https://www.laurea.fi/update/Lists/Sivunylabanner/DispForm.aspx?ID=68<img alt="" src="/update/TKIkuvat/Yläbannerit/TKI-yrittajyys.png" style="BORDER:0px solid;" />

Yrittäjyys ja innovaatiot - Laurea StartUp

Yrittäjyys Laureassa tarkoittaa joko oman yrityksen perustamista tai muuten vain oman osaamisen yrittäjämäistä hyödyntämistä sekä aktiivista ja innovatiivista otetta työn tekemiseen.

Tarjoamme tietoa, taitoa, inspiraatiota, verkostoja sekä erilaisia väyliä yrittäjyyteen ja innovaatioiden hyödyntämiseen.

Laurea StartUp  - yrittäjyyttä ja uusia innovaatioita

Oppiminen - tietoa ja taitoa yrittäjyydestä

Yrittäjyyteen ja innovaatiotoimintaan liittyviä valmiuksia voit opiskella monipuolisesti erillisissä koulutusohjelmissa ja opintokokonaisuuksissa. Voit halutessasi rakentaa näistä itsellesi opintopolun, joka palvelee suoraan esim. oman Start Up-yrityksen perustamista ja kehittämistä.  

Valmiuksiasi voit täydentää myös erilaisissa tapahtumissa, kilpailuissa tai vaikkapa osallistumalla kansainvälisille yrittäjyysleireille, tutkimus- ja kehittämishankkeisiin sekä kasvuyrittäjyysohjelmiin.

Yrittäjyyttä voit opiskella käytännössä myös tekemällä erilaisia projektitöitä tai suorittamalla työharjoittelun Start Up-yrityksessä  - halutessasi myös omassa yrityksessäsi.

Laurean kampuksilla on erilaisia kehittämisympäristöjä ja esihautomoita, joissa voi oppia toisilta yrittäjiksi haluavilta sekä saada tukea, ohjausta ja neuvoa omalla yrittäjyyspolullasi. Opettajat ja erikseen nimetyt asiantuntijat auttavat myös toimialakohtaisissa erityiskysymyksissä.  

Aktivointi - inspiraatiota, verkostoja ja yrittäjämäistä asennetta

Järjestämme erilaisia verkostoitumistapahtumia yhdessä  Laurea Entrepreneurship Societyn (LaureaES) kanssa. Näissä tilaisuuksissa voit tavata muita yrittäjyydestä kiinnostuneita opiskelijoita, tutustua Start Up – yrittäjiin ja vaikkapa esitellä omaa liikeideaasi ja saada siitä palautetta ulkopuolisilta yrityskehitysasiantuntijoilta.

Kansainväliset Cambridge VentureCamp – yrittäjyysleirit ovat näytelleet merkittävää roolia Laurean opiskelijayrittäjyyden edistämisessä jo usean vuoden ajan.  Leireille on osallistunut jo noin 200 opiskelijaa eri korkeakouluista. Cambridge VentureCampille osallistuneet opiskelijat ovat osoittautuneet hyvin aktiivisiksi uusien Start Up- yritysten perustamisessa ja ovat menestyneet erinomaisesti erilaisissa liikeidea- ja kasvuyrittäjyyskilpailuissa. Laurealaiset opiskelijayrittäjät ovatkin perustaneet jo yli 150 Start Up – yritystä.  

Kolmen ammattikorkeakoulun yhteisessä SENSE-liikeideakilpailussa osallistuvat tiimit saavat ohjausta omaan liikeidean kehittämisessä, esittelevät ideansa tuomaristolle ja kilpailevat ideallaan voitosta eri sarjoissa. Vuosittain valitaan myös laurealainen uusi opiskelijayritys.

Yrittäjyys- ja innovaatiopalvelut - uusien yritysideoiden kehittäminen ja jalostaminen

Kun olet opintojesi aikana kehitellyt ja kuvannut ideaasi ja liiketoimintamalliasi, ohjaamme sinua  eteenpäin seuraavissa askeleissa idean edelleen kehittämisessä ja testaamisessa tai vaikkapa Start Up – yritystoiminnan käynnistämisessä. Lupaavimmat liikeideat ja kasvuhaluiset tiimit ohjaamme LaureaSpinnon tai yhteistyökumppaneidemme kehitysohjelmiin, joiden avulla liiketoimintamallia konkretisoidaan ja haetaan yritykselle alkuvaiheen rahoitusta. Kehitysohjelmien aikana yrittäjät saavat yrityskohtaista  neuvontaa, työkaluja ja koulutusta liiketoimintansa tueksi sekä kasvattavat omaa verkostoaan. 

 

Yhteyshenkilöt:

Erja Annola
Maija Huhta
Taina Kilpinen
Pia Kiviharju
Anu Lindström
Marjo Ruuti
Antti Sekki

Kontaktihenkilöt kampuksilla
Erja Annola (Porvoo)
Maija Huhta (Hyvinkää, Lohja)
Anu Lindström (Tikkurila)
Marjo Ruuti (Leppävaara, Otaniemi)

Sähköpostit muotoa:
etunimi.sukunimi(at)laurea.fi

Tutustu yrittäjyyspolkuihin Laureassa

 

 Tiedotteet

 

 

YAMK-opiskelijoiden tutkimusmatka kohti CERNiä alkoihttps://www.laurea.fi/tiedotteet/Sivut/YAMK-opiskelijoiden-tutkimusmatka-kohti-CERNia.aspx2018-05-27T21:00:00Z<img alt="" src="/update/Laureankuvat/Tiedotekuvat/CERN%20bootcamp%20kickoff%20Laurea%203AMK%20YAMK.jpg" style="BORDER:0px solid;" />YAMK-opiskelijoiden tutkimusmatka kohti CERNiä alkoi
Alumnifoorumissa syvennyttiin yrittäjyyden saloihinhttps://www.laurea.fi/tiedotteet/Sivut/Alumnifoorumissa-syvennyttiin-yrittäjyyden-saloihin-.aspx2018-05-17T21:00:00Z<img alt="" src="/update/Laureankuvat/_w/Veera2_jpg.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Alumnifoorumissa syvennyttiin yrittäjyyden saloihin
Startup-opintojaksot Laureassa: ”Turvallinen ympäristö kokeilla ja onnistua”https://www.laurea.fi/tiedotteet/Sivut/Startup-opintojaksot-Laureassa.aspx2018-04-25T21:00:00Z<img alt="" src="/update/Laureankuvat/Tiedotekuvat/Laurea%20startup%20yrittajyys.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Startup-opintojaksot Laureassa: ”Turvallinen ympäristö kokeilla ja onnistua”

 Tapahtumat

 

 

 Linkit

 

 

https://www.laurea.fi/update/Lists/Linkit/DispForm.aspx?ID=49<a href="http://www.innovaara.fi" target="_blank">www.innovaara.fi</a>InnoVaara tukee aloittelevia yrityksiä, kannustaa opiskelijoita yrittäjyyden pariin sekä tarjoaa puitteet monialaiseen työskentelyyn sekä verkostoitumiseen.
https://www.laurea.fi/update/Lists/Linkit/DispForm.aspx?ID=56<a href="http://www.innovilla.fi" target="_blank">www.innovilla.fi</a>Yrittäjyysosaamista kehittävässä oppimis- ja kehittämisympäristössä voi kehittää omaa liikeideaa tai jo olemassa olevaa yritystä yhdessä monialaisen asiantuntijaverkoston kanssa.
https://www.laurea.fi/update/Lists/Linkit/DispForm.aspx?ID=51<a href="http://www.spinno.fi">www.spinno.fi</a>Spinno Enterprise Center on Laurean oma, nopeaan kasvuun tähtääviä osaamispohjaisia startup-yrityksiä palveleva yrityshautomo.
https://www.laurea.fi/update/Lists/Linkit/DispForm.aspx?ID=48<a href="http://www.laureaes.fi">www.laureaes.fi</a>LaureaES edistää yrittäjyyttä muuan muassa järjestämällä tapahtumia, tarjoamalla verkostoja ja osallistumalla ammattikorkeakoulujen yrittäjyystoimintojen kehittämiseen.

 Blogit

 

 

 Videot