Komission avoimen tiedepolitiikan asiantuntijaryhmän toiminta käyntiin


​Euroopan komission toukokuussa nimitetty avoimen tiedepolitiikan asiantuntijaryhmä (Open Science Policy Platform) on aloittanut toimintansa. Asiantuntijaryhmä kokoontui ensimmäisen kerran viime viikolla Brysselissä Euroopan komission tutkimusasioista vastaavan komissaari Carlos Moedaksen johdolla.

Asiantuntijaryhmän kokouksessa komissaari Moedas korosti avoimen tieteen merkitystä eurooppalaisen tutkimus- ja innovaatiotoiminnan tehokkuuden ja vaikuttavuuden edistämiseksi. Asiantuntijaryhmän työ jatkuu rakentaa eurooppalaisen avoimen tieteen ja innovaatioprosessien tiekarttaa.

Avoimen tiedepolitiikan asiantuntijaryhmän jäseninä on kaksi suomalaista: European Network of Living Labs -verkoston presidentti, johtaja Tuija Hirvikoski Laureasta sekä Euroopan tieteellisten kirjastojen järjestön LIBERin presidentti Kristiina Hormia-Poutanen Suomen Kansalliskirjastosta.

Molemmat organisaatiot ovat toteuttaneet ja edistäneen avoimen tieteen sekä avointen innovaatioiden periaatteita toiminnassaan. Laurea on muun muassa mukana edistämässä julkaisutoiminnan avoimuutta osana opetus- ja kulttuuriministeriön Avoin tiede ja tutkimus -hanketta. 


Viimeksi muokattu 24.3.2017 11:57

​Open Science Policy Platform -asiantuntijaryhmän tapaaminen Brysselissä. Etualalla oikealla komissaari Carlos Moedas.