https://www.laurea.fi/update/Lists/Sivunylabanner/DispForm.aspx?ID=21<img alt="" src="/update/Opiskelujahakeminenkuvat/Yläbannerit/AMK-tutkinnot.fw.jpg" style="BORDER:0px solid;" />

Aiemmin alkaneet ylemmät AMK-koulutukset

Laureassa opiskelee opiskelijoita myös aikemmin alkaneissa ylemmissä AMK-koulutuksissa. Koulutusten seuraava hakuaika on vahvistamatta.

 

Kriisi- ja erityistilanteiden johtaminen

Sosiaali- ja rikosseuraamusalan johtaminen ja kehittäminen

Terveys- ja hyvinvointipalvelujen kehittäminen ja johtaminen

  

Sosiaalialan koulutus, perhekeskeisen varhaiskasvatuksen kehittäminen ja johtaminen

Koulutus on tarkoitettu sosiaalialan työntekijöille, jotka haluavat kasvattaa osaamistaan ‎varhaiskasvatuksen asiantuntija-, johtamis- ja kehittämistehtäviin.

Koulutus tarjoaa syventävää osaamista varhaiskasvatuspalveluissa, erilaisissa lastensuojelun työtehtävissä sekä perhetyössä työskenteleville sosiaalialan ammattilaisille. Opinnot järjestetään monimuoto-opintoina, joissa yhdistetään lähi- ja verkko-opetusta. Koulutus tarjoaa mahdollisuuden kehittää osaamista työn ‎ohessa.

Koulutuksen painopiste on lasten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä. Koulutuksesta valmistuvat sosionomit (ylempi AMK) voivat toimia kehittämis-, asiantuntija-, suunnittelu- ja ‎johtotehtävissä. Kehittämistyön näkökulmina ‎korostuvat yhteisön merkitys lapsen kasvun ja oppimisen tukemisessa ja lasten ja heidän ‎vanhempiensa osallisuuden vahvistaminen.

Terveyden edistämisen koulutus, johtaminen perhetyössä ja perhehoitotyössä

Opinnoissa paneudutaan osaamisen syventämiseen eri teemojen ympärillä. Perheiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämistaitojen lisäksi keskitytään johtamisen, eettisen osaamisen sekä tutkimus- ja kehittämisosaamisen syventämiseen.

Koulutusta toteutetaan mm. hankkeiden kautta, jolloin opiskelija oppii vaikuttamaan yksilö-, perhe-, yhteisö- ja yhteiskunnallisella tasolla terveyden edistämiseen.

Koulutus soveltuu sinulle, jos olet peruskoulutukseltasi ammattikorkeakoulutason sairaanhoitaja, terveydenhoitaja, sosionomi tai fysioterapeutti. Olet kiinnostunut johtamistehtävistä monialaisella perhehoitotyön sektorilla.

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutus, uudistuva julkisen sektorin oikeudellinen sääntely

Julkinen sektori luo edellytyksiä koko yhteiskunnan hyvinvoinnille ja menestymiselle. Valtionhallinto vastaa laajasta ja moninaisesta tehtäväkentästä, kuten oikeusjärjestyksestä ja kansalaisten turvallisuudesta sekä muista yhteiskunnan perustoiminnoista. Kunnat puolestaan tuottavat asukkailleen peruspalvelut. Lainsäädäntö luo puitteet julkisen sektorin toiminnalle.

Lainsäädännön tuntemus on luonteeltaan ammatillista perusosaamista, jota edellytetään kaikilta julkisella sektorilla työskenteleviltä. Koulutuksen sisällöissä painottuvat lainsäädännön uusimmat kehityspiirteet ja muutostarpeet. Oikeusjärjestelmä ei elä yhteiskunnassa tyhjiössä: tavoitteena on myös lisätä taloudellisten ja yhteiskunnallisten rajanpintojen hallintaa, mihin Laurean monialaisuus antaa hyvän lähtökohdan.

Koulutus johtaa liiketalouden ylempään ammattikorkeakoulututkintoon, tradenomi (ylempi AMK).

Sisällöllisesti koulutus keskittyy oikeudelliseen osaamiseen ja se on tarkoitettu ensisijaisesti ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneille tradenomeille.

 

Tietojärjestelmäosaaminen

Koulutuksen tavoitteena on kouluttaa organisaatioiden tietojärjestelmien kehittäjiä parantamaan yritysten kilpailukykyä sekä kotimaisilla että kansainvälisillä markkinoilla.

Koulutuksesta valmistuttuasi osaat soveltaa tieto- ja viestintäteknologiaa uusien palvelutuotteiden kehittämiseen, vahvistaa yrityksen liiketoimintaa ja johtaa verkostoja. Koulutuksessa menetelmällinen osaaminen kohdistuu työelämän kehittämiseen ja innovaatiotoimintaan. Koulutuksen painopisteet on kytketty metropolialueen työelämän ydinosaamiseen ja tärkein tehtävä on vaikuttavuuden sekä palvelukyvyn aikaansaaminen vuorovaikutuksessa eri toimijoiden kanssa.

 

Tulevaisuuden tietojohtaminen sosiaali- ja terveysalalla

Monitoimijainen hoito- ja hyvinvointipolku voi aiheuttaa tietokatkoksia, kun potilas siirtyy toimijalta toiselle hoitopolkunsa eri vaiheissa. Uudet valtakunnalliset sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteelliset tietoverkkopalvelut ovat tuoneet uusia ratkaisuja, mutta myös haasteita sosiaali- ja terveydenhuollon arkeen. Tehokkaalla tiedolla johtamisella ja tietojen ajantasaisella saatavuudella sekä seurannalla turvataan hyvä potilaan hoito ja päätöksenteko.

Koulutuksesta saat valmiudet viedä tutkivan ja kehittävän työotteen avulla eteenpäin hankkeita, joissa yhdistyy sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnollinen näkemys, käyttäjien ja asiakkaiden tarpeiden ymmärrys sekä palvelulähtöisten ICT-arkkitehtuurien tuntemus. Tutkinnon suoritettuasi osaat mallintaa sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaprosesseja sekä ohjata, johtaa ja arvioida tiedonhallinnan muutos- ja kehitysprojekteja, joilla vastataan tehokkaasti alan haasteisiin ja tarpeisiin.

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon avulla voit syventää omaa osaamistasi. Saat laaja-alaisen tietämyksen ja voit toimia tiedonhallinnan asiantuntijana, esimiehenä ja yrittäjänä sosiaali- ja terveysalalla. Koulutus antaa kelpoisuuden julkiseen virkaan, jonka vaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto.

 

 

 

 Tiedotteet

 

 

YAMK-opinnäyte: Business Intelligence raportointityökalujen avulla tehostusta hankeseurantaan ja raportointiinhttps://www.laurea.fi/tiedotteet/Sivut/AMK-opinnäyte-Business-Intelligence-raportointityökalujen-avulla-tehostusta-hankeseurantaan-ja-raportointiin.aspx2018-02-07T22:00:00ZYAMK-opinnäyte: Business Intelligence raportointityökalujen avulla tehostusta hankeseurantaan ja raportointiin
YAMK-opinnäytetyö: Validaatiosta potkua maahanmuuttajien osaamisen tunnistamiseen ja integroitumiseen suomalaiseen yhteiskuntaanhttps://www.laurea.fi/tiedotteet/Sivut/YAMK-opinnäytetyö-Validaatiosta-potkua-maahanmuuttajien-osaamisen-tunnistamiseen-ja-integroitumiseen-suomalaiseen-yhteiskun.aspx2018-01-03T22:00:00ZYAMK-opinnäytetyö: Validaatiosta potkua maahanmuuttajien osaamisen tunnistamiseen ja integroitumiseen suomalaiseen yhteiskuntaan
YAMK-opinnäytetyö: Kundit kondikseen sähköisen terveystarkastuksen vaikuttavuuden mittarihttps://www.laurea.fi/tiedotteet/Sivut/YAMK-opinnäytetyö-Kundit-kondikseen-sähköisen-terveystarkastuksen-vaikuttavuuden-mittari.aspx2017-12-18T22:00:00ZYAMK-opinnäytetyö: Kundit kondikseen sähköisen terveystarkastuksen vaikuttavuuden mittari

 Tapahtumat

 

 

 Linkit

 

 

 Blogit

 

 

 Videot