https://www.laurea.fi/update/Lists/Sivunylabanner/DispForm.aspx?ID=58<img alt="Kansainvalisyys opinnoissa laurean" src="/update/Opiskelujahakeminenkuvat/Yläbannerit/Kansainvalisyys-opinnoissa-laurean.jpg" style="BORDER:0px solid;" />

Kansainvälisyys opinnoissa

Tämän päivän työelämässä tarvitaan kansainvälisiä valmiuksia ja monikulttuurista osaamista osana ammatillista asiantuntijuutta. Kansainvälistyminen on oleellinen osa jokaisen ammattilaisen osaamista sijoittuipa töihin Suomeen tai ulkomaille. Laurean tavoitteena on, että opiskelija hankkii opintojen aikana osaamista, joka on kilpailukykyistä sekä Suomessa että ulkomailla.

Kaikissa opetussuunnitelmissa on osana ydinosaamismoduuleja lukukauden kestävä Liikkuvuusikkuna/Mobility window, jonka aikana erityisesti suositellaan vaihto-opiskelua tai harjoittelua ulkomailla. Tämän lukukauden aikana myös opinnot Laureassa toteutetaan englannin kielellä, yhdessä kansainvälisten opiskelijoiden kanssa. Opintoja englanniksi sisältyy siis kaikkien opintoihin.

Opiskelijavaihtoon ja harjoitteluun Laurean yhteistyöverkoston kautta

Opiskelun aikana kannattaa hakea ulkomaille opiskelijavaihtoon ja harjoitteluun. Kansainvälinen kokemus opettaa ‎selviämään vaativista tehtävistä, kehittää kielitaitoa, kulttuurien tuntemusta, yhteistyötaitoa ja kehittää ‎ammatillisesti.

Laureasta lähtee ulkomaille opiskelijavaihtoon ja harjoitteluun noin 460 opiskelijaa vuosittain. ‎Vastaavasti Laureaan tulee vuosittain opiskelijavaihtoon noin 400 ulkomaista opiskelijaa.

Laurealla on opiskelijavaihtoa varten lähes 250 partnerikorkeakoulun verkosto ‎maailmalla. Laurean vaihtokohteita voi tarkastella Google-kartasta ja tarkempia tietoja voi lukea  SoleMOVE-järjestelmässä. Harjoittelut ovat yleensä opiskelijan itsensä järjestämiä, mutta tarjolla on runsaasti apua harjoittelupaikan etsimiseen.

Opiskelijavaihtoon voi lähteä pääsääntöisesti ensimmäisen ‎opiskeluvuoden jälkeen. Vaihtoa kannattaakin alkaa ‎suunnitella heti opintojen alussa. Laurealla on valmiita yhteistyösopimuksia mm. Erasmus- ja Nordplus-ohjelmien ‎kautta sekä kahdenkeskisiä sopimuksia esimerkiksi Amerikkaan, Aasiaan ja Australiaan.  ‎Opiskelijavaihtopaikan voi hankkia myös itse, jolloin puhutaan free-mover -vaihdosta. ‎

Sekä opiskelijavaihtoon että harjoitteluun ulkomailla on mahdollista saada apurahaa.

Kaksoistutkinnot

Kaksoistutkinnolla tarkoitetaan tutkintoa, jossa opiskelija valmistuu sekä Laureasta että partnerikorkeakoulusta. Opiskelijan tulee täyttää sekä kotikorkeakoulun että partnerikorkeakoulun asettamat vaatimukset. Kaksoistutkintoon sisältyy aina yksi tai useampi pakollinen ulkomaanjakso.

Laureassa voit suorittaa kaksoistutkinnon kahdella eri koulutusalalla.

Sairaanhoitaja:

Tradenomi, liiketalous:

Kansainvälisiä elementtejä voi sisällyttää kaikkiin opintoihin Laureassa

Kansainvälisyys voi olla osa kieli- ja viestintäopintoja tai myös ammattiopintoja, harjoittelua tai opinnäytetyötä. Jokaisen opiskelijan ulottuvilla on Laurean omien koulutusohjelmien kansainvälistävä opetustarjonta. Laurean vieraskieliset koulutusohjelmat ja opintojaksot tuovat kansainvälisyyden luonnolliseksi osaksi toimintaa. Kaikkien koulutusohjelmien ammattiopintoihin sisältyy kansainvälisyyteen liittyviä opintojaksoja.

Opiskelijoiden ammatillista kasvua tukevat myös kansainvälisyyttä sisältävät työelämän toimeksiannot ja muut kansainväliset Learning by Developing (LbD) -hankkeet. Laurean laaja kieliohjelma tarjoaa mahdollisuuden myös harvinaisten kielten ja kulttuurien opiskeluun. Kansainväliset asiantuntijavierailut, teemapäivät, tapahtumat ja hankkeet ovat ammattikorkeakoulun arkea.

 

 

Kokemuksia kv-vaihdostahttps://www.laurea.fi/update/Lists/Kuvalinkit/DispForm.aspx?ID=468<img alt="Kokemuksia kv-vaihdosta" src="/update/Opiskelujahakeminenkuvat/Kuvalinkkikuvat/Outgoing-student-stories.png" style="BORDER:0px solid;" />Kokemuksia kv-vaihdostaLue tarinoita kv-vaihdossa olleilta laurealaisilta (englanniksi)<a href="https://www.laurea.fi/en/services/international-services/mobility/outgoing-student-stories"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/icgen.gif">Kokemuksia kv-vaihdosta</a>
Yhteyshenkilöthttps://www.laurea.fi/update/Lists/Kuvalinkit/DispForm.aspx?ID=187<img alt="Contact persons-international services" src="/update/Opiskelujahakeminenkuvat/Kuvalinkkikuvat/Kansainvalisyys-opinnoissa-Yhteyshenkilat.PNG" style="BORDER:0px solid;" />YhteyshenkilötOta yhteyttä kansainvälisten asioiden yhteyshenkilöihin.<a href="/opiskelu-ja-hakeminen/opintojen-kulku/kansainvalisyys-opinnoissa/yhteyshenkilot"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/icgen.gif">yhteyshenkilot</a>


Laurealle on myönnetty Certificate for Quality in Internationalisation osoituksena kansainvälisyyden laadusta


 Tiedotteet

 

 

Alumnitarina: Aarni Tuomi tutkii Englannissa robotiikkaa ravintola-alallahttps://www.laurea.fi/tiedotteet/Sivut/Alumnitarina-Aarni-Tuomi-tutkii-Englannissa-robotiikkaa-ravintola-alalla.aspx2018-09-10T21:00:00Z<img alt="" src="/update/Laureankuvat/Tiedotekuvat/Aarni%20Tuomi.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Alumnitarina: Aarni Tuomi tutkii Englannissa robotiikkaa ravintola-alalla
CERN Bootcampilta ratkaisuja isoihin kysymyksiinhttps://www.laurea.fi/tiedotteet/Sivut/CERN-Bootcamp-ratkaisuja-isoihin-kysymyksiin.aspx2018-06-24T21:00:00Z<img alt="" src="/update/Laureankuvat/Tiedotekuvat/CERN%20bootcamp%20Laurea%20YAMK.jpg" style="BORDER:0px solid;" />CERN Bootcampilta ratkaisuja isoihin kysymyksiin
YAMK-opiskelijoiden tutkimusmatka kohti CERNiä alkoihttps://www.laurea.fi/tiedotteet/Sivut/YAMK-opiskelijoiden-tutkimusmatka-kohti-CERNia.aspx2018-05-27T21:00:00Z<img alt="" src="/update/Laureankuvat/Tiedotekuvat/CERN%20bootcamp%20kickoff%20Laurea%203AMK%20YAMK.jpg" style="BORDER:0px solid;" />YAMK-opiskelijoiden tutkimusmatka kohti CERNiä alkoi

 Tapahtumat

 

 

 Linkit

 

 

 Blogit

 

 

 Videot