Siirry sisältöön

Toteutuksen hakuaika voi jatkua merkittyä pidempään mikäli paikkoja on vielä vapaana.

Perustiedot

 • Kohderyhmä: Johtamistehtävistä kiinnostuneet
 • Hakuaika: 
 • Ajoitus: 12.8.-31.12.2019
 • Laajuus: 5 op
 • Sijainti: Leppävaara
 • Hinta: 75€

Opiskelija osaa

 • selittää työympäristöjohtamisen keskeiset käsitteet
 • tunnistaa kiinteistön eri käyttäjien tarpeet
 • kuvata muuttuvan työn vaikutukset kiinteistöihin
 • suunnitella joustavan ja käyttäjälähtöisen työympäristökonseptin
 • arvioida tilamuutosprosessia

Toteutus

Opiskelijat kehittävät opintojakson aikana työympäristökonseptin yritystoimeksiantona. Opintojaksolla tutustutaan mm. työympäristöjohtamisen alaan, tilojen, työhyvinnoinnin ja tietotyön tuottavuuden teemoihin. Opintojakso suoritetaan intensiiviviikolla, jonka jälkeen opiskelijat siirtyvät tiimeissä virtuaalitehtävien pariin.

Opinto on osa 3AMK Kiinteistöalan kehittäjän osaamispolkua. Opiskelija on sitoutunut suorittamaan myös polun muut opintojaksot:

 • TX00DO19-3001 Asunto- ja kiinteistöyhtiön elinkaarihallinta 5 - 5 op

Oppimateriaali

Tarkemmat osuudet kirjallisuudesta ilmoitetaan opintojaksolla, seuraavasta kirjallisuudesta Karttunen ym: Juridiikan perusteet (2015, saatavilla sähköinen julkaisu LaureaFinnan kautta) Hemmo-Hoppu: Sopimusoikeus (päivittyvä sähköinen julkaisu, saatavilla LaureaFinnan kautta) Ståhlberg-Karhu: Suomen vahingonkorvausoikeus (2013, saatavilla sähköinen julkaisu LaureaFinnan kautta) Wilhelmsson: Kauppalain pääkohdat (2006, saatavilla sähköinen julkaisu LaureaFinnan kautta) Norio-Timonen: Vakuutussopimuslain pääkohdat (2010, saatavilla sähköinen julkaisu LaureaFinnan kautta)

Ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson intensiiviosuudella on pakollinen läsnäolo. Opiskelijat työskentelevät tiimeissä sekä paikan päällä että viikon jälkeen itsenäisesti.

Arviointi

Opintojakson arviointi H-5.

Lisätietoja

 • Opetuskieli: suomi
 • Opettaja: Kaisa Airo

Lisätietoja: