, joiden kanssa ei ole yhteistä kieltä kirjallisen palautteen antamiseen.

- Laboratorio-termi kuvaa tätä tilaa hyvin, sillä tarkoituksena on, että Kohtaamo on osallistava ja kaikki otetaan mukaan, Outi Kinnunen sanoo.
- Jos palvelumuotoilua ajatellaan, niin siinä ytimessä ovat juuri yhteiskehittäminen, yhdessä tekeminen ja löytäminen. Näitä periaatteita tässä tilassa saadaan hyvin toteutettua.

Yhteistyöllä entistä parempia palveluja

Ison Omenan kauppakeskuksessa sijaitsevalla palvelutorilla toimii kymmenen palveluyksikköä kirjastosta Kelaan ja neuvolasta nuorisopalveluihin. Palvelutori-konseptin ytimessä on ajatus siitä, että yhdessä palveluja voidaan tuottaa entistä paremmin.

- Tosiasia on, että harvoja asioita nykymaailmassa enää tehdään yksin. Sen vuoksi on tärkeää, että täällä on jo nyt syntynyt erilaisia verkostoja esimerkiksi Kelan, kaupungin yhteispalvelupisteen ja neuvolan kanssa, mitä ei aikaisemmin ollut olemassakaan, pohtii erityisasiantuntija Tiina Kasvi Espoon kaupungilta.
- Palvelutoriin liittyy yhtenä yläkäsitteenä hyvinvointi ja kaikki nämä palvelut liittyvät tavalla tai toisella hyvinvointiin. Se, että kulttuuri on tällä tavalla mukana tässä kontekstissa, tuo hyvin näkyväksi myös kulttuurin merkityksen kuntalaisen hyvinvoinnille, jatkaa palvelukoordinaattori Kaisa Koskela.

 

Osallistu Kohtaamon toimintaan ja anna myös oma palautteesi sähköisesti tästä linkistä.


Viimeksi muokattu 13.9.2016 12:12

Palvelupäällikkö Outi Kinnunen Laureasta (keskellä) sekä erityisasiantuntija Tiina Kasvi ja  palvelukoordinaattori Kaisa Koskela Espoon kaupungilta palvelutorin avajaisissa elokuussa.