Toteutuksen hakuaika voi jatkua merkittyä pidempään mikäli paikkoja on vielä vapaana.

 • Kohderyhmä: Kosmetiikasta kiinnostuneet
 • Hakuaika: 5.-26.8.2019
 • Ajoitus: 03.09.-09.12.2019
 • Laajuus: 10 op
 • Sijainti: Tikkurila
 • Hinta: 150€

Opiskelija osaa

 • vahvat ja heikot sidokset sekä ymmärtää niiden merkityksen esim. aineen olomuodolle
 • perushiiliyhdisteistä tavallisimmat funktionaaliset ryhmät ja niiden merkityksen hiiliyhdisteen ominaisuuksille
 • yhdistää kosmetiikassa käytettävien aineiden fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet niiden kemialliseen rakenteeseen
 • tunnistaa erilaisten kemiallisten yhdisteiden tehtävät kosmetiikkatuotteissa yleisellä tasolla
 • tunnistaa keskeisimmät kemialliset reaktiot hius- ja ihotuotteiden toiminnan kannalta

Toteutus

50% Lähiopetus, 50% Etäopetus

Opintojaksolla käydään läpi kosmetiikkatuotteissa esiintyviä kemiallisten yhdisteiden rakenteita, reaktioita ja toimintaa kosmetiikkatuotteiden näkökulmasta.

Ensimmäisellä kontaktilla on oltava paikalla tutkintosäännön mukaisesti.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Oppimateriaali löytyy pääosin Optimasta. Lisää materiaalia löytyy esim. internetistä tai lukion kemian kirjoista. Lisäksi internetistä löytyvät erilaiset kemian videot kuten Opetus TV. Lisää kauneudenhoitoalan kirjallisuutta voi etsiä esim. http://libguides.laurea.fi/kauneudenhoitoala -sivuston kautta.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Jos sinulla on opintojakson tavoitteisiin liittyvää osaamista (AHOT) tai mahdollisuus hankkia sitä työelämässä, ole yhteydessä opintojakson vastuuopettajaan ennen opintojakson alkamista.

Aika ja paikka

Opintojakson ajantasainen aikataulu löytyy Pakista. Kontaktit toteutetaan Tikkurilan kampuksella.

Toteutuksen tärkeät päivät

Opintojakso alkaa 3.9.2019 klo 12.30 ja tentti on 9.12.2019. Tehtävien aikataulut löytyvät Optimasta. Uusintatentit ovat tammi- ja helmikuun yleisinä tenttipäivinä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson laajuus on 10 op, mikä tarkoittaa 270 tuntia opiskelijan työtä. Opintojakso sisältää kontaktien lisäksi verkkotyöskentelyä ja muuta itsenäisesti tehtävää työtä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointiin vaikuttaa tentin lisäksi tehtävien tekeminen aikataulussa ja tuntiaktiivisuus.

Lisätietoja

Opetuskieli: suomi

Lehtori: Sari Viitala, Satu Vuorela

Lisätietoja: