Siirry sisältöön

Perustiedot

  • Kohderyhmä: Sosiaalialasta kiinnostuneet
  • Hakuaika: 5.-25.8.2019
  • Ajoitus: 12.8. - 31.12.2019
  • Laajuus: 10 op
  • Sijainti: Tikkurila, Otaniemi tai Hyvinkää toteutuksesta riippuen
  • Hinta: 150€

Opintojakson osaamistavoitteet

Opiskelija osaa:
  • jäsentää varhaiskasvatuksen arvopohjaa, päämääriä ja tietoperustaa
  • huomioida kasvatuksessa lapsen ominaiset tavat toimia
  • tunnistaa osallisuuden, yhteisöllisyyden ja dialogisen vuorovaikutuksen merkitystä lapsen kasvussa,kehityksessä ja oppimisessa
  • luoda edellytyksiä kasvatuskumppanuudelle ja yhteistyölle

Toteutustavat

Opintojakso toteutetaan lähi- ja verkko-opetuksena toteutuksesta riippuen

Lisätietoja: