Opinnäytetyö

Opintojen loppuvaiheeseen kuuluu opinnäytetyön tekeminen. Ammattikorkeakoulututkintoon johtavassa koulutuksessa opinnäytetyön laajuus on 15 opintopistettä, ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavassa koulutuksessa 30 opintopistettä.

Opinnäytetyössä osoitat, että osaat soveltaa alan tietoja ja taitoja käytännön asiantuntijatehtävässä. Tavoitteena on, että osaat tutkimuksellisesti kehittää työelämää ja tuottaa uusia ratkaisuja tuotteina, toimintamalleina tai työkulttuurina.
Aiheen työllesi saat valita itse oman kiinnostuksesi mukaan. Valmiita aiheita tarjoavat niin yritykset kuin Laurean kehittämishankkeet.

Laurean opinnäytetyöt ovat julkisia asiakirjoja. Voit tutustua Theseus-tietokannassa opinnäytetöihin ja samalla siihen, mitä opiskelijamme valmistumisvaiheessa osaavat.

 

 

 

 

Opiskelijalle tiedoksi

Löydät opinnäytetyön tekemisen ohjeet ja opinnäytetyön pohjan Linkistä.

 Tiedotteet

 

 

Kehittäjä-lehti: Uusia näkökulmia YAMK-opinnoistahttps://www.laurea.fi/tiedotteet/Sivut/Uusia-nakokulmia-YAMK-opinnoista.aspx2017-03-26T21:00:00Z<img alt="" src="/update/Laureankuvat/Tiedotekuvat/Kehittaja%20Laurea%20YAMK%20Lumio.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Kehittäjä-lehti: Uusia näkökulmia YAMK-opinnoista
Alumnitarina: ”Aihe opinnäytetyöhön löytyi läheltä omaa työtä”https://www.laurea.fi/tiedotteet/Sivut/Alumnitarina-Aihe-opinnaytetyohon-loytyi-lahelta-omaa-tyota.aspx2017-03-20T22:00:00Z<img alt="" src="/update/Laureankuvat/Tiedotekuvat/Alumnitarina%20Janne%20Miettinen%20YAMK%20opinnayte%20thesis%20Laurea.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Alumnitarina: ”Aihe opinnäytetyöhön löytyi läheltä omaa työtä”
YAMK-opiskelija Amanda: ”Kansainvälinen näkökulma terveydenhuoltoon”https://www.laurea.fi/tiedotteet/Sivut/YAMK-opiskelija-Amanda-Kansainvalinen-näkokulma-terveydenhuoltoon.aspx2017-03-08T22:00:00Z<img alt="" src="/update/Laureankuvat/Tiedotekuvat/Masters%20degree%20opiskelijat%20Amanda%20Talmadge%20YAMK%20Laurea%20UAS.jpg" style="BORDER:0px solid;" />YAMK-opiskelija Amanda: ”Kansainvälinen näkökulma terveydenhuoltoon”

 Tapahtumat

 

 

 Linkit

 

 

https://www.laurea.fi/update/Lists/Linkit/DispForm.aspx?ID=14<a href="http://www.theseus.fi/"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/icgen.gif">Theseus</a>Etsi opinnäytetöitä

 Blogit

 

 

 Videot