Pieni Laurea-sanasto

Seuraavaan listaukseen on koottu avuksesi joitain lyhenteitä ja käsitteitä, jotka ovat jo saattaneet osin tulla vastaan Laurean kotisivuilla, ja joihin tulet törmäämään opintojen alettua.

​AHOT ​- aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 

Alumni​ ​- korkeakoulusta valmistunut henkilö

​AMK - ​ammattikorkeakoulu

​FUAS ​- Hämeen ammattikorkeakoulun (HAMK), Lahden ammattikorkeakoulun (LAMK) ja Laurea-ammattikorkeakoulun välinen strateginen liittouma

​HOPS ​- henkilökohtainen oppimissuunnitelma

​Kampus  - ​Laurean toiminnan keskus tai rakennus

​Kv - kansainvälinen

​Laureamko - ​Laurea-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta

​Liko - liiketalouden koulutus

​Marata  ​- matkailu-, ravitsemis- ja talousala

​ONT -opinnäytetyö

​Op - opintopiste – yksi opintopiste vastaa keskimäärin 26,7 tuntia opiskelua

​Plagiointi  ​- toisen henkilön tuottaman tekstin esittäminen omanaan

​Sote ​- sosiaali- ja terveysala

​Tiko ​ - tietojenkäsittelyn koulutus

​TK tai T&K ​- tutkimus- ja kehittämistoiminta

​TKI ​- tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta

​Turva  ​- turvallisuusalan koulutus

​UAS ​- University of Applied Sciences

 

 

 Tiedotteet

 

 

 Tapahtumat

 

 

 Linkit

 

 

 Blogit

 

 

 Videot