https://www.laurea.fi/update/Lists/Sivunylabanner/DispForm.aspx?ID=39<img alt="" src="/update/Opiskelujahakeminenkuvat/Yläbannerit/Rikosseuraamus_johtaminen.jpg" style="BORDER:0px solid;" />

Sosiaali- ja rikosseuraamusalan johtaminen ja kehittäminen

Sosiaalialan koulutuksessa tarkastellaan kasvatukseen, kuntoutukseen, ennaltaehkäisyyn ja toimintakyvyn ylläpitämiseen liittyviä kysymyksiä ihmisten välisistä suhteista, sosiaalisista tilanteista ja yhteiskunnallisesta näkökulmasta käsin. Koulutuksessa korostuvat sosiaali- ja rikosseuraamusalan asiantuntijuus ja ammattityön menetelmät, työelämälähtöinen tutkimus- ja kehittämistoiminta sekä johtamisopinnot. Koulutuksen aikana voit syventää osaamistasi sosiaali- tai rikosseuraamusalan kysymyksiin.

Koulutus soveltuu hyvin sosiaalialan ammattilaisille, jotka työskentelevät esimerkiksi aikuissosiaalityössä, päihdetyössä, lastensuojelussa, varhaiskasvatuksen eri työtehtävissä, sekä rikosseuraamusalalla työskenteleville.

Koulutus toteutetaan monimuoto-opetuksena, joka tarkoittaa kolmea lähipäivää kuukaudessa sekä etätehtäviä ja verkkotyöskentelyä kontaktipäivien välissä. Koulutuksen voit suorittaa työn ohessa ja se on kestoltaan 1,5-2,5 vuotta, 90 opintopistettä.

Koulutuksesta valmistuttuasi olet sosiaalialan arvopohjasta ja viitekehyksestä lähtevän kehittämistoiminnan ja johtamisen asiantuntija. Valmistumisen jälkeen voit hakeutua tehtäviin, joiden vaatimuksena on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto.

Koulutuksen rakenne

Ylempien ammattikorkeakoulututkintojen rakenne muodostuu Laureassa pakollisesta ydinosaamisen moduulista (30 op), täydentävän osaamisen opintojaksoista (30 op) ja opinnäytetyöstä (30 op). 

Vapaavalintaiset täydentävät opintojaksot mahdollistavat osaamisen syventämisen tai laajentamisen. Täydentävät opintojaksot on jaoteltu osaamisalueensa mukaisiin moduuleihin, mutta opiskelijat voivat vapaasti koostaa oman yksilöllisen opintopolkunsa ja osaamisensa opintojaksoista. Vapaasti valittavia opintoja voit ottaa myös toisten koulutusten ydinopinnoista. Täydentävän osaamisen moduuleja tarjotaan Laurean Leppävaaran ja Tikkurilan kampuksilla.

Hakukelpoisuus

Sosionomi (AMK) -tutkinto sekä vähintään 3 vuoden työkokemus alalta korkeakoulututkinnon suorittamisen jälkeen. Lisätietoa hakukelpoisuudesta ja hakemisesta.

 

 

​​Tutkintonimike

Sosionomi (ylempi AMK),
Master of Social Services

Tutkinnon nimi

Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK-tutkinto

Tutkinnon laajuus ja opintojen kesto

90 op, 1,5-2,5 vuotta

Missä voin opiskella?

Tikkurilan kampus

Seuraava hakuaika

Vahvistamatta

Aloituspaikat

20

Opetussuunnitelma ja aikataulu

Tutustu opetussuunnitelmaan SoleOPSissa

Opetussuunnitelman PDF-versio

Lisätietoa

Koulutuksen sisällöistä vastuuopettaja Teemu Rantanen

YAMK-koulutuksista kehittämispäällikkö Eeva Lassila

etunimi.sukunimi@laurea.fi

 Tiedotteet

 

 

YAMK-opinnäytetyö: Kasvavan pk-yrityksen sisäisen viestinnän kehittäminenhttps://www.laurea.fi/tiedotteet/Sivut/Kasvavan-pk-yrityksen-sisäisen-viestinnän-kehittäminen.aspx2018-06-10T21:00:00ZYAMK-opinnäytetyö: Kasvavan pk-yrityksen sisäisen viestinnän kehittäminen
Laurean täydennyskoulutukset ja YAMK-tutkinnot esillä Sairaanhoitajapäivillä 2018https://www.laurea.fi/tiedotteet/Sivut/Laurea-EduGATE-mukana-Sairaanhoitajapäivillä-2018.aspx2018-03-18T22:00:00Z<img alt="" src="/update/Laureankuvat/Tiedotekuvat/Sairaanhoitajapaivat%20logo.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Laurean täydennyskoulutukset ja YAMK-tutkinnot esillä Sairaanhoitajapäivillä 2018
YAMK-opinnäytetyö: Moninäkökulmainen arviointi lyhytaikaisvankitoimintojen kehittämisen tukenahttps://www.laurea.fi/tiedotteet/Sivut/YAMK-opinnäytetyö-Moninäkökulmainen-arviointi-lyhytaikaisvankitoimintojen-kehittämisen-tukena.aspx2018-02-11T22:00:00ZYAMK-opinnäytetyö: Moninäkökulmainen arviointi lyhytaikaisvankitoimintojen kehittämisen tukena

 Tapahtumat

 

 

 Linkit

 

 

 Blogit

 

 

 Videot