Kehittäjä-lehti: Neuromarkkinointi yritysten apuna


​Laureassa on tutkittu neuromarkkinointia eli kuluttajien ostopäätösten ennakointia aivotutkimuksen keinoin jo usean vuoden ajan. Neuromarkkinointiin on liittynyt myös NeuroService-hanke, joka toteutettiin osana TEKESin Fiiliksestä fyrkkaa -tutkimusohjelmaa vuosina 2014 – 2016

NeuroService-hankkeessa tehtiin yhteistyöyritysten kanssa kolme aivokuvantamistutkimusta. Niiden tavoitteena oli
kehittää prosessi, jonka avulla aivotutkimuksen avulla hankittua tietoa voitaisiin paremmin hyödyntää yritysten TKI- ja markkinointiprosesseissa.

Hanke muodostui kolmesta aivotutkimuksesta, jotka suunniteltiin yhdessä yritysten kanssa. Tutkimuksissa tarkasteltiin Valion, MTV:n, SRV:n, Mediatoimisto Voiton ja The ActivePaperCompanyn tuotteita. Tutkimusten kohteina oli esimerkiksi uusiin tuotteisiin, palveluihin ja markkinointiviestintään liittyviä mielikuvia.

Tutkimuskohteet ja -tavoitteet suunniteltiin monialaisissa ideatyöpajoissa. Niihin osallistui mukana olleiden yritysten työntekijöitä, hankkeen tutkijoita sekä asiakkaita ja opiskelijoita.

Tulkkina tieteen ja yritysten välissä

Laurealainen tradenomi Sini Maunula työskenteli NeuroService-hankkeessa projektikoordinaattorina. Neuromarkkinointi
tuli hänelle tutuksi jo opiskeluaikana, kun hän suoritti ensin työharjoittelun Laurean NeuroLabissa ja myöhemmin
teki neuromarkkinointiin liittyen myös opinnäytetyönsä.

- Olen itsekin kuluttaja ja on tärkeää tietää, millaiset tekijät vaikuttavat omaanikin kulutuskäyttäytymiseen. Neuromarkkinointi on yksi keino avata tekijöitä ihmisen käyttäytymisen takana, Sini kuvailee kiinnostustaan aiheeseen.

Maunula oli jo harjoittelujaksonsa aikana mukana NeuroService-hankkeen valmisteluissa. Hän muun muassa valmisteli
materiaalia, jonka avulla neuromarkkinoinnin hyötyjä voitaisiin konkreettisemmin viestiä yrityksille.

- Aivotutkijat kyllä ymmärtävät, kun puhutaan tietyn aivoalueen aktivoitumisesta, mutta yrityksille ei voi puhua samalla tavalla, hän sanoo.
- Tutkijoiden ja yritysten välille tarvitaankin jokin välittäjä tai tulkki, joka osaa puhua sekä tieteen että yritysmaailman kieltä.

 

Toukokuussa ilmestyneeseen Kehittäjä-lehden tuoreimpaan numeroon voi tutustua tästä linkistä. 


Viimeksi muokattu 18.8.2016 9:15

​NeuroService-hankkeen mittauksia tehtiin Aalto-yliopiston magneettikuvauslaitteella Otaniemessä.