Siirry sisältöön

Perustiedot

  • Kohderyhmä: Turvallisuusalasta kiinnostuneet
  • Hakuaika: 5. - 25.8.2019
  • Ajoitus: 19.8. - 31.12.2019
  • Laajuus: 10 op
  • Sijainti: Laurea Leppävaara
  • Hinta: 150€

Opintojakson osaamistavoitteet

Opiskelija osaa:
  • soveltaa työ- ja henkilöstösturvallisuutta koskevaa lainsäädäntöä sekä yleisimpiä ohjeita ja vaatimuksia organisaatioiden toiminnan mukaisesti
  • käyttää erilaisia riskienarviointimenetelmiä henkilöstö- ja työturvallisuuriskien tunnistamiseen ja arviointiin
  • luoda organisaatioon sen ydintavoitteita ja eri tasoja tukevat toimintamallit ja turvallisuusohjeiston
  • toteuttaa työolojen ja turvallisuustason jatkuvan seurannan ja arvioinnin yhteistyössä oman organisaation sekä sidosryhmien kanssa

Edeltävä osaaminen

Opintojaksolle ilmoittautuvilla tulee olla turvallisuus- ja riskienhallintaalan perusteiden riittävä osaaminen, jonka voi hankkia esimerkiksi suorittamalla opintojakson Business Continuity Planning (5 op) tai Basics of Corporate Security and Risk Management (10) op.

Toteutustapa

Lähi- ja verkko-opetusta
Toteutus pääsääntöisesti englanniksi; tehtävät ja tentin voi tehdä suomeksi.
Verkkotutkinnon suorittajilla mahdollisuus suorittaa koko opintojakso verkossa.

Lisätietoja: