• Kohderyhmä: Kosmetiikan säilyvyydestä kiinnostuneet
  • Hakuaika: 5.-25.8.2019
  • Ajoitus: 7.11. - 11.12.2019
  • Laajuus: 5 op
  • Sijainti: Laurea Tikkurila
  • Hinta: 75€

Opintojakson osaamistavoitteet

Opiskelija osaa

  • perustella mikrobiologian merkityksen kosmetiikan valmistuksessa, säilytyksessä jakäytössä ja tunnistaa puutteellisen hygienian vaaroja kauneudenhoitoalan toimintaympäristöissä
  • tunnistaa kosmetiikkatuotteen ainesosaluettelosta keskeiset mikrobiologiseen tai kemialliseen säilyvyyteen vaikuttavat ainesosat: säilöntäaineet ja antioksidantit
  • kuvailla säilyvyyteen vaikuttavien ainesosien toimintaperiaatteita

 

Toteutustapa

Opintojaksolla käsitellään kosmetiikan mikrobiologista ja kemiallista säilyvyyttä sekä sitä, miten niihin voidaan vaikuttaa erilaisilla säilyvyyttä lisäävillä aineosilla kuten säilöntäaineilla ja antioksidanteilla. Lisäksi käydään läpi erilaisia säilyvyyteen vaikuttavien aineiden toimintaperiaatteita.

Ensimmäisellä kontaktilla on pakollinen läsnäolo tutkintosäännön mukaan.

Opintojakso on 5 op eli 135 tuntia opiskelijan työtä. 

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perustuu suurelta osin tenttiin. Lisäksi vaikuttaa tehtävien tekeminen aikataulussa ja tuntiaktiivisuus.

Aika ja paikka

Opintojakso alkaa 7.11.2019 klo 8.30. Tentti on 11.12.2019 klo 12.30. 
Opintojakso toteutetaan Tikkurilan kampuksella.

 

Lisätietoja: