Siirry sisältöön

Perustiedot

  • Kohderyhmä: Englannin kielestä kiinnostuneet
  • Hakuaika: 5.-25.8.2019
  • Ajoitus: 30.8.-9.10.2019
  • Laajuus: 5 op
  • Sijainti: Laurea Leppävaara
  • Hinta: 75€

Opintojakson osaamistavoitteet

Opiskelija osaa

  • englannin kielen keskeiset rakenteet
  • opinnoissa ja työelämässä tarvittavaa keskeistä perussanastoa
  • kehittää kielitaitoaan monipuolisesti hyödyntäen erilaisia menetelmiä

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opintomateriaalit ovat saatavilla opintojakson Optima-työtilassa.


Toteutustapa

Opintojakso toteutetaan lähiopetuksena. Osallistuminen opetukseen on pakollista.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opiskelijan tulee läpäistä kolme neljästä opintojakson aikana toteutettavasta kielioppitestistä. Lisäksi opiskelijan tulee osallistua opetukseen, suorittaa vaadittavat kielioppitehtävät verkossa sekä saada hyväksytyt suoritusmerkinnät kirjoitus- ja esitystehtävistä.

Lisätietoja: