Kirjaston henkilökunnan julkaisuja ja esityksiä

2017

Helariutta, Aino & Sallasmaa, Kaisu
Vauhdikasta menoa sprintissä – 3AMK-kirjastot avoimen innovoinnin, nopeiden prototyyppien ja integroivan oppimisen ihmemaassa
Kreodi Syysnumero 2, 2017

Huovila, Erja & Hagström, Sarah
Informaatikot kansainvälisessä hankkeessa – Informatiker i ett internationellt projekt
Kreodi Syysnumero 2, 2017

Jokiranta, Hannu
Uusia hinnoittelumalleja Ellibsin kuluttajakaupassa
Kreodi Kevätnumero 1, 2017

Laakkonen, Anna & Montonen, Noora
Avoin tiede ja rinnakkaistallentaminen Laurea-ammattikorkeakoulussa
esitys Kirjastopäivät 2017, Jyväskylä

Laakkonen Anna, Laakkonen Tarja, Marjamaa Minna & Montonen Noora (Eds.)
Kohti avointa julkaisemista, opetusta ja TKI-toimintaa ammattikorkeakouluissa
Laurea Julkaisut 82., Laurea-ammattikorkeakoulu.

Laakkonen, Anna & Laakkonen, Tarja
Rinnakkaistallentaminen Laureassa
esitys 20.4.2017 Amkien rinnakkaistallennus- ja Avoin TKI & opetus –päivä, Haaga-Helia Pasila

Laakkonen Anna, Laakkonen Tarja, Marjamaa Minna & Montonen Noora
Self-Archiving process A Description of the Process at Laurea UAS, Finland
posteri Kirjastopäivät 2017 Jyväskylä

Laakkonen, Anna & Laakkonen, Tarja
Vihreä aalto vetää - ensimmäinen vuosi rinnakkaistallentamista Laureassa
Teoksessa: Laakkonen A., Laakkonen T., Marjamaa M., Montonen N. (Eds.)., (2017). Kohti avointa julkaisemista, opetusta ja TKI-toimintaa ammattikorkeakouluissa. , Laurea Julkaisut 82., Laurea-ammattikorkeakoulu.

Lahtinen, Hanna
Koulutuksen informaatiolukutaidon ohjaamisesta työelämän informaatiolukutaitojen kehittäjäksi
Teoksessa: Blinnikka S., Kuusinen I., (2017). Intoa - tahtoa - yhteistyötä : Ammattikorkeakoulukirjaston kehitys 1991 - 2016. , AMKIT-konsortio. URN:ISBN:978-952-68883-2-3

Marjamaa, Minna
Aineistonhallinnan prosessi Laureassa
esitys 20.4.2017 Amkien rinnakkaistallennus- ja Avoin TKI & opetus –päivä, Haaga-Helia Pasila

Marjamaa, Minna & Latvanen, Jaana
Ammattikorkeakoulujen avoimen tki-toiminnan aineistonhallinta – onko sitä?
Teoksessa: Laakkonen A., Laakkonen T., Marjamaa M., Montonen N. (Eds.)., (2017). Kohti avointa julkaisemista, opetusta ja TKI-toimintaa ammattikorkeakouluissa. , Laurea Julkaisut 82., Laurea-ammattikorkeakoulu.

Marjamaa, Minna
IFLA Global Vision - tavallisen kirjastolaisen ääni kuuluviin strategiaan
Kreodi Syysnumero 2, 2017

Marjamaa, Minna
Pääkirjoitus: Kreodin luotsausvastuu siirtyy – toimituskunnan kehitystyö alkaa
Kreodi Syysnumero 2, 2017

Marjamaa, Minna & Tolonen, Tiina
Rinnakkaistallentaminen & Theseus
esitys 20.4.2017 Amkien rinnakkaistallennus- ja Avoin TKI & opetus –päivä, Haaga-Helia Pasila

Puttonen, Kaisa
Onko työelämän tietoympäristö tuttu?
Kreodi Kevätnumero 1, 2017

Kaisa Puttonen
Students Get to Know about Workplace Knowledge Practices
esitys ECIL 18. - 21.9.2017 Saint-Malo, Ranska


2016

Anna Laakkonen
Ei tehdä kerralla valmista – tilaa muutokselle, tilaa toiminnalle
Kreodi Joulunumero 4, 2016

Anna Laakkonen & Tarja Laakkonen
Häikäilemättömän avoin ja hellän hienovarainen - rinnakkaistallentamisen aloittamishaasteet Laureassa
Kreodi Syysnumero 3, 2016

Eeva Haikonen & Kaisa Puttonen
Monialaisella yhteisopettajuudella hyvä startti verkkotutkinnon suorittamiseen
AMK-lehti // Journal of Finnish Universities of Applied Sciences 1, 2016

Erja Huovila
Ammattikorkeakoulukirjasto opiskeluhyvinvoinnin tukena
Kreodi Kesänumero 2, 2016

Hanna Lahtinen
Komissaari Moedas vauhdittaa avointa tiedettä Euroopassa
Kreodi Joulunumero 4, 2016

Hanna Lahtinen
Osaamisen uudistamista vai uudelleen paketointia muuttuvassa työympäristössä
esitys Kirjastonjohtajien neuvottelupäivät Helsingissä 13. - 14.10.2016

Johanna Lahtinen
Tietoasiantuntijoiden roolit ja toiminta koulutuksen ja työelämän kehittämishankkeissa. Tapaustutkimus tietokäytäntöjen ja innovatiivisten tietoyhteisöjen kehittämisestä
Väitöskirja : Tampereen yliopisto, informaatiotieteiden yksikkö, 2016.

Johanna Lahtinen
Tietoasiantuntijoiden roolit ja toiminta koulutuksen ja työelämän kehittämishankkeissa
Informaatiotutkimus 1-2, 2016

Johanna Lahtinen
Tietoasiantuntijoiden uudet, vanhat ja siniset osaamisvaateet ammattikorkeakouluissa
Informaatiotutkimus 4, 2016

Kaisa Puttonen & Erja Huovila
Information specialists as partners in learning by developing
Teoksessa: Aholaakko, T., Komulainen, K., Majakulma, A., Niinistö-Sivuranta, S. (Eds.) (2016).
Crossing borders and creating future competences, Laurea Julkaisut 72., Laurea-ammattikorkeakoulu.

Minna Marjamaa
AMKIT-konsortion uudeksi puheenjohtajaksi Hanna Lahtinen
Kreodi Joulunumero 4, 2016

Noora Montonen & Minna Marjamaa
Rinnakkaistallentaminen Laureassa – tieto- ja julkaisupalveluiden keskitetty prosessi tutkijan tukena
Kreodi Syysnumero 3, 2016


2015

Hannu Jokiranta & Kaija Kivikoski
Koeajossa EBSCO Discovery Service versus Primo Central Index
Kreodi Joulunumero 4, 2015

Kaisa Puttonen & Erja Huovila
Librarian or Not - Teaching Information Literacy Together
esitys ECIL 19. - 22.10.2015 Tallinna

Minna Marjamaa
Avoin tiede ja ammattikorkeakoulut – AMKIT-konsortion ja Theseuksen kehityssuuntia
Kreodi 3, 2015

Minna Marjamaa & Anna Laakkonen
Spør meg! Oslosta oppia tilasuunnitteluun, kirjastoviestintään ja avoimeen julkaisemiseen
Kreodi 2, 2015

Noora Montonen, Hanna Tuohimaa, Liisa Ranta, Minna Luoto
Student projects for health promotion in the primary health care sector : the design process of a self care st
IISES Madrid, Conference paper, 2015

Olli Mäkinen, Hanna Lahtinen, Jarmo Saarti
Jäsenkysely 2014 – kirjastotyön muutoksessa tukea kaivataan muutoksenhallintaan
Signum 2, 2015

Tiina Ranta & Erja Huovila
Myönteinen ilmapiiri ja yhteinen tahtotila Laurea-ammattikorkeakoulun ja -kirjaston turvallisuuden kehittämisen lähtökohtina
AMK-lehti // Journal of Finnish Universities of Applied Sciences 1, 2015

2014

Anna Laakkonen
Muutoksesta mahdollisuus ja yhteistyöstä ilo – AMK-kirjastopäivien antia
Signum 3, 2014

Hellevi Hakala & Hanna Lahtinen
Informaatiolukutaidon monet kasvot
Signum 1, 2014

Johanna Lahtinen
Jaetun opettajuuden haasteet: kirjaston, opetuksen ja työelämän yhteistyö hoitoalan koulutuksen hankkeessa
Informaatiotutkimus 4, 2014

Johanna Lahtinen
Kirjastotiloista työelämäkontekstiin: tapaustutkimus tietoasiantuntijoiden osallistumisesta näyttöön perustuvan hoitotyön hankkeeseen
Informaatiotutkimus 1, 2014

Kaisa Puttonen
Information Specialist and ICT lecturer Co-Teach an Online Course: A New Way and What Students Think About It
Nordic Journal of Information Literacy in Higher Education, 1, 2014

Kaisa Puttonen & Hellevi Hakala
Yhteistyö ja elämykset – uuden kirjastotyön ytimessä
Kreodi Joulunumero 4, 2014

Minna Marjamaa
Sisäinen tiedonjakaminen ja yhteiskunnallinen näkyvyys - STKS hakee fokusta viestintään
Signum 5, 2014

Satu Hyökki & Kaisa Puttonen
Do we see the same? Visual data from customer experiences
posteri & esite IFLA 2014 Lyon

Satu Hyökki & Kaisa Puttonen
Où le regard se pose-t-il?
Teoksessa: Marielle de Miribel (Ed.) Veiller au confort des lecteurs: Du bon usage des cinq sens en bibliothèque.
Electre, Èditions du Cercle de la Libraire, Paris.


2013

Hannu Jokiranta
Kokemuksia PDA-hankintamallista – Laurea-kirjaston ensimmäinen vuosi EBL:n kanssa
Signum 2, 2013

Johanna Lahtinen
Tietoasiantuntijan rooli ja osaaminen hankkeessa – tapaustutkimus korkeakoulukirjaston asiantuntijuudesta tutkimus- ja kehittämistoiminnassa
Informaatiotutkimus 1, 2013

Johanna Lahtinen
Local social knowledge management: A case study of social learning and knowledge sharing across organizational boundaries
Journal of Information Science, 5, 2013

Hanna Lahtinen
Mobiili liikuttaa kirjastoa
Kreodi Joulunumero 4, 2013

Kaisa Puttonen
Esitys Istanbulissa: Laurea-kirjaston tiedonhankinnan opetuksen arviointia
Kreodi Joulunumero 4, 2013

Kaisa Puttonen
Tools for evaluating IL-teaching at grass roots level
esitys ECIL 22. - 25.10.2013 Istanbul

Kaisa Puttonen & Anna Laakkonen (toim.)
Tarinoita mahdollisuuksista ja moninaisuudesta – Laurea-kirjaston arkea (henkilökunnan artikkelikokoelma)
Laurea julkaisut, 2013

Minna Marjamaa
Rinnakkaistallentaminen ammattikorkeakouluissa – miten lähteä liikkeelle vai menikö juna jo?
Signum 4, 2013


2012

Erja Huovila & Kaisa Puttonen
Information specialist influences when collaborating in a project
IFLA Helsinki, Conference paper, 2012
esitys
 
Kaisa Puttonen & Satu Hyökki
Library as Living Lab environment – further developments after winning the IFLA conference poster in Puerto Rico 2011
Kreodi Special IFLA Issue, 2012
 
Minna Marjamaa, päätoimittaja
Kreodi Special IFLA Issue, 2012
 
Minna Marjamaa
Osallistaminen, innovaatiot ja tieto-organisaatioiden yhteistyö kirjastojen mahdollisuutena – IFLA:n puheenjohtaja Ingrid Parent Helsingissä
Signum 2, 2012
 
Riitta Ikonen
Ammattikorkeakoulukirjastot Lindaan: hämmennyksestä kaaoksen kautta kirkastumiseen
Kreodi Joulunumero 2012
 
Satu Hyökki & Kaisa Puttonen
User’s eyes in developing Library services
Kehittäjä 1, 2012


2011


Johanna Lahtinen & Sanna Talja
Tietoasiantuntijan rooli ja osaamisen hyödyntäminen alueellisessa kehittämishankkeessa
Ammattikasvatuksen aikakauskirja 2, 2011

Kaija Penttilä & Suvi Korpi
Porvoossa yksi on enemmän kuin kaksi
Kreodi 2, 2011

Kaisa Puttonen & Erja Huovila
Collaborative IL – learning with users
Signum 3, 2011

Satu Hyökki & Kaisa Puttonen
Library as an Open Living Lab Environment - Users Eyes in developing Laurea Library
posteri IFLA 2011 San Juan, Puerto Rico