Toteutuksen hakuaika voi jatkua merkittyä pidempään mikäli paikkoja on vielä vapaana.

  • Kohderyhmä: Mediasuhteista ja viestinnästä kiinnostuneet
  • Hakuaika: 5.-12.8.2019
  • Ajoitus: 19.08.-31.12.2019
  • Laajuus: 5 op
  • Sijainti: Etäopetus
  • Hinta: 75€

Opiskelija osaa

  • laatia yhteisön toimintaa tukevan kohderyhmäkohtaisen julkisuus- ja mediastrategian sekä ylläpitää käytännön mediasuhteita
  • rakentaa ja johtaa työyhteisön mainetta erilaisilla julkisuuden areenoilla
  • viestiä proaktiivisesti poikkeustilanteissa ja erilaisissa kriiseissä

Toteutustapa

Lukupiirityöskentely pienryhmissä ja aihetta tukevia harjoituksia. Oppimisen jakaminen opintojakson loppuseminaarissa.

Arviointi

Asteikolla 0 - K5. Opintojakson arvioinnissa noudatetaan Laurean yleisiä arviointikriteerejä. Tarkemmat opintojakson arviointikriteerit esitellään opintojakson alussa.

Työelämäyhteistyö

Opiskelija valitsee tarkasteltavakseen todellisen mainecasen, mutta suoritus ei vaadi virallista toimeksiantoa yritykseltä, vaan tarkastelu tapahtuu teoriatiedon ja esimerkiksi julkisten tekstien kautta.

Lisätietoja

Opetuskieli: suomi

Tällä opintojaksolla perehdytään johtamisviestinnän perusteisiin ja maineen johtamiseen viestinnän keinoin. Tule mukaan opintojaksolle, jos olet kiinnostunut yritysviestinnästä ja maineen johtamisesta. Et tarvitse aikaisempia opintoja aiheesta, mutta aihepiirin sisältöjen ymmärtämistä edesauttaa, jos sinulla on oman koulutusalan perusopinnot suoritettu.

Opintojaksolla käytettävä kirjallisuus esitellään avausluennolla ja sen jälkeen opintojakson työtilassa Optimassa.

Lisätietoja: