Jyrki Mattila: "Ammattitaitoista työvoimaa alueen työnantajille"


​1. Tärkeitä opiskelumahdollisuuksia Hyvinkäällä

”Laurealla on tärkeä merkitys Hyvinkään kaupungille, koska se tarjoaa opiskelumahdollisuuksia kaupungin alueella ja tuo sitä kautta vireyttä koko kaupunkiin. On hyvin tärkeää, että Hyvinkään kaupungissa sijaitsee sellainen oppilaitos, joka tarjoaa AMK-tasoista opetusta.

Laurea on laaja yhteisö, jossa koko Uudenmaan verkosto on käytettävissä ja opiskelumahdollisuudet ovat monipuoliset. Toivomme myös, että opiskelijat osallistuvat meidän kulttuuri- ja liikuntatoimintaan. Elinvoimaa tulee korkeakouluopiskelijoiden kautta monella eri tapaa ”

2. Ammattitaitoista työvoimaa paikallisille yrityksille

”Kaupungin elinvoima on kiinni siitä, että meidän yrityksillä menee hyvin ja heillä on työvoimaa. Konkreettisin hyöty paikallisille yrityksille Laureasta on se, että he saavat ammattitaitoista työvoimaa ja eri alojen erityisosaamista. Opiskelijoita voi käyttää opinnäytetöiden tekemisessä, ja opiskelijat voivat jo opiskeluaikanaan tehdä kaupungille erilaisia selvityksiä ja tutkimuksia.

Yhtenä konkreettisena esimerkkinä tästä on se, että Laurean opiskelijat ovat tehneet selvityksiä kaupungin yrittäjiltä siitä, miten kaupungin keskustaa tulisi jatkossa kehittää.”

3. Yhteistyö Hyvinkään aluesairaalan kanssa

”Nykyinen ikärakenne on sellainen, että nuoret opiskelijat ovat erittäin tervetulleita kaupunkiin sekä opiskelemaan että asumaan. Meille Hyvinkäällä erityisen merkittävää on tietysti Laurean tarjoama sairaanhoitajakoulutus, koska Hyvinkäällä on korkeatasoinen sairaala, ja yhteistyö heidän kanssaan on tärkeää.”

 

Laurea-ammattikorkeakoulun varainhankintakampanja on käynnissä. Lahjoittamalla Laurealle voimme yhdessä varmistaa entistä laadukkaamman koulutuksen lähes 8000 opiskelijallemme. Samalla tuet myös kampuspaikkakuntiemme elinvoimaisuutta sekä vahvistat tulevaisuuden osaamista Uudellemaalle ja koko Suomelle. Lue lisää varainhankintakampanjasta.


Viimeksi muokattu 25.4.2018 13:11

​Hyvinkään kaupunginjohtaja Jyrki Mattila.