​Palvelumuotoilu

Palvelumuotoilu on tämän päivän ja tulevaisuuden tapa kehittää yrityksen toimintaa tuottavammaksi. Se on palveluiden ja liiketoiminnan kehittämistä syvälliseen asiakasymmärrykseen pohjautuen. Kerätyn asiakasymmärryksen kautta pyritään luomaan kuva siitä, miten asiakas näkee palvelun käytettävyyden ja kokonaisvaltaisen palvelukokemuksen. Asiakasymmärryksen pohjalta kartoitetaan vahvuudet ja heikkoudet, joiden avulla palvelua ja liiketoiminnan prosesseja kehitetään asiakasnäkökulman mukaisesti.

Laurea EduGATE tarjoaa kaikille toimialoille sopivaa palvelumuotoilun koulutusta ja konsultointia. Koulutuksissa perehdytään muun muassa palvelumuotoilun prosessiin, menetelmien käyttöön, pelien hyödyntämiseen toiminnassa ja työpajan ohjaamiseen.

Tutustu Laurea Certified Service Designer -koulutukseen

 

 

 Tiedotteet

 

 

 Tapahtumat

 

 

 Linkit

 

 

 Blogit

 

 

 Videot