Oppimisympäristöt Hyvinkäällä

Luokkatilat

Luokkatiloja löytyy monenlaisiin käyttötarkoituksiin 30 hengen pienluokista 60 hengen suurluokkiin. Luokkien pöydät ovat helposti järjestettävissä tilaisuuden tyypin mukaan luokkamuotoon, U-muotoon tai ryhmäpöydiksi ja soveltuvat näin käytettäväksi myös kokous- ja ryhmätyötiloina normaalin luento-/luokkatilakäytön lisäksi.

Kaikissa luokkatiloissa on vakiovarusteena tietokone, dataprojektori ja valkokangas. Vieraiden vapaassa käytössä on koko talon alueella toimiva nopea WLAN-yhteys. Luokkatilat soveltuvat myös liikuntaesteisille, kaikkiin luokkiin on esteetön pääsy ja kiinteistössä on hissi.

Prosessin mallinnus 3-17

Tässä oppimistilassa voidaan kankaalle heijastaa samanaikaisesti materiaalia kolmesta eri lähteestä. Kankaan voi ottaa kokonaan käyttöön yhden prosessin tms. kuvaamiseksi kokonaisuudessaan. Tämä oppimistila 3-17 on suurin luokkatilamme ja kapasiteetti on 60 henkilölle.

 AV-välineet kaikissa luokissa

• video-/dataprojektori
• valkokangas
• tietokone nopealla internet-yhteydellä
• fläppitaulu ja/tai valkotaulu
• korkeakouluisäntien palvelut (tekninen opastus tms.)
 Lisäksi AV-välineet osassa luokkia:
• kaiutinjärjestelmä
• dokumenttikamera

Muista AV-välinetarpeista voi tiedustella erikseen.

 

Moniaistinen tila 026

Moniaistisuus eli multisensorisuus tarkoittaa erilaisten aistien (näkö, kuulo, tunto, haju, maku) kautta yhtäaikaisesti saatua aistikokemusta.

Moniaistinen ympäristö on tietoisesti valittu ympäristö, joka on tarkoitettu rentoutumiseen ja/tai aktiiviseen toimintaan, jossa stimulaatiota voidaan kontrolloida, muunnella, vahvistaa, heikentää, käyttää erikseen tai yhdistelminä. Se voidaan suunnitella aktiiviseen tai passiiviseen vuorovaikutuksen tarpeisiin ja tilapäisesti muuntaa yksilössä havaitun motivaation, kiinnostuksen, kuntoutuksen ja oppimisen tarpeisiin. Lue lisää tilan käyttömahdollisuuksista tästä.

Tilassa on mahdollisuus heijastaa samanaikaisesti kuvaa kahdesta eri lähteestä vierekkäisillä seinillä oleville kankaille.

AV-välineet moniaistisessa tilassa

 • kaksi dataprojektoria
 • tietokone
 • kaiutinjärjestelmä

Lue lisää moniaistisuudesta

Moniaistisuus eli multisensorisuus tarkoittaa erilaisten aistien (näkö, kuulo, tunto, haju, maku) kautta yhtäaikaisesti saatua aistikokemusta.

Multisensorinen työ on aisteihin ja elämyksiin perustava menetelmä, jonka juuret ovat vammaistyössä. Asioita tehdään tutuksi eri aistien kautta.

Moniaistinen ympäristö on tietoisesti valittu ympäristö, joka on tarkoitettu rentoutumiseen ja/tai aktiiviseen toimintaan, jossa stimulaatiota voidaan kontrolloida, muunnella, vahvistaa, heikentää, käyttää erikseen tai yhdistelminä. Se voidaan suunnitella aktiiviseen tai passiiviseen vuorovaikutuksen tarpeisiin ja tilapäisesti muuntaa yksilössä havaitun motivaation, kiinnostuksen, kuntoutuksen ja oppimisen tarpeisiin.

Moniaistinen ympäristö voi olla luonteeltaan fyysinen, psykologinen ja/tai sosiaalinen. (Pagliano 2012; Sirkkola 2009.) Moniaistisella ympäristöllä voidaan rohkaista ihmisiä hankkimaan erilaisia aistimuksia, rikastuttaa elämää sekä lisätä kokemuksellisuutta. Se voi toimia ajatuksia herättävänä ja kokemuksia antavana. (Ala-Opas & Sirkkola. 2006, 13.)

Tilan suunnitteluun ja rakentamiseen liittyvä eteneminen määräytyy pitkälti sen mukaan, mitkä ovat toiminnan tavoitteet.  Moniaistinen ympäristö (tila) soveltuukin monenlaiseen tarkoitukseen ja siten toiminnan tavoitteet voivat painottua hieman toisistaan poikkeavalla tavalla.

Tilaa voidaan käyttää esim.

 •     yhteisöllisyyden edistämiseen
 •     voimaannuttamisen tukemiseen
 •     oppimisen tukemiseen
 •     tiedon välittämiseen ryhmältä toiselle

 

 

 Simulaatiosairaala

Simulaatiosairaala on oppimis- ja kehittämisympäristö, jossa luodaan erilaisia kliinisiä oppimistilanteita, potilaana toimivan tietokoneistetun langattoman potilassimulaattorin avulla.

Potilasasimulaattori hengittää, puhuu ja reagoi lääkitykseen. Siltä voidaan myös mitata fysiologiset paremetrit, kuten syke, hengitystaajuus ja verenpaine.

Oppimisympäristö sisältää

 • päivystyksen
 • traumahuoneen
 • tehostetun valvontatilan
 • vuodeosaston
 • kotiympäristön

Ohjaajan käytössä ovat valvonta- ja ohjaushuoneet sekä jälkipuintia varten Debriefing -tila. Tilassa on myös opiskelijoiden mahdollista saada videon välityksellä simulaatioharjoittelua, etukäteen annettujen tehtävien mukaisesti. 

Lue lisää simulaatiosairaalan tarjoamista mahdollisuuksista 

Simulaatio-oppimisympäristö on sekä Laurea-ammattikorkeakoulun hoitotyön koulutuksen opiskelijoiden, että alan moniammatillisten ryhmien koulutusympäristö.

Lisäksi ympäristö toimii hoito- ja palveluprosessien tutkimus- ja kehittämisympärsitönä. Simulaatiota hyödynnetään myös perus- ja erikoistason, sekä terveyden- ja sosiaalihuollon täydennys- ja jatkokoulutuksissa.

Lisätietoja Simulaatiosairaalan ja ohjaushenkilöstön vuokraamisesta

Korkeakoulusihteeri Melisa Heiskanen, puh. 040 6734 633, melisa.heiskanen[at]laurea.fi

 

 

 

​Luokkatilat

 
Prosessin mallinnus 3-17

 

Moniaistinen tila 026

 

 Simulaatiosairaala

 

 Tiedotteet

 

 

 Tapahtumat

 

 

 Linkit

 

 

 Blogit

 

 

 Videot