• Kohderyhmä: Espanjan kielestä ja kulttuurista kiinnostuneet
  • Hakuaika: 5.-25.8.2019
  • Ajoitus: 9.9.-2.12.2019
  • Laajuus: 5 op
  • Sijainti: Laurea Leppävaara
  • Hinta: 75€

Opintojakson osaamistavoitteet

Opiskelija osaa

  • viestiä tavallisissa työelämän tilanteissa
  • kirjoittaa ymmärrettävää yleistekstiä apuvälineitä käyttäen
  • tuntee keskeistä omaan alaansa liittyvää ammattisanastoa
  • hyödyntää ja syventää aiemmin hankittua peruskielitaitoaan

Opiskelija tuntee kielialueen kulttuurille tyypilliset piirteet.
Opiskelija saavuttaa eurooppalaisen viitekehyksen taitotason B1.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Ahlava, Hämäläinen, Kemppainen, Rabla Lop, Warjus: Ventana 3. Opettajan tunneilla jakama lisämateriaali.

Lisätietoa

Jos olet epävarma oikeasta tasosta espanjan opinnoissa ota yhteys vastuuopettajaan (virpi.castren@laurea.fi).

Keskeinen sisältö: erilaisia suullisiä ja kirjallisia viestintätilanteita, palvelutilanteita, small talkia, peruskieliopin ja -rakenteiden syventäminen ja vahvistaminen. Aihealueina matkustaminen, harrastukset, kielioppia: imperfekti ja preteriti, suorat ja epäsuorat objektipronominit yhdessä.

Lähiopetus Leppävaaran kampuksella, 3 t/viikko (kolmoistunti). Opetus alkaa viikolla 36 ja päättyy viikolla 49.

Pakollinen läsnäolo ensimmäisellä kerralla. Muutoin läsnäolovaatimus 50 % lähiopetuksesta (pedagogista syistä). Opintojaksoa ei voi suorittaa etänä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointiasteikko: 1 - 5, jatkuva näyttö, kirjalliset ja suulliset tehtävät, kirjallinen tentti.

Lisätietoja: