Siirry sisältöön

Perustiedot

 • Kohderyhmä: Alemman AMK-tutkinnon omaavat henkilöt
 • Hakuaika: 5.8.–1.9.2019
 • Ajoitus: 2.9.–31.12.
 • Laajuus: 5 op
 • Sijainti: Tikkurila
 • Hinta: 75 €

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa

 • hahmottaa digitaalisten palvelujen kehittämistarpeita sekä palvelun asiakkaalle tuottaman arvon merkityksen
 • hahmottaa asiakkaiden aktiivista ja itsehoidollista roolia edistäviä tekijöitä palveluiden tuottamisessa
 • analysoi ja arvioi tulevaisuuteen suuntautunutta digitaalisten palvelujen kehittämistä sosiaali-ja terveysalan muuttuvassa ekosysteemissä
 • soveltaa yhteiskehittämiseen perustuvaa moniammatillista lähestymistapaa asiakaslähtöisten terveys- ja hyvinvointipalvelujen kehittämisessä
 • suunnitella ja johtaa tiedon hyödyntämistä palvelujen kehittämisessä

Toteutustapa

Opintojakson opetus koostuu kolmesta lähipäivästä. Oppiminen toteutuu työskentelemällä yhteistoiminnallisesti sekä lähipäivissä että verkossa Laurean verkko-oppimisympäristö Optimassa.

Lähiopetus toteutuu Tikkurilan kampuksella ja luokkatila löytyy Pepistä/Pakista ja Tikkurilan ala-aulan seinältä.

Lähipäivät

 • Perjantai 13.9.2019 klo 9.00 - 16.30
 • Perjantai 11.10.2019 klo 9.00 - 16.30
 • Lauantai 16.11.2019 klo 9.00 - 16.30

Arviointi

H-5

Lisätietoja

 • Opetuskieli: suomi
 • Lehtori: Piia Silvennoinen

Lisätietoja: