Kehittäjä-lehti: Robotit ja hyvinvointipalvelujen tulevaisuus


​​ROSE-hankkeessa tutkitaan, miten robotiikan mahdollisuuksia voitaisiin hyödyntää hyvinvointipalveluissa ja hoitotyössä. Ensimmäisenä robotteja kokeillaan Sipoon kunnan kotihoidossa.

Laurea on mukana Suomen Akatemian rahoittamassa monitieteisessä Robotit ja hyvinvointipalvelujen tulevaisuus eli ROSE-hankkeessa. Aalto-yliopiston koordinoimassa hankkeeseen osallistuvat myös Lappeenrannan ja Tampereen
teknilliset yliopistot, Tampereen yliopisto sekä VTT.

- Laurea on ollut mukana erilaisessa hyvinvointiteknologian TKI-hankeyhteistyössä jo kymmenen vuoden ajan, kertoo
Laurean yliopettaja Paula Lehto.
- Meillä Living Lab -ajattelu, toimintatutkimuksellinen ote ja käyttäjärajapinnassa toimiminen ovat aina olleet tärkeässä roolissa. Näitä vahvuuksia Laurea voi hyödyntää myös tässä hankkeessa.

ROSE-hankkeen eri toimijat tuovat kokonaisuuteen oman näkökulmansa. Aalto ja Tampereen teknillinen yliopisto keskittyvät robotiikan teknologiapuoleen, kun taas Tampereen yliopisto tutkii aihetta työn murroksen näkökulmasta. VTT ja LUT puolestaan tarkastelevat robotiikkaan liittyvien innovaatioiden kaupallistamista Suomessa.

Robotiikkahanke kuuluu Suomen Akatemian Strategisen tutkimuksen neuvoston (STN) Teknologiamurrokset ja muuttuvat instituutiot -ohjelmaan. Ohjelman tutkimuskokonaisuuksilta odotetaan vastauksia siihen, mitä ovat teknologiamurrosten
hyödyt Suomelle ja miten niitä voitaisiin hyödyntää mahdollisimman tehokkaasti Suomen kilpailukyvyn kannalta.

- Robotiikan tulo hyvinvointipalveluihin nähdään suomalaisen yhteiskunnan kannalta keskeisenä strategisena tulevaisuuden näkymänä, tiivistää ROSE-hankkeen projektipäällikkönä Laureassa toimiva Teemu Rantanen.

Käyttäjänäkökulmaa kotihoidosta

ROSE-hankkeessa palvelurobotiikan kehitystä tarkastellaan yhteiskunnan, palveluiden ja yksilöiden tasoilla. Laurean rooli painottuu erityisesti käyttäjänäkökulmaan eli kotihoidon työntekijöihin ja asiakkaisiin.

Keskeisenä yhteistyökumppanina on Sipoon kunnan kotihoito, jonka kanssa rakennetaan Living Lab -ympäristön robottien
käytön kokeilua varten.

- Aloitimme Sipoossa työpajoilla loppuvuodesta, joihin osallistui koko kotihoidon henkilöstö, projektipäällikkö Rantanen kertoo.
- Vastaanotto oli positiivinen ja kotihoidon työntekijät olivat innostuneita kokeilemaan uudenlaista teknologiaa.

 

Lue artikkeli kokonaisuudessaan toukokuussa ilmestyneestä Kehittäjä-lehdestä.


Viimeksi muokattu 21.7.2016 9:06