https://www.laurea.fi/update/Lists/Sivunylabanner/DispForm.aspx?ID=36<img alt="" src="/update/Opiskelujahakeminenkuvat/Yläbannerit/Terveys-ja_hyvinvointijohta.jpg" style="BORDER:0px solid;" />

Terveys- ja hyvinvointipalvelujen kehittäminen ja johtaminen

Koulutuksen tavoitteena on edistää osaamista erityisesti uusien sähköisten terveys- ja hyvinvointipalvelujen kehittämisessä ja johtamisessa.

Koulutuksen fokus on terveyden edistämisen teoreettisissa perusteissa ja menetelmissä, terveyden edistämisen eettisissä kysymyksissä, eTerveyden osaamisessa ja terveys- ja hyvinvointipalvelujen palvelumuotoilussa ja johtamisessa sekä sosiaali- että terveysalalla.

Koulutus toteutuu Laurean sekä kansallisissa että kansainvälisissä tutkimus- ja kehittämishankkeiden kontekstissa. Ohjelman pedagogisena lähtökohtana on Laurean Learning by Developing (LbD) toimintamalli, jolloin opiskelija osallistuu aktiivisesti tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan hanketyöhön aidoissa LivingLab-ympäristöissä.

Koulutus on suunniteltu suoritettavaksi töiden ohessa ja se on kestoltaan noin 1,5 - 3 vuotta. Tutkinnon laajuus on 90 opintopistettä. Koulutus antaa kelpoisuuden julkiseen virkaan, jonka vaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto.

Hakukelpoisuus

Sairaanhoitaja (AMK), terveydenhoitaja (AMK), fysioterapeutti (AMK) tai sosionomi (AMK) -tutkinto sekä vähintään 3 vuoden työkokemus alalta korkeakoulututkinnon suorittamisen jälkeen.


 

 

 

​​Tutkintonimike

Sairaanhoitaja (ylempi AMK), terveydenhoitaja (ylempi AMK), fysioterapeutti (ylempi AMK), sosionomi (ylempi AMK), Master of Health Care

Tutkinnon nimi

Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK-tutkinto

Tutkinnon laajuus ja opintojen kesto

90 op, 1,5-2,5 vuotta

Missä voin opiskella?

Tikkurilan kampus

Seuraava hakuaika

Vahvistamatta

Aloituspaikat

Vahvistamatta

Opetussuunnitelma

SoleOPS

Lisätietoa

Koulutuksen sisällöistä vastuuopettajat Armi Jyrkkiö & Paula Lehto

YAMK-koulutuksista kehittämispäällikkö Eeva Lassila

etunimi.sukunimi@laurea.fi

 Tiedotteet

 

 

YAMK-opinnäyte: Erikoissairaanhoidon osastonhoitajien muutosjohtaminen hyvätasoistahttps://www.laurea.fi/tiedotteet/Sivut/YAMK-opinnayte-Erikoissairaanhoidon-osastonhoitajien-muutosjohtaminen-hyvatasoista.aspx2017-04-26T21:00:00ZYAMK-opinnäyte: Erikoissairaanhoidon osastonhoitajien muutosjohtaminen hyvätasoista
YAMK-opinnäyte: Ikäihmisten laadukas ravitsemus vaatii ajantasaista osaamista hoitohenkilökunnaltahttps://www.laurea.fi/tiedotteet/Sivut/Ikaihmisten-laadukas-ravitsemus-vaatii-ajantasaista-osaamista-hoitohenkilokunnalta.aspx2017-03-26T21:00:00ZYAMK-opinnäyte: Ikäihmisten laadukas ravitsemus vaatii ajantasaista osaamista hoitohenkilökunnalta
YAMK-opinnäyte: Organisaatiokulttuurin yhteys muutosjohtamiseenhttps://www.laurea.fi/tiedotteet/Sivut/YAMK-opinnayte-Organisaatiokulttuurin-yhteys-muutosjohtamiseen.aspx2016-12-04T22:00:00ZYAMK-opinnäyte: Organisaatiokulttuurin yhteys muutosjohtamiseen

 Tapahtumat

 

 

 Linkit

 

 

 Blogit

 

 

 Videot