https://www.laurea.fi/update/Lists/Sivunylabanner/DispForm.aspx?ID=233<img alt="" src="/update/Palvelunkuvat/Täydennyskoulutusten%20etusivubannerit/edugate_rikoksen_torjunta_banneritisobanneri.jpg" style="BORDER:0px solid;" />

Rikoksentorjuntaa ja turvallisuutta yhteistyössä ​- Miten muodostat tilannekuvan ja hoidat turvallisuusviestintää

Haluatko kehittää ammattitaitoasi rikosten ehkäisyssä?

Laurea-ammattikorkeakoulu ja rikoksentorjuntaneuvosto toteuttavat yhdessä keväällä 2018 täydennyskoulutuksen paikallisesta turvallisuusyhteistyöstä ja siihen liittyvästä rikosten ehkäisystä.  Rikoksentorjunnaksi luetaan kaikki sellaiset toimet, joilla ehkäistään rikoksia ja vähennetään rikoksesta aiheutuvia haittoja. Tähän kuuluu keskeisesti myös rikoksen pelon vähentäminen ja turvallisuuden parantaminen. Koulutuksen tavoitteena on kehittää rikoksentorjuntaan liittyvää osaamista, ja se on suunnattu henkilöille, joille  ammatissaan on tärkeää kehittää näitä taitoja.

Koulutus sisältää kaksi lähiopetuspäivää, ja se toteutetaan muutoin joustavasti verkko-opetuksena. Koulutus on osallistujille maksuton. Koulutus on laajuudeltaan viiden opintopisteen muodostama kokonaisuus, joka täyttää korkeakoulutasoisen koulutuksen vaatimukset.

Varaa paikkasi ajoissa - ilmoittautuminen koulutukseen on alkanut!

>>Ilmoittaudu koulutukseen tästä.

Koulutukseen on rajallinen määrä paikkoja.

Tietoa Rikoksentorjuntaa ja turvallisuutta yhteistyössä -koulutuksesta

Koulutuksen nimi: Rikoksentorjuntaa ja turvallisuutta yhteistyössä - Miten muodostat tilannekuvan ja hoidat turvallisuusviestintää
Koulutuksen ajankohta: 7.2. - 4.4.2018
Koulutuksen lähipäivät ja koulutuspaikka: Koulutuksen lähiopetuspäivät ovat 7.2. ja 4.4.2018. Koulutuspaikkana toimii Laurea-ammattikorkeakoulu, Leppävaaran kampus (Vanha maantie 9, 02650 Espoo)
Osallistujamäärä: Koulutukseen otetaan enintään 40 osallistujaa
Hinta: Osallistujille maksuton
Koulutuskokonaisuus on 5 opintopisteen laajuinen ja täyttää korkeakoulutasoisen koulutuksen vaatimukset.

Sisältö ja ohjelma

Koulutuksessa käydään läpi  rikoksentorjuntaa yleisesti, sen organisointia, turvallisuustyön suunnittelua ja toteutusta sekä rikoksentorjuntaan liittyvien hankkeiden arviointia. Tämän lisäksi perehdytään yleisimpiin turvattomuutta aiheuttaviin ilmiöihin kunnissa, kuten päihteiden käyttöön.

Koulutuksessa käsiteltäviä aiheita ovat muun muassa:

 • kriminologisen teorian perusteet
 • rikosten ehkäisy yleisesti ja sen erilaiset lähestymistavat
 • rikoksen ehkäisyn kustannushyödyt
 • rikoksentorjunnan organisointi, suunnittelu ja toteutus kunnissa
 • rikoksentorjuntaan liittyvien hankkeiden tuloksellisuuden arvioinnin perusteet
 • rikoksentorjunnan erilaisten työkalujen, kuten turvallisuuskyselyiden ja turvallisuuskävelyiden hyödyntäminen
 • koulutukseen sisältyvät myös koulutusosiot erityisaihekohtaisista rikosten ehkäisyn menetelmistä
 • turvallisuusviestintä ja mediayhteistyö.


Johdatus rikoksentorjuntaan ja kriminologiaan

 • Rikosten ehkäisystä yleisesti ja sen erilaisista lähestymistavoista 
 • Kriminologisen teorian perusteet

 

1. Rikoksentorjunnan organisointi

 • Yhteistyön merkitys rikoksentorjunnassa
 • Mihin suunnitelmiin mukaan?
 • Osallistujat
 • Turvallisuusviestintä ja mediayhteistyö


2. Kunnallisen turvallisuustyön suunnittelu

 • Kustannushyödyt
 • Sähköinen hyvinvointikertomus
 • Rikoksentorjunnan erilaisten jo olemassa olevien työkalujen, kuten turvallisuuskyselyiden ja turvallisuuskävelyiden hyödyntäminen (toteuttaminen ja analysointi)
 • Hot-spot


3. Turvallisuustyön toteutus

Teemoja:

 • Lähisuhdeväkivalta
 • Nuoret ja syrjäytyminen
 • Ikääntyneet 
 • Maahanmuuttajat
 • Alkoholiehtoinen rikollisuus
 • Rakennettu ympäristö
 • Petokset
 • Kameravalvonta 

4.
Rikoksentorjuntaan liittyvien hankkeiden tuloksellisuuden arvioinnin perusteet
 • Prosessiarviointi
 • Tuloksellisuuden ja kustannusten arviointi

 

Toteutus

Koulutukseen kuuluvat lähipäivien lisäksi etäopiskelujaksot, joiden avulla opiskelijat voivat tehdä kehittämistehtäviään joustavasti verkossa aikaan ja paikkaan sitomatta. Optima-verkko-oppimisympäristössämme on osallistujille mahdollistettu itsenäinen työskentely sekä muiden opiskelijoiden kanssa oppiminen muun muassa verkkokeskustelujen avulla. Toteutuksessa on otettu monipuolisesti huomioon erilaiset opetusteknologiset ratkaisut joustavan ja työelämän tarpeita tukevan oppimisen mahdollistamiseksi.

Koulutus toteutetaan suomen kielellä.

Lähipäivät toteutetaan Laurea-ammattikorkeakoulun Leppävaaran kampuksella (Vanha maantie 9, 02650 Espoo). Opiskelija vastaa itse lähiopetuspäivien matka- ja majoituskustannuksista.

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu kaikille rikoksentorjunta- ja turvallisuustyötä tekeville sekä siitä kiinnostuneille henkilöille. Ensisijaisena kohderyhmänä ovat kunta-alan työntekijöiden lisäksi muun muassa poliisin, järjestöjen ja elinkeinoelämän edustajat.

Hinta, ilmoittautuminen ja peruutusehdot

Koulutus on osallistujille maksuton.

Lounaat ja kahvit ovat osallistujille omakustanteisia. Tarjoamme osallistujille tervetulo- ja päätöskahvit lähipäivinä 7.2. ja 4.4.2018, joiden aikatauluista ilmoitetaan erikseen osallistujille.

Leppävaaran kampuksella on kahvila, josta voi ostaa muun muassa kahvia, teetä, virvokkeita ja pientä purtavaa. Lisäksi kampuksella on kaksi ravintolaa, lounasravintola ja á la carte -ravintola. Lisätietoja ravintolapalveluista tästä.

Ilmoittautuminen

>>Ilmoittaudu koulutukseen tästä.

 • Ilmoittautuminen päättyy perjantaina 5.1.2018.
 • Valitut saavat vahvistuksen hyväksymisestä koulutukseen viimeistään 12.1.2018.

Lisätietoja ilmoittautumisesta ja ilmoittautumisen virallisesta vahvistamisesta: Sini Rauhala, sini.rauhala@laurea.fi

Koulutukseen otetaan enintään 40 osallistujaa. Hakijoissa priorisoidaan osaamisen tärkeyttä hakijan työtehtävien kannalta. 

Peruutusehdot

Ilmoittautumisen jälkeen osallistumisen voi peruuttaa veloituksetta 5.1.2018 asti. Tämän jälkeen tehdyistä peruutuksista perimme 250 euron peruutusmaksun kulujen kattamiseksi.

Opintopisteet

Opintokokonaisuus on luonteeltaan täydennyskoulutusta. Se täyttää korkeakoulutasoisen koulutuksen vaatimukset ja vastaa laajuudeltaan 5 opintopistettä (eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen EQF:n taso 6 eli AMK-taso).

Yksi opintopiste vastaa keskimäärin 26,7 tunnin opiskelua, joten opintokokonaisuuden suorittamiseen opiskelijan tulisi varata aikaa noin 133 tuntia.

Laurea-ammattikorkeakoulu myöntää todistuksen opintokokonaisuuden hyväksytysti suorittaneille.

Yhteystiedot ja järjestäjä

Kaikki muutokset ilmoittautumiseen liittyen pyydämme kirjallisesti osoitteeseen events@laurea.fi

Lisätietoja:
Laurea Events
sähköposti: events@laurea.fi
puh. 040 660 5825 tai 040 631 5014

Koulutuksen vastaava projektipäällikkö: Viivi Paju puh. 040 676 2633 ja sähköposti  viivi.paju@laurea.fi
Koulutuksen vastuukouluttaja: lehtori Reijo Lähde puh.  040 6434234 ja sähköposti reijo.lahde@laurea.fi

 

 


​Koulutuksen lähipäivät

7.2.2018

4.4.2018

Ilmoittautuminen koulutukseen on päättynyt


 Tiedotteet

 

 

 Tapahtumat

 

 

 Linkit

 

 

 Blogit

 

 

 Videot