https://www.laurea.fi/update/Lists/Sivunylabanner/DispForm.aspx?ID=55<img alt="" src="/update/Palvelunkuvat/Yläbannerit/Palvelut_opiskelijoille.jpg" style="BORDER:0px solid;" />

Ohjausta opintoihin

Laureassa opiskelijan ohjaus koostuu ohjauksesta opinnoissa, opiskelukyvyn vahvistumisesta, osaamisen kehittymisestä ja uraohjauksesta sekä neuvonta- ja tukipalveluista.

Laurea tarjoaa opiskelijoilleen mahdollisuudet omien opintojen suunnitteluun, oman osaamisen kehittämiseen ja tutkinnon suorittamiseen asetetussa tavoiteajassa. Opiskelunsa aloittavat opiskelijat perehtyvät opintoihin, oppimisympäristöihin ja erilaisiin opintojen toteutustapoihin.  Vertaisohjaajat (opiskelijatuutorit) toimivat opiskelijoiden perehdyttäjinä.  Ohjaustoiminnassa kehitetään ryhmämuotoista ohjausta kokoamalla yhteen opiskelijoita, joilla on samankaltaisia tavoitteita esimerkiksi opintojen nopean etenemisen tai uratavoitteiden suhteen.

Opiskelijan osaamisen kehittymistä tuetaan ja ohjataan opintojaksoilla tapahtuvan ohjauksen lisäksi harjoitteluissa ja opinnäytetyössä.

Uraohjauksella opiskelijaa tuetaan tiedostamaan omat vahvuudet ja heikkoudet sekä uramahdollisuudet ja vaihtoehdot seurauksineen. Häntä ohjataan tunnistamaan omat tavoitteensa työelämässä ja työllistymään.

Opiskelijalla on vastuu omista opinnoistaan. Opiskelijoiden ryhmäytymistä ja yhteisöllisyyden kokemista vahvistetaan opiskelussa. Opiskelija saa opinnoissaan tukea opettajatuutoriltaan, lehtoreilta, oman yksikkönsä opiskelijatuutoreilta sekä ohjaus- ja neuvontapalveluiden toimijoilta.

Neuvonta- ja tukipalveluissa esimerkiksi opintotoimiston ja kirjaston henkilökunta ohjaa opiskelijaa kaikissa opintoihin liittyvissä asioissa. Opiskelijaa tukevat myös muut toimijat, joiden kanssa Laurea tekee yhteistyötä: opiskelijaterveydenhuolto, opiskelijakunta Laureamko, seurakunnat ja muut toimijat.

Laureassa toimii myös erityisopettaja Pirjo Nieminen, keneen voi olla yhteydessä erilaisiin opiskeluun ja oppimiseen liittyvien haasteiden yhteydessä, esim. lukivaikeuden toteamisessa ja tarvittaessa erityisjärjestelyjen tekemisessä.

 

 

 

 Tiedotteet

 

 

Itsevarmuutta mentoroinnin kauttahttps://www.laurea.fi/tiedotteet/Sivut/Itsevarmuutta-mentoroinnin-kautta.aspx2018-07-01T21:00:00Z<img alt="" src="/update/Laureankuvat/_w/DSC_1217_JPG.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Itsevarmuutta mentoroinnin kautta
Mentorointiohjelma käynnistyy jälleen syksyllähttps://www.laurea.fi/tiedotteet/Sivut/Mentorihaku-on-käynnissä.aspx2018-06-06T21:00:00Z<img alt="" src="/update/Laureankuvat/_w/Mentorointi_2017_JPG.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Mentorointiohjelma käynnistyy jälleen syksyllä

 Tapahtumat

 

 

 Linkit

 

 

 Blogit

 

 

 Videot