Kirjaston henkilökunnan julkaisuja ja esityksiä

2017

Jokiranta, Hannu: Uusia hinnoittelumalleja Ellibsin kuluttajakaupassa
Kreodi Kevätnumero 1, 2017

Puttonen, Kaisa: Onko työelämän tietoympäristö tuttu?
Kreodi Kevätnumero 1, 2017


2016

Anna Laakkonen
Ei tehdä kerralla valmista – tilaa muutokselle, tilaa toiminnalle
Kreodi Joulunumero 4, 2016

Anna Laakkonen & Tarja Laakkonen
Häikäilemättömän avoin ja hellän hienovarainen - rinnakkaistallentamisen aloittamishaasteet Laureassa
Kreodi Syysnumero 3, 2016

Eeva Haikonen & Kaisa Puttonen
Monialaisella yhteisopettajuudella hyvä startti verkkotutkinnon suorittamiseen
AMK-lehti // Journal of Finnish Universities of Applied Sciences 1, 2016

Erja Huovila
Ammattikorkeakoulukirjasto opiskeluhyvinvoinnin tukena
Kreodi Kesänumero 2, 2016

Hanna Lahtinen
Komissaari Moedas vauhdittaa avointa tiedettä Euroopassa
Kreodi Joulunumero 4, 2016

Hanna Lahtinen
Osaamisen uudistamista vai uudelleen paketointia muuttuvassa työympäristössä
esitys Kirjastonjohtajien neuvottelupäivät Helsingissä 13. - 14.10.2016

Johanna Lahtinen
Tietoasiantuntijoiden roolit ja toiminta koulutuksen ja työelämän kehittämishankkeissa. Tapaustutkimus tietokäytäntöjen ja innovatiivisten tietoyhteisöjen kehittämisestä
Väitöskirja : Tampereen yliopisto, informaatiotieteiden yksikkö, 2016.

Johanna Lahtinen
Tietoasiantuntijoiden roolit ja toiminta koulutuksen ja työelämän kehittämishankkeissa
Informaatiotutkimus 1-2, 2016

Johanna Lahtinen
Tietoasiantuntijoiden uudet, vanhat ja siniset osaamisvaateet ammattikorkeakouluissa
Informaatiotutkimus 4, 2016

Kaisa Puttonen & Erja Huovila
Information specialists as partners in learning by developing
Teoksessa: Aholaakko, T., Komulainen, K., Majakulma, A., Niinistö-Sivuranta, S. (Eds.) (2016).
Crossing borders and creating future competences, Laurea Julkaisut 72., Laurea-ammattikorkeakoulu.

Minna Marjamaa
AMKIT-konsortion uudeksi puheenjohtajaksi Hanna Lahtinen
Kreodi Joulunumero 4, 2016

Noora Montonen & Minna Marjamaa
Rinnakkaistallentaminen Laureassa – tieto- ja julkaisupalveluiden keskitetty prosessi tutkijan tukena
Kreodi Syysnumero 3, 2016


2015

Hannu Jokiranta & Kaija Kivikoski
Koeajossa EBSCO Discovery Service versus Primo Central Index
Kreodi Joulunumero 4, 2015

Minna Marjamaa
Avoin tiede ja ammattikorkeakoulut – AMKIT-konsortion ja Theseuksen kehityssuuntia
Kreodi 3, 2015

Minna Marjamaa & Anna Laakkonen
Spør meg! Oslosta oppia tilasuunnitteluun, kirjastoviestintään ja avoimeen julkaisemiseen
Kreodi 2, 2015

Noora Montonen, Hanna Tuohimaa, Liisa Ranta, Minna Luoto
Student projects for health promotion in the primary health care sector : the design process of a self care st
IISES Madrid, Conference paper, 2015

Olli Mäkinen, Hanna Lahtinen, Jarmo Saarti
Jäsenkysely 2014 – kirjastotyön muutoksessa tukea kaivataan muutoksenhallintaan
Signum 2, 2015

Tiina Ranta & Erja Huovila
Myönteinen ilmapiiri ja yhteinen tahtotila Laurea-ammattikorkeakoulun ja -kirjaston turvallisuuden kehittämisen lähtökohtina
AMK-lehti // Journal of Finnish Universities of Applied Sciences 1, 2015

2014

Anna Laakkonen
Muutoksesta mahdollisuus ja yhteistyöstä ilo – AMK-kirjastopäivien antia
Signum 3, 2014

Hellevi Hakala & Hanna Lahtinen
Informaatiolukutaidon monet kasvot
Signum 1, 2014

Johanna Lahtinen
Jaetun opettajuuden haasteet: kirjaston, opetuksen ja työelämän yhteistyö hoitoalan koulutuksen hankkeessa
Informaatiotutkimus 4, 2014

Johanna Lahtinen
Kirjastotiloista työelämäkontekstiin: tapaustutkimus tietoasiantuntijoiden osallistumisesta näyttöön perustuvan hoitotyön hankkeeseen
Informaatiotutkimus 1, 2014

Kaisa Puttonen
Information Specialist and ICT lecturer Co-Teach an Online Course: A New Way and What Students Think About It
Nordic Journal of Information Literacy in Higher Education, 1, 2014
 
Kaisa Puttonen & Hellevi Hakala
Yhteistyö ja elämykset – uuden kirjastotyön ytimessä
Kreodi Joulunumero 4, 2014

Minna Marjamaa
Sisäinen tiedonjakaminen ja yhteiskunnallinen näkyvyys - STKS hakee fokusta viestintään
Signum 5, 2014


Satu Hyökki & Kaisa Puttonen
Où le regard se pose-t-il?
Teoksessa: Marielle de Miribel (Ed.) Veiller au confort des lecteurs: Du bon usage des cinq sens en bibliothèque.
Electre, Èditions du Cercle de la Libraire, Paris.


2013

Hannu Jokiranta
Kokemuksia PDA-hankintamallista – Laurea-kirjaston ensimmäinen vuosi EBL:n kanssa
Signum 2, 2013
 
Johanna Lahtinen
Tietoasiantuntijan rooli ja osaaminen hankkeessa – tapaustutkimus korkeakoulukirjaston asiantuntijuudesta tutkimus- ja kehittämistoiminnassa
Informaatiotutkimus 1, 2013
 
Johanna Lahtinen
Local social knowledge management: A case study of social learning and knowledge sharing across organizational boundaries
Journal of Information Science, 5, 2013.
 
Hanna Lahtinen
Mobiili liikuttaa kirjastoa
Kreodi Joulunumero 4, 2013
 
Kaisa Puttonen
Esitys Istanbulissa: Laurea-kirjaston tiedonhankinnan opetuksen arviointia
Kreodi Joulunumero 4, 2013
 
Kaisa Puttonen & Anna Laakkonen (toim.)
Tarinoita mahdollisuuksista ja moninaisuudesta – Laurea-kirjaston arkea (henkilökunnan artikkelikokoelma)
Laurea julkaisut, 2013
 
Minna Marjamaa
Rinnakkaistallentaminen ammattikorkeakouluissa – miten lähteä liikkeelle vai menikö juna jo?
Signum 4, 2013


2012

Erja Huovila & Kaisa Puttonen
Information specialist influences when collaborating in a project
IFLA Helsinki, Conference paper, 2012
 
Kaisa Puttonen & Satu Hyökki
Library as Living Lab environment – further developments after winning the IFLA conference poster in Puerto Rico 2011
Kreodi Special IFLA Issue, 2012
 
Minna Marjamaa, päätoimittaja
Kreodi Special IFLA Issue, 2012
 
Minna Marjamaa
Osallistaminen, innovaatiot ja tieto-organisaatioiden yhteistyö kirjastojen mahdollisuutena – IFLA:n puheenjohtaja Ingrid Parent Helsingissä
Signum 2, 2012
 
Riitta Ikonen
Ammattikorkeakoulukirjastot Lindaan: hämmennyksestä kaaoksen kautta kirkastumiseen
Kreodi Joulunumero 2012
 
Satu Hyökki & Kaisa Puttonen
User’s eyes in developing Library services
Kehittäjä 1, 2012


2011


Johanna Lahtinen & Sanna Talja
Tietoasiantuntijan rooli ja osaamisen hyödyntäminen alueellisessa kehittämishankkeessa
Ammattikasvatuksen aikakauskirja 2, 2011
 
Kaija Penttilä & Suvi Korpi
Porvoossa yksi on enemmän kuin kaksi
Kreodi 2, 2011
 
Kaisa Puttonen & Erja Huovila
Collaborative IL – learning with users
Signum 3, 2011