Siirry sisältöön

Perustiedot

  • Kohderyhmä: Sosiaalialasta kiinnostuneet
  • Hakuaika: 5.8. - 25.8.2019
  • Ajoitus: 25.10. - 18.12.2019
  • Laajuus: 5 op
  • Sijainti: Laurea Tikkurila
  • Hinta: 75€

Opintojakson osaamistavoitteet

Opiskelija osaa:

  • hahmottaa musiikin terapeuttisen merkityksen ja mahdollisuudet hyvinvoinnin edistäjänä
  • soveltaa ja käyttää musiikkia ja erilaisia musiikin työtapoja terapeuttisesti asiakkaan hyvinvoinnin tukena 
  • hyödyntää omia musiikillisia voimavarojaan asiakastyössä ja työhyvinvoinnin tukena

Toteutustapa

Kontaktitunneilla tutustutaan musiikin terapeuttisiin ja kuntouttaviin työtapoihin ja pohditaan mitä musiikin terapeuttisuus merkitsee asiakastyössä. Pääpaino kontaktitunneilla on kokemuksellisuudessa, omien musiikillisten voimavarojen tunnistamisessa sekä yhteisessä teemojen pohdinnassa. Opintojakson kontaktitunneilla on 80% läsnäolovelvollisuus. Opintojakson opettajana toimii MuM, musiikkiterapeutti Milla Holma. Vastuuopettajana toimii lehtori Anne Eskelinen.

Lisätietoja: