https://www.laurea.fi/update/Lists/Sivunylabanner/DispForm.aspx?ID=158<img alt="" src="/update/Palvelunkuvat/Yläbannerit/1920x498_Events_palvelumuotoilu.png" style="BORDER:0px solid;" />

Palvelumuotoilu toiminnan kehittämisessä –koulutus

 

Haetko inspiraatiota liiketoimintasi tai palveluiden muotoiluun? Kaipaako yrityksesi tai organisaatiosi toimivia keinoja ja ideoita tulevaisuuden varautumiseen tai sisäisten toimintojen ja prosessien sekä asiakaslähtöisen liiketoiminnan kehittämiseen?

Palvelumuotoilu toiminnan kehittämisessä -koulutuksen avulla opit ennakoinnin ja palvelumuotoilun keinoin suunnittelemaan ja toteuttamaan asiakaslähtöisempää ja tuottavampaa toimintaa, jolla menestyy myös tulevaisuudessa. Koulutus soveltuu henkilöille, jotka toimivat strategisissa liiketoiminnan, tuotteiden tai palvelujen kehittämistä vastaavissa tehtävissä yksityisellä, julkisella tai kolmannella sektorilla.

 

Ilmoittautuminen koulutukseen on alkanut!

>> ILMOITTAUDU TÄSTÄ.

 

Tietoa Palvelumuotoilu toiminnan kehittämisessä –koulutuksesta

 • Koulutuksen nimi: Palvelumuotoilu toiminnan kehittämisessä
 • Koulutuksen ajankohta: 18.5.2016–8.6.2016
 • Lähipäivät: 18.5., 25.5., 2.6. ja 8.6.2016. Läsnäolopakko.
 • Koulutuksen lähipäivien koulutuspaikka: Laurea-ammattikorkeakoulu, Leppävaaran kampus (Vanha maantie 9, 02650 Espoo)
 • Osallistujamäärä: Koulutukseen otetaan enintään 30 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Koulutus toteutuu 10 osallistujalla.
 • Hinta: Koulutuskokonaisuus sisältäen 4 moduulia 2 580,00 € + alv 24 % tai yksittäiset moduulit 690,00 € + alv 24%. Lisätietoja Hinnat -otsikon alta.
 • Mikäli yrityksessänne on useita henkilöitä, jotka tarvitsevat tätä koulutusta, voitte pyytää tarjousta räätälöidystä tilauskoulutuksesta osoitteesta events@laurea.fi

 

Palvelumuotoilu toiminnan kehittämisessä on käytännönläheinen ja osallistava koulutus. Koulutuksen tavoitteena on, että osallistuja pystyy hyödyntämään oppimaansa konkreettisesti omassa toiminnassaan ja kehittämään yrityksensä toimintoja asiakaslähtöisemmäksi palvelumuotoilun keinoin. Lähiopetuksen (4 päivää) lisäksi oppimista tukevat verkkomateriaalit ja tehtävät.

Lähiopetus toteutetaan Laurea-ammattikorkeakoulun Espoo Leppävaaran kampuksella. Koulutus täyttää ylemmän korkeakoulutasoisen koulutuksen vaatimukset.

Koulutuksen kokonaisuus muodostuu neljästä moduulista jotka muodostavat kattavan kokonaisuuden yrityksen toimintojen, palveluiden ja liiketoiminnan kehittämisestä asiakaslähtöisemmäksi palvelumuotoilun keinoin. Opinnot etenevät moduuleittain Palvelumuotoilu, mitä se on?, Asiakaslähtöinen toiminta ja asiakasymmärrys, Ennakointi ja ideointi sekä Business Model Canvas ketteränä asiakasarvon rakentamisen työkaluna.

 

Miksi osallistua koulutukseen?

 • Opit palvelumuotoilun prosessin ja miten yrityksesi toimintaa voi kehittää sen avulla tuottavammaksi ja asiakaslähtöisemmäksi
 • Opit, kuinka käytät menetelmiä oman työsi tukena
 • Opit, miten ennakoinnin ja ideoinnin avulla voidaan kehittää yrityksen toimintaa ja miten trendejä voi hyödyntää liiketoiminnassa
 • Opit, miten palveluita mallinnetaan ja  konsepteja muodostetaan
 • Saat valmiuden jatkaa kehittämistä omassa työssäsi

 

Sisältö, ohjelma ja tavoitteet

 

Koulutuksen lähipäiviä on yhteensä neljä (4), joiden lisäksi oppimista tukevat verkkomateriaalit ja tehtävät. Koulutukseen sisältyy ennakkotehtävä, joka toimitetaan osallistujille ilmoittautumisen jälkeen. Ennakkotehtävän palautus on 16.5.2016.

Saavuttaakseen koulutukselle asetetut osaamistavoitteet, tulee osallistujan suorittaa ennakko- sekä oppimistehtävä, sekä osallistua kontaktikerroille. Laurea myöntää osallistujalle todistuksen koulutuksen suorittamisesta.

Lähipäivät pidetään 18.5.–8.6.2016. Koulutuksen suorittamiseksi ja suoritustodistuksen saamiseksi koulutuksen lähipäivillä on läsnäolopakko.

 

Palvelumuotoilu, mitä se on? 2op

Keskiviikko 18.5.2016 klo 8.30–16.00

Sisältö: Päivän aikana käydään läpi konkreettisia esimerkkejä siitä, mitä palvelumuotoilu on ja mitä sillä on saatu aikaiseksi. Lisäksi harjoitellaan menetelmien käyttöä. Päivä on interaktiivinen ja päivän aikana työstetään myös osallistujien omia aiheita. Lähipäivän jälkeen työstäminen jatkuu itsenäisesti ja ohjausta saa verkon kautta.

Tavoite: Palvelumuotoilun prosessin hahmottaminen ja menetelmien oppiminen.

Kouluttajat: Outi Kinnunen & Kaisa Airo


Asiakaslähtöinen toiminta ja asiakasymmärrys, 1op

Keskiviikko 25.5.2016 klo 8.30–16.00

Sisältö: Päivän aikana käydään läpi, miten toimia asiakaslähtöisesti ja kerryttää ymmärrystä asiakkaan todellisista tarpeista ja kokemuksista, sekä sen pohjalta kehittää organisaation palveluprosesseja. Sisältö on interaktiivinen ja koulutuspäivänä työstetään myös osallistujien omia aiheita.

Tavoite: Osallistuja oppii ajattelemaan ja toimimaan asiakaslähtöisesti sekä saa käsityksen, miten asiakkaita ja muita sidosryhmiä integroidaan palvelun ja liiketoiminnan kehittämisprosessiin.

Kouluttajat: Outi Kinnunen & Hanna Jaakola (vieraileva)


Ennakointi ja ideointi, 1op

Torstai 2.6.2016 klo 8.30-16.00

Sisältö: Päivän aikana opetellaan käyttämään osallistavia menetelmiä ja pelejä sekä tulkitsemaan tulevaa. Päivä on interaktiivinen ja sen aikana työstetään myös osallistujien omia aiheita. Osallistuja oppii hyödyntämään ennakointia omassa työssään ja käyttämään osallistavia menetelmiä ja saa käsityksen niiden hyödystä.

Tavoite: Osallistuja oppii, mitä ennakointi on ja miten trendejä voi hyödyntää toiminnan kehittämisessä. 

Kouluttajat: Tarja Meristö & Outi Kinnunen


Business Model Canvas ketteränä asiakasarvon rakentamisen työkaluna, 1op

Keskiviikko 8.6.2016 klo 8.30-16.00

Sisältö: Päivä on interaktiivinen ja sen aikana työstetään myös osallistujien omia aiheita. Osallistuja saa käsityksen, miten yritys luo asiakasarvoa yhdessä asiakkaan kanssa ja miten asiakaskokemus muodostuu.

Tavoite: Osallistuja oppii hyödyntämään palvelulogiikkaan perustuvaa Business Model Canvasia palvelukonseptin määrittelyssä.

Kouluttajat: Kati Tawast, Päivi Mantere & Outi Kinnunen

 

Kouluttajat

Kaisa Airo, lehtori, Laurea-ammattikorkeakoulu

Koulutus: tekniikan tohtori, valtiotieteiden maisteri (sosiologia)

Asiantuntijuus: Tilan sosiaalinen suunnittelu. Tilojen vaikutus organisaation toimintaan ja käyttäjien kokemukseen. Asiakasymmärrys ja tutkimusmenetelmät.

Motto: Kriittinen ajattelu rakentaa luovuuden raamit.

Mikä palvelumuotoilussa kiehtoo: Liiketoiminta perustuu aina inhimilliseen käyttäytymiseen ja asiakkaan tarpeisiin. Parhaimmillaan palvelumuotoilu tunnistaa ihmisten toimintakentän ja heidän piilotarpeensa. Tämä on paitsi liiketoiminnallisesti myös yhteiskunnallisesti erittäin mielenkiintoista

Outi Kinnunen, palvelupäällikkö, Laurea-ammattikorkeakoulu

Koulutus: Restonomi YAMK, Palveluliiketoiminta

Asiantuntijuus: Asiakaskeskeinen palvelun kehittäminen, palvelumuotoilu, suunnittelupelit, fasilitointi, palvelukonseptien kehittäminen, markkinointi, tapahtumat.

Motto: Human to human, minulta sinulle.

Mikä palvelumuotoilussa kiehtoo: Ihmisyys ja yksilöiden huomioiminen. Liiketoiminta on tuloshakuista ja maailma on kova, ja ihmiset tuovat siihen pehmeyden ja inhimillisyyden. Palvelumuotoilun keinoin löydetään piilossa olevat tarpeet, joihin vastaamalla saadaan tulosta myös viivan alle.


Kati Tawast, lehtori, Laurea-ammattikorkeakoulu

Koulutus: KTM, Helsingin kauppakorkeakoulu, pääaine markkinointi, sivuaine oikeustiede. eMBA, Helsingin kauppakorkeakoulu, kansainvälisen johtamisen ja strategioiden suuntautumisvaihtoehto

Asiantuntijuus: Asiakasymmärrys ja liiketoimintamallit, palvelumuotoilu sekä digitaalinen markkinointi. Yli  20 vuoden työkokemus  liike-elämästä erilaisista asiakasosaamisen kehittämistehtävistä ja sisäisenä laatuarvioijana. Toimialakokemusta erityisesti  metsäteollisuudesta ja media-alalta. Kansainvälistä  työkokemusta hänellä on Englannista  ja Saksasta.  Monipuolinen työkokemus yritysasiakkaiden ja Bachelor ja Master –tason opiskelijoiden kouluttajana ja fasilitoijana.
 


Päivi Mantere, lehtori, Laurea-ammattikorkeakoulu

Koulutus: MMM, kuluttajaekonomia, ammatillisen opettajan pedagoginen pätevyys

Asiantuntijuus: Erityisosaaminen palvelumuotoilu. Palveluiden kehittäminen palvelumuotoilun keinoin vuodesta 2006 lähtien sekä julkisen sektorin että yksityisten yritysten tarpeisiin.

Työskentely useissa kansainvälisissä projekteissa. Projektipäällikkönä muun muassa suunnittelemassa palvelumuotoilun työvälineitä matkaopaspalveluja tuottaville yrityksille sekä Suomeen että kansainvälisiin yrityksiin. Mantere on ollut myös tuotteistamassa lähiruokatuottajien palveluja sekä kehittämässä ruokamatkailupalveluja tuottavien yritysten verkostoitumista. Mantere toimii matkailu- ja ravitsemisalan tutkintovastaavana. Hän on rakentamassa matkailun erikoistumiskoulutusta. Lisäksi hän toimii mm. Eduskunnan kotitalouden tukirenkaassa vaikuttamassa palveluliiketoiminnan koulutukseen.

Motto: DISCOVERING AND LEARNING FROM EACH OTHER


Hanna Jaakola, Customer experience researcher, konsultti, yrittäjä

Koulutus: MBA, Service Innovation and Design

Asiantuntijuus: asiakkaiden ja henkilökunnan osallistaminen liiketoiminnan kehittämiseen. Takana yli 40 tutkimusprojektia, joissa perinteinen markkinatutkimus on viety seuraavalle tasolle tuomalla asiakkaat kehitystyön keskiöön. Erityisosaamisena yhteisöllisten tutkimusmenetelmien hyödyntäminen verkossa.

Motto: Vaihda näkökulmaa – avaa uusia tapoja ymmärtää.

Mikä tutkimuksessa ja osallistamisessa kiehtoo: Menetelmien kehittäminen, jotta päästään syvemmälle asiakkaan maailmaan. Toiminnalliset ja visuaaliset menetelmät sekä tiedon keräämisessä että ymmärryksen viestimisessä. Tutkimus ei ole vain tiedonkeräämistä, vaan aina myös mahdollisuus syventää suhdetta asiakkaaseen.


Tarja Meristö, yliopettaja, Laurea-ammattikorkeakoulu

Koulutus: kauppatieteiden tohtori

Asiantuntijuus: tulevaisuuden tutkimuksen ja skenaariotyöskentelyn asiantuntija, joka on tutkinut, kehittänyt ja soveltanut ennakointia jo viidellä vuosikymmenellä Motto: Maailman pelastamisesta kannattava bisnes.

Mikä ennakoinnissa kiehtoo: Tulevaisuuteen voi vaikuttaa valinnoilla ja teoilla. Saa tehdä monitieteistä yhteistyötä maailman parhaiden kumppanien kanssa.

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu henkilöille, jotka toimivat liiketoiminnan, tuotteiden tai palvelujen kehittämisestä vastaavissa tehtävissä sekä tiimiesimiehille ja asiakasrajapinnassa työskenteleville. Koulutus sopii niin yksityisellä, julkisella kuin kolmannellakin sektorilla työskenteleville.

Suositellaan minimissään 3 vuotta työkokemusta, jotta koulutuksesta saa parhaan mahdollisen hyödyn. Aikaisempaa kokemusta palvelumuotoilusta ei tarvita.

Hinta, ilmoittautuminen & peruutusehdot

Hinta

Koulutuksen hinta: 2 580,00 € + alv 24 %.

Yksittäinen moduuli: 690,00 € + alv 24 %.

Koulutusmaksuun sisältyvät opetuksen ja ohjauksen lisäksi koulutuksen materiaalit ja lähiopetuspäivinä aamukahvi, lounas ja iltapäiväkahvi.

Koulutus laskutetaan ilmoittautumisen vahvistamisen jälkeen.

 

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on sitova.

Ilmoittautuminen tulee tehdä viimeistään 14 vuorokautta ennen koulutuksen alkua. Kaikki ilmoittautuneet läpikäydään ja osallistuminen vahvistetaan erikseen.

Ilmoittaudu koulutukseen TÄSTÄ.

 

Peruutusehdot

 • Ilmoittautuminen on sitova ja ilmoittautumalla osallistuja sitoutuu peruutusehtoihin.
  Peruutus tulee tehdä kirjallisesti osoitteeseen events@laurea.fi.
  • 12.4.2016 mennessä tehdyistä peruutuksista pidätämme/veloitamme peruutusmaksun 310,00 € kulujen kattamiseksi.
  • 13.4.- 27.4.2016 välisenä aikana tehdyistä peruutuksista pidätämme/veloitamme 50 % osallistumismaksusta.
  • 27.4.2016 jälkeen tehdyistä peruutuksista osallistujamaksua ei palauteta ja ilmoittautunut sitoutuu maksamaan osallistumismaksun.
 • Koulutus toteutetaan, kun ilmoittautuneita on 10. Koulutuksen järjestäjä pidättää oikeuden peruuttaa koulutus liian vähäisen osallistujamäärän takia. Mikäli koulutus perutaan järjestäjän toimesta ja osallistuja on maksanut osallistumismaksun, osallistujalle palautetaan maksettu osallistumismaksu täysimääräisenä. Mikäli osallistuja ei ole vielä maksanut laskuaan ja koulutus perutaan toimeksiantajan toimesta, lasku mitätöityy.
 • Estyneen henkilön tilalle voi organisaatiosta ilmoittautua toinen henkilö. Vaihdoksista on ilmoitettava kirjallisesti ennen koulutuksen alkamista osoitteeseen events@laurea.fi.
 • Lisätietoja ilmoittautumisesta ja ilmoittautumisen virallisesta vahvistamisesta:
  events@laurea.fi

Opintopisteet


Koulutus täyttää korkeakoulutasoisen koulutuksen vaatimukset. Osallistuja saa opinnoista 5 op (maisteritaso), kun osallistuja on suorittanut ennakko- sekä oppimistehtävät ja osallistunut kontaktikerroille.

Yhteystiedot


Kaikki muutokset ilmoittautumiseen liittyen pyydämme kirjallisesti osoitteeseen events@laurea.fi.

Lisätietoja:
Laurea Events
sähköposti: events@laurea.fi
puh: 046 856 7493 tai 040 631 5014

 Koulutuksen vastuukouluttaja: Outi Kinnunen, 050 301 5069 tai sähköposti: outi.kinnunen@laurea.fi  

 

 

Järjestäjänä Laurea

Laurealla on yli kymmenen vuoden kokemus palvelumuotoilusta ja olemme kouluttaneet yli 150 ylemmän korkeakoulututkinnon saanutta asiantuntijaa sekä tehneet soveltavaa tutkimustyötä ja hankkeita palvelumuotoilusta, kuten CoCo-hanke, jonka tuloksena on syntynyt Service Design Game. Laureassa toimii myös ennakointiin ja tulevaisuuden tutkimukseen erikoistunut tutkimusryhmä FuturesLab CoFi.

 

Sekä palvelumuotoilua että ennakointia opetetaan Laurea-ammattikorkeakoulussa tutkintoon johtavassa koulutuksessa. Nyt Laureaan on mahdollista tulla täydentämään osaamista palvelumuotoilun ja ennakointiosaamisen  alueelta myös ei-tutkintotavoitteiseen koulutukseen.

 

 

 

 

Palvelumuotoilu toiminnan kehittämisessä

Aika: 18.5.2016–8.6.2016
Paikka: Laurea Leppävaaran kampus, Espoo

Ilmoittaudu koulutukseen TÄSTÄ.

 

 Tiedotteet

 

 

 Tapahtumat

 

 

 Linkit

 

 

 Blogit

 

 

 Videot