FUAS-liittouma vahvistaa korkeakoulujen opiskelijalähtöisyyttä


​FUAS-liittoumayhteistyön perusta on vahvoissa, profiloituneissa ja itsenäisissä ammattikorkeakouluissa (Hämeen ammattikorkeakoulu, Lahden ammattikorkeakoulu, Laurea-ammattikorkeakoulu), joiden välinen yhteistyö pohjaa vapaaehtoiseen, lisäarvoa tuottavaa toimintaa, jossa keskeisinä hyödynsaajina ovat opiskelijat. Liittoumayhteistyö tuloksellisuus näkyy laajassa, monialaisessa ja joustavassa digitaalisuutta aidosti hyödyntävässä ympärivuotisessa opintotarjonnassa, jonka kehittämisen lähtökohtana ovat opiskelijoiden tarpeet.

FUAS-liittouma on tarjonnut opiskelijoilleen kesäopintoja aina vuodesta 2010 lähtien. Niin opintotarjonta kuin niissä suoritetut opintopisteet ovat olleet jatkuvassa kasvussa. Viime kesänä lähes 4200 opiskelijaa osallistui FUAS-liittouman kesäopintoihin, jossa he suorittivat 18 000 opintopistettä, joka vastaa 86 ammattikorkeakoulututkintoa. Kasvua suhteessa vuoden 2015 kesään on 1200 opiskelijan ja 6500 opintopisteen verran. Huolimatta lisääntyneestä valtakunnallisesta kesäopintotarjonnasta, on liittouman opintotarjonta edelleen opiskelijoidensa ehdoton ykkönen. Ykkösasemaan ovat vaikuttaneet systemaattinen opiskelijoiden kuuleminen niin kesätarjonnan kehittämisessä kuin myös koko kesäopintoprosessin toteuttamisessa. Tarjontaan on lisätty vuosien saatossa opiskelijapalautteen perusteella mm. opiskelijan tutkintoon kuuluvia pakollisia opintoja ja kieliopintoja. Opiskelijat ovat täten aidosti voineet edistää opintojaan kesänaikana. Kesäopintojen kehittämiskyselyyn tänä vuonna vastanneista opiskelijoista joka kolmas totesikin, että nopeampi valmistuminen on seikka, joka innostaa heitä opiskelemaan kesänaikana. Tehostetulla kesäopintoprosessin mukaisella vaiheistetulla viestinnällä on lisätty niin opiskelijoiden kuin henkilöstön tietoisuutta, joka on edistänyt kokonaisuudessaan kesäopintoprosessin sujuvoittamista kaikkien osapuolten osalta.

Lue FUAS-liittoumahallituksen kannanotto kokonaisuudessaan liittouman verkkosivuilta.


Viimeksi muokattu 8.12.2016 15:39