https://www.laurea.fi/update/Lists/Sivunylabanner/DispForm.aspx?ID=30<img alt="" src="/update/Palvelunkuvat/Yläbannerit/1920x498-palvelut-tyoelamalle.jpg" style="BORDER:0px solid;" />

​Esimerkkejä palveluista

Haltin myymälämarkkinointikampanjan suunnittelu ja toteutus


Liiketalouden opiskelijoiden tehtävänä oli suunnitella ja toteuttaa Sympatex-kuorimateriaalia käyttäville asusteille suunnattu markkinointi- sekä myyntikampanja useissa eri kaupungeissa Suomessa. Kampanjan tavoitteena Haltin Sympatex-tuotteiden myyminen sekä markkinoinnin kautta tapahtuva tunnettuuden parantaminen.

Opiskelijat suunnittelivat ja järjestivät yhteensä neljä markkinointitapahtumaa Haltin Scandinavian Outdoor-myymälöissä, joissa tuotteiden esittely ja myynti tapahtui erillisessä promopisteessä.

Kampanjatapahtumien ansiosta Haltin myyntitulos oli parempi kuin vastaavana ajankohtana edellisenä vuonna.

Lisätietoja:
Lehtori marjaana.marmo@laurea.fi
(Leppävaara)

Koskettelukirjaprojekti näkövammaisille lapsille

Ensimmäisen vuoden englanninkielisen tutkinnon sairaanhoito-opiskelijat suunnittelivat ja valmistivat koskettelukirjoja näkövammaisille lapsille lainattavaksi Celian kirjastoon, joka sijaitsee Itäkeskuksen Iiriksen monitoimitalossa. Näkövammaisille suunnatuilla kirjoilla on selkeät kriteerit eikä sokeilla pikkulapsilla ole tarpeeksi kirjoja lainattavaksi. Nyt opiskelijoiden valmistamat kirjat ovat valtakunnallisessa lainauksessa.

Lisätietoja:
Lehtori sari.haapa@laurea.fi

www.seniori365.fi-nettipalvelun kehittäminen

 
InnoEspoo-hankkeessa suunniteltu ja toteutettu Seniori365.fi – hyvinvointia koko vuodeksi- nettiportaali on  uusi internetpalvelu espoolaisille senioreille ja heidän omaisilleen helpomman kotona selviytymisen tueksi. Palvelun ideana on yhden luukun periaate, mikä tarkoittaa, että senioreille kotiin tarjottavat palvelut, tuotteet, tietoa ja viidettä löytää kaikkea yhdestä ja samasta nettipalvelusta. Tavoitteena on myös  hyvinvointialan opiskelijayrittäjyyden ja pienyrittäjyyden edistäminen eri koulutusasteilla ja aloilla.

www.seniori365.fi- palvelu suunniteltiin ja toteutettiin yhdessä asiantuntijoiden ja opiskelijoiden kanssa hyväksikäyttäen palvelumuotoilua. Palvelu lanseerattiin syksyllä 2014 ja sitä edelleen kehitetään voimakkaasti. Projekti on erinomainen esimerkki uuden nettipalvelutuotteen kehittämisestä, lanseerauksesta ja toiminnan pyörittämisestä, jossa opiskelijat pääsevät mukaan uuden liiketoiminnan erilaisiin tehtäviin. Maailmanlaajuinen Design for All Foundation myönsi seniori365-nettipalvelulle tunnustuksen GOOD PRACTICE 2014.

Lisätietoja:
Aluepalvelupäällikkö pia.kiviharju@laurea.fi

Kelan palvelun laadun tutkimus

 

Laurean eri yksiköiden ja koulutusalojen lähes 30 opiskelijaa osallistui Kelan palvelun laadun Mystery Shopping tutkimukseen Uudellamaalla. Kelan asiantuntijat kouluttivat kahden päivän aikana opiskelijat Kelan palvelun laadun kriteeristöön, jota hyväksikäyttäen opiskelijat tekivät kukin neljä haamukäyntiä Kelan eri toimistoihin Uudellamaalla ja raportoivat käynnit Kelan kriteeristön mukaan. Projekti päättyi joulukuussa yhteenvetopäivään, jossa Kela raportoi opiskelijoille tutkimustulokset. Päätöstilaisuudessa on myös läsnä Kelan toimistojen esimiehiä ja jokainen opiskelija raportoi käyntinsä kokemukset vielä suullisesti.

Lisätietoja:
Aluepalvelupäällikkö pia.kiviharju@laurea.fi

Kuluttajakäyttäytymisen digitaalisuus –tutkimushanke

  
Hanke tähtää kotimaisen verkkokäyttäytymisen ymmärryksen lisäämiseen ja nyt julkaistut 11 tutkimusta keskittyvät muun muassa kotimaisen kuluttajan suhtautumiseen brändeihin sosiaalisessa mediassa, nuorten jakamiskäyttäytymiseen ja eläkeläisten some-tottumuksiin.
Hanke keskittyy laadulliseen tutkimukseen, jonka tarkoituksena on inspiroida digisuunnittelua ja tarjota hypoteeseja kvantitatiiviseen jatkotutkimukseen. Pääasiallisena tutkimusmenetelmänä ensimmäisessä tutkimusjaksossa on ollut henkilökohtainen haastattelu. Haastateltavia on ollut yli 70, yläasteikäisistä liki 70-vuotiaisiin. Tutkimustyöstä vastaavat pääasiassa opiskelijat.
”Hanke lähti liikkeelle tarpeesta ymmärtää paremmin alati muuttuvaa kuluttajakäyttäytymistä digiympäristössä”, toteaa Kurio toimitusjohtaja Jari Lähdevuori.
Kaksi kertaa vuodessa järjestettävän hankkeen opinnäytetyöryhmään voivat hakea kaikki Laurean tradenomiopiskelijat. Kurio toimii hankkeen mentorina, Laurea tutkimusten ohjaajana ja MTV digimediakumppanina.
”Kevään opinnäytetyöryhmään osallistuneet opiskelijat kokivat yhteisen hankkeen motivoivaksi tavaksi tehdä päättötyötään, ja innostus näkyi tutkimusten laadussa ja valmistumisaikataulussa”, kommentoi Laurean lehtori Kati Tawast. ”Syksylle odotamme vähintäänkin yhtä hyvää ilmapiiriä, osallistumista ja tuloksia.”
Hankkeen verkkosivu: http://kuluttajakäyttäytymisendigitaalisuus.fi
Lisätitietoja:
Lehtori kati.tawast@laurea.fi

 

Jokilaakson Juusto Oy

 
Jokilaakson Juusto Oy on Suomen ainoa gourmet-levitteisiin erikoistunut valmistaja. Silva- juustolevitteiden lisäksi Jokilaakson Juusto valmistaa ILO Hummus -kasvislevitteitä.
Jokilaakson Juusto Oy:n ja Otaniemen liiketalouden LBV:n yhteistyö on jatkunut useiden vuosien ajan. Liiketalouden opiskelijat suunnittelevat ja toteuttavat yhteistyössä Jokilaakson Juusto Oy:n kanssa menekinedistämis-/maistatuskampanjan. Kampanja toteutetaan pääkaupunkiseudun suurissa marketeissa. Opiskelijat perehtyvät projektin avulla asiakaskeskeiseen liiketoimintaan ja myyntityöhön. Projektille asetetut myynnilliset tavoitteet ovat usein ylittyneet opiskelijoiden erinomaisen asenteen ansiosta.
http://wp.silva.fi/
Lisätietoja:
Lehtori merja.wirman@laurea.fi

 

Vantaan Rahtikeskus Oy

 

Vantaan Rahtikeskuksen SULOIN/WP3-osahankkeessa opiskelijat ovat kehittäneet yrityksen liiketoimintaa. Yhteistyössä yrityksen kanssa on tarkasteltu mm. Toimitusketjun pullonkauloja, henkilöstöosaamisen kehittämisen taustoja kuten tehtäväkartoitusten pohjalta muodostuvia toimenkuvia ja organisaatiorakennetta, yrityksen markkinoinnillisia tekijöitä. Lisäksi opiskelijat ovat arvioineet yrityksen päivittäisen toiminnan prosesseja. 


 

Viestintää Vantaalla SM-hiihdoissa

Laurean Hyvinkään kampuksen opiskelijat olivat mukana järjestämässä maastohiihdon Suomen mestaruuskisoja Vantaan Hakunilassa tammikuussa 2014. Projektin tavoitteena oli perustaa kilpailulle Facebook-sivusto, ylläpitää sitä ja vastata painetusta viestinnästä. Opiskelijat julkaisivat Facebook-sivustolla hiihtoon liittyviä uutisia, juttuja kisajärjestelyistä sekä ajan-kohtaisia uutisia kilpailutapahtumasta. Lisäksi opiskelijat tekivät mainoksia, käsiohjelman ja erilaisia tapahtumaan liittyviä materiaaleja. Kilpailuviikonloppuna tiimi työskenteli kilpailuiden mediakeskuksessa huolehtien mm. tulosten välittämisestä toimittajille ja toimitsijoille.
Projektin aikana kirjoitettii blogia kilpailuiden järjestelyistä.

Opiskelijat osallistuivat projektin aikana SkiExpo-messuille Vantaan Hiihtoseuran osastolla sekä itse kilpailutapahtuman järjestämiseen.  Kilpailutapahtumassa projektitiimi työskenteli kilpailukanslian lehdistötilassa hoitaen toimittajille suunnattuja tehtäviä.

Lähteenä opiskelijaraportti teoksessa Lääveri ym. (2014), Kerro kaverille kans.

 

 

 

 Tiedotteet

 

 

Uudet työkortit selkeyttävät kumppaniyhteistyön polkuahttps://www.laurea.fi/tiedotteet/Sivut/Uudet-tyokortit-selkeyttavat-kumppaniyhteistyon-polkua.aspx2017-02-06T22:00:00Z<img alt="Kumppanityön työkortit Laurea yhteistyö opinnäyte projekti harjoittelu" src="/update/Laureankuvat/Tiedotekuvat/Kumppanityon%20tyokortit%20Laurea.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Uudet työkortit selkeyttävät kumppaniyhteistyön polkua
Laurealaiset menestyivät EU:n naisinnovaattoriverkoston kilpailussahttps://www.laurea.fi/tiedotteet/Sivut/Laurealaiset-menestyivat-EUn-naisinnovaattoriverkoston-kilpailussa.aspx2015-10-14T21:00:00Z<img alt="" src="/update/Laureankuvat/Tiedotekuvat/Seniori365_voitto.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Laurealaiset menestyivät EU:n naisinnovaattoriverkoston kilpailussa
Tutkimushanke kartoittaa kotimaisen kuluttajan verkkokäyttäytymistähttps://www.laurea.fi/tiedotteet/Sivut/Tutkimushanke-kartoittaa-kotimaisen-kuluttajan-verkkokäyttäytymistä.aspx2015-04-12T21:00:00Z<img alt="" src="/update/Laureankuvat/Tiedotekuvat/Kuluttajakayttaytymisen%20digitaalisuus%20-hanke.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Tutkimushanke kartoittaa kotimaisen kuluttajan verkkokäyttäytymistä

 Tapahtumat

 

 

 Linkit

 

 

 Blogit

 

 

 Videot