Pieni Laurea-sanasto

Seuraavaan listaukseen on koottu avuksesi joitain lyhenteitä ja käsitteitä, jotka ovat jo saattaneet osin tulla vastaan Laurean kotisivuilla, ja joihin tulet törmäämään opintojen alettua.

​HOT ​- aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 

Alumni​ ​- korkeakoulusta valmistunut henkilö

​AMK - ​ammattikorkeakoulu

​HOPS ​- henkilökohtainen oppimissuunnitelma

​Kampus  - ​Laurean toiminnan keskus tai rakennus

​Kv - kansainvälinen

​Laureamko - ​Laurea-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta

​Liko - liiketalouden koulutus

​Marata  ​- matkailu-, ravitsemis- ja talousala

​ONT -opinnäytetyö

​Op - opintopiste – yksi opintopiste vastaa keskimäärin 26,7 tuntia opiskelua

​Plagiointi  ​- toisen henkilön tuottaman tekstin esittäminen omanaan

​Sote ​- sosiaali- ja terveysala

​Tiko ​ - tietojenkäsittelyn koulutus

​TK tai T&K ​- tutkimus- ja kehittämistoiminta

​TKI ​- tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta

​Turva  ​- turvallisuusalan koulutus

​UAS ​- University of Applied Sciences

 

 

 Tiedotteet

 

 

Opiskelijat projektiopinnoista: ”Projekteissa opiskelu on luovaa”https://www.laurea.fi/tiedotteet/Sivut/Opiskelija-projektiopinnoista-Projekteissa-opiskelu-on-luovaa.aspx2018-05-30T21:00:00Z<img alt="" src="/update/Laureankuvat/Tiedotekuvat/projektiopinnot%20Hyvinkaa%20Laurea%20tradenomi%20opiskelu%20p2p.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Opiskelijat projektiopinnoista: ”Projekteissa opiskelu on luovaa”

 Tapahtumat

 

 

 Linkit

 

 

 Blogit

 

 

 Videot