https://www.laurea.fi/update/Lists/Sivunylabanner/DispForm.aspx?ID=58<img alt="Kansainvalisyys opinnoissa laurean" src="/update/Opiskelujahakeminenkuvat/Yläbannerit/Kansainvalisyys-opinnoissa-laurean.jpg" style="BORDER:0px solid;" />

Kansainvälisyys opinnoissa

Tämän päivän työelämässä tarvitaan kansainvälisiä valmiuksia ja monikulttuurista osaamista osana ammatillista asiantuntijuutta. Kansainvälistyminen on oleellinen osa jokaisen ammattilaisen osaamista sijoittuipa töihin Suomeen tai ulkomaille. Laurean tavoitteena on, että opiskelija hankkii opintojen aikana osaamista, joka on kilpailukykyistä sekä Suomessa että ulkomailla.

Opiskelijavaihtoon Laurean yhteistyöverkoston kautta

Opiskelun aikana kannattaa hakea ulkomaille opiskelijavaihtoon. Kansainvälinen kokemus opettaa ‎selviämään vaativista tehtävistä, kehittää kielitaitoa, kulttuurien tuntemusta, yhteistyötaitoa ja kehittää ‎ammatillisesti.

Laurealla on opiskelijavaihtoa varten lähes 250 yhteistyörganisaation verkosto ‎maailmalla. Laurean kansainvälisiä yhteistyöpartnereita voi tarkastella SoleMOVE-järjestelmässä.

Laureasta lähtee ulkomaille opiskelijavaihtoon noin 350 opiskelijaa vuosittain. ‎Vastaavasti Laureaan tulee vuosittain opiskelijavaihtoon noin 270 ulkomaista opiskelijaa.

Opiskelijavaihdon ajankohta ja kesto on koulutusohjelmakohtainen. Vaihtoa kannattaa alkaa ‎suunnitella heti opintojen alussa.

Opiskelijavaihtoon voi lähteä pääsääntöisesti ensimmäisen ‎opiskeluvuoden jälkeen. Laurealla on valmiita yhteistyösopimuksia Erasmus- ja Nordplus-ohjelmien ‎kautta sekä kahdenkeskisiä sopimuksia esimerkiksi Amerikkaan, Aasiaan ja Australiaan.  ‎Opiskelijavaihtopaikan voi hankkia myös itse, jolloin puhutaan free-mover -vaihdosta. ‎Opiskelijavaihdon kesto on ensisijaisesti 3-12 kuukautta.‎ Opiskelijavaihtoon on mahdollista saada apurahaa, jonka suuruus riippuu vaihto-ohjelmasta.

Kaksoistutkinnot

Kaksoistutkinnolla tarkoitetaan tutkintoa, jossa opiskelija valmistuu sekä Laureasta että partnerikorkeakoulusta. Opiskelijan tulee täyttää sekä kotikorkeakoulun että partnerikorkeakoulun asettamat vaatimukset. Kaksoistutkintoon sisältyy aina yksi tai useampi pakollinen ulkomaanjakso.

Laureassa voit suorittaa kaksoistutkinnon kahdella eri koulutusalalla.

Sairaanhoitaja:

Tradenomi, liiketalous:

  • Double degree in Business Management with University of Applied Sciences Upper Austria, Steyr School of Management (Itävalta) (lisätietoja: conrad.lyaruu@laurea.fi)
  • Double degree in Business Management with Brest Business School (Ranska) (lisätietoja: conrad.lyaruu@laurea.fi)

Kansainvälisiä elementtejä voi sisällyttää kaikkiin opintoihin Laureassa

Kansainvälisyys voi olla osa kieli- ja viestintäopintoja tai myös ammattiopintoja, harjoittelua tai opinnäytetyötä. Jokaisen opiskelijan ulottuvilla on Laurean omien koulutusohjelmien kansainvälistävä opetustarjonta. Laurean vieraskieliset koulutusohjelmat ja opintojaksot tuovat kansainvälisyyden luonnolliseksi osaksi toimintaa. Kaikkien koulutusohjelmien ammattiopintoihin sisältyy kansainvälisyyteen liittyviä opintojaksoja. Laureassa on joissakin koulutusohjelmissa myös mahdollista suorittaa kaksoistutkinto jonkun ulkomaisen yhteistyökorkeakoulumme kanssa.

Opiskelijoiden ammatillista kasvua tukevat myös kansainvälisyyttä sisältävät työelämän toimeksiannot ja muut kansainväliset Learning by Developing (LbD) -hankkeet. Laurean laaja kieliohjelma tarjoaa mahdollisuuden myös harvinaisten kielten ja kulttuurien opiskeluun. Kansainväliset asiantuntijavierailut, teemapäivät, tapahtumat ja hankkeet ovat ammattikorkeakoulun arkea.

DS label

Laureasta valmistunut saa automaattisesti ja maksutta todistuksen yhteydessä opintosuoritusotteen sekä erityisesti kansainväliseen käyttöön tarkoitetun englanninkielisen tutkintotodistuksen liitteen Diploma Supplementin.

Euroopan komissio on myöntänyt Laurealle Diploma Supplement (DS) –tunnuksen vuosille 2013-2016. Tunnus on osoitus tutkintotodistuksen liitteen (DS) asianmukaisesta käytöstä.

DS-tunnus myönnettiin korkeakouluille, jotka antavat DS:n kaikille ensimmäisen ja toisen syklin tutkinto-ohjelmista valmistuville opiskelijoille automaattisesti ja maksutta. Diploma Supplement antaa lisätietoa opiskelijan suorittamista opinnoista, tutkinnon tasosta sekä tutkinnon tuottamasta kelpoisuudesta jatko- opinnoissa ja työelämässä. DS:n tavoitteena on helpottaa valmistuneiden liikkuvuutta ja tutkintojen ammatillista ja akateemista tunnustamista.‎‎

 

 

Kokemuksia kv-vaihdostahttps://www.laurea.fi/update/Lists/Kuvalinkit/DispForm.aspx?ID=468<img alt="Kokemuksia kv-vaihdosta" src="/update/Opiskelujahakeminenkuvat/Kuvalinkkikuvat/Outgoing-student-stories.png" style="BORDER:0px solid;" />Kokemuksia kv-vaihdostaLue tarinoita kv-vaihdossa olleilta laurealaisilta (englanniksi)<a href="https://www.laurea.fi/en/services/international-services/mobility/outgoing-student-stories"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/icgen.gif">Kokemuksia kv-vaihdosta</a>
Yhteyshenkilöthttps://www.laurea.fi/update/Lists/Kuvalinkit/DispForm.aspx?ID=187<img alt="Contact persons-international services" src="/update/Opiskelujahakeminenkuvat/Kuvalinkkikuvat/Kansainvalisyys-opinnoissa-Yhteyshenkilat.PNG" style="BORDER:0px solid;" />YhteyshenkilötOta yhteyttä kansainvälisten asioiden yhteyshenkilöihin.<a href="/opiskelu-ja-hakeminen/opintojen-kulku/kansainvalisyys-opinnoissa/yhteyshenkilot"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/icgen.gif">yhteyshenkilot</a>

Laurealle myönnettiin Certificate for Quality in Internationalisation helmikuussa 2015 osoituksena kansainvälisyyden laadusta

Laurean DS label  

 Tiedotteet

 

 

Laurean kv-viikko 2017https://www.laurea.fi/tiedotteet/Sivut/Laurean-kv-viikko-2017.aspx2017-01-26T22:00:00Z<img alt="" src="/update/Laureankuvat/Tiedotekuvat/Kv-viikko.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Laurean kv-viikko 2017
Bruce Oreck rohkaisi yrittäjyyteen BELT-hankkeen bootcampillahttps://www.laurea.fi/tiedotteet/Sivut/Bruce-Oreck-rohkaisi-yrittajyyteen-BELT-hankkeessa.aspx2017-01-24T22:00:00Z<img alt="BELT-hanke yrittäjyys Laurea Bruce Oreck" src="/update/Laureankuvat/Tiedotekuvat/BELT%20hanke%20bootcamp%20yrittäjyys%20Bruce%20Oreck%20Laurea.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Bruce Oreck rohkaisi yrittäjyyteen BELT-hankkeen bootcampilla
Restonomi-opiskelija Lam: ”Suomessa opettaja on enemmän valmentaja”https://www.laurea.fi/tiedotteet/Sivut/Restonomi-opiskelija-Lam-Nguyen-Suomessa-opettaja-on-enemman-valmentaja.aspx2017-01-17T22:00:00Z<img alt="" src="/update/Laureankuvat/Tiedotekuvat/Degree%20student%20story%20restaurant%20entrepreneurship%20Laurea%20UAS%20Nguyen%20Lam.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Restonomi-opiskelija Lam: ”Suomessa opettaja on enemmän valmentaja”

 Tapahtumat

 

 

Laurean kv-viikko 2017https://www.laurea.fi/tapahtumat/Sivut/Laurean-kv-viikko-2017.aspxLaurean kv-viikko 20172017-04-02T21:00:00Z

 Linkit

 

 

 Blogit

 

 

 Videot