Opinnäytetöiden toimeksiannot

Laurean opiskelijoiden opinnäytetyöt ovat työelämää kehittäviä, usein tilaustyönä tehtäviä kehittämistehtäviä tai tutkielmia. Opinnäytetyön tarkoitus on tuottaa uutta tietoa, joka palvelee työelämän käytännön ongelman ratkaisemisessa. Hyvällä opinnäytetyöllä on välitöntä arvoa tilaajalle. 

Suurin osa Laurean opinnäytetöistä tehdään työelämän toimeksiannosta. Opinnäytetyössä on usein työelämän käytännön ongelma, johon etsitään kehittämisnäkökulmaa. Näiden yhdistämisellä löytyy usein uudenlaisia konkreettisia tapoja kehittää liiketoimintaa, julkisyhteisön toimintaa, tai yhdistyksen toimintaa. 

Opinnäytetyöstä ei ole välttämätöntä maksaa palkkiota, mutta palkkio toimii usein hyvänä kannustimena vaativaan tehtävään. 

Ammattikorkeakoulututkintoon kuuluva opinnäytetyö on laajuudeltaan 15 opintopistettä, mikä vastaa noin kolmen kuukauden täysipäiväistä työskentelyä. Yleensä opinnäytetyö ajoittuu opintojen loppupuolelle ja liittyy aihealueeltaan opiskelijan syventäviin opintoihin. Opinnäytetyö tehdään useimmin yksilötyöskentelynä, mutta se voidaan tehdä pari- tai ryhmätyönä tai opinnäytetyö voi olla osana suurempaa projektia, jossa on mukana useita opiskelijoita, opiskelijaryhmiä ja opettajia. Ylempää ammattikorkeakoulututkintoa suorittavien opiskelijoiden opinnäytetyö on 30 opintopisteen laajuinen. 

Tutustu uusimpiin opinnäytetöihin ammattikorkeakoulujen verkkokirjastossa Theseuksessa

Tilaa kehittämisehdotus tai uusia ideoita opinnäytetyönä

Onko organisaatiollasi tarve uudelle tiedolle tai toiminnan kehittämiselle? Tarjoa tehtävää Laurean opinnäytetyöksi. Ehdotus ei tässä vaiheessa ole vielä sitova. Täsmällisempi toimeksianto sovitaan erikseen. 

Tutustu, miten opinnäytetyö etenee ja minkälainen toimeksiantajan rooli siinä on.

Ota yhteyttä

 

 

 

 Tiedotteet

 

 

Lahjoitus Lohjan keskustan kehittämistyöhönhttps://www.laurea.fi/tiedotteet/Sivut/Lahjoitus-Lohjan-keskustan-kehittamistyohon.aspx2017-02-15T22:00:00Z<img alt="" src="/update/Laureankuvat/Tiedotekuvat/Lohcase%20lahjoitus%20stipendi%20Lohjan%20kehittäminen%20Laurea.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Lahjoitus Lohjan keskustan kehittämistyöhön
Network to Get Work -tapahtuma tarjosi uravinkkejä opiskelijoillehttps://www.laurea.fi/tiedotteet/Sivut/Network-to-Get-Work-tapahtumasta-uravinkkeja-opiskelijoille.aspx2017-02-07T22:00:00Z<img alt="NWTGW ura- ja rekrytointitapahtuma Laurea ura rekrytointi tyonhaku" src="/update/Laureankuvat/Tiedotekuvat/NWTGW%20Laurea%20ura%20rekrytointi%20tyonhaku.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Network to Get Work -tapahtuma tarjosi uravinkkejä opiskelijoille
Uudet työkortit selkeyttävät kumppaniyhteistyön polkuahttps://www.laurea.fi/tiedotteet/Sivut/Uudet-tyokortit-selkeyttavat-kumppaniyhteistyon-polkua.aspx2017-02-06T22:00:00Z<img alt="Kumppanityön työkortit Laurea yhteistyö opinnäyte projekti harjoittelu" src="/update/Laureankuvat/Tiedotekuvat/Kumppanityon%20tyokortit%20Laurea.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Uudet työkortit selkeyttävät kumppaniyhteistyön polkua

 Tapahtumat

 

 

 Linkit

 

 

 Blogit

 

 

 Videot