https://www.laurea.fi/update/Lists/Sivunylabanner/DispForm.aspx?ID=16<img alt="" src="/update/Opiskelujahakeminenkuvat/Yläbannerit/AMK-tutkinnot.fw.jpg" style="BORDER:0px solid;" />

Yhteishaun hakukohteet


Kevään 2017 korkeakoulujen yhteishaun hakuajat

Hakuaika 1, Laurean englanninkielisiin koulutuksiin 10.1. - 25.1.2017
Hakuaika 2, Laurean suomenkielisiin koulutuksiin 15.3. - 5.4.2017

Hakuaika päättyy haun viimeisenä päivänä klo 15.00. Sähköisen hakulomakkeen löydät osoitteesta www.opintopolku.fi 

Esivalintakoe

Sosiaali-, terveys-, liikunta- ja kauneudenhoitoalalla järjestetään yksi yhteinen valtakunnallinen esivalintakoe. Kaikki hakijat osallistuvat valtakunnalliseen esivalintakokeeseen ilman erillistä kutsua. Ohjeet esivalintakokeeseen löytyvät verkkosivulta http://soteli.metropolia.fi/
Valtakunnallinen esivalintakoe ei koske ylempiä AMK-tutkintoja.

Maksut

Suomenkielisissä tutkintoon johtavissa koulutuksissa ei peritä lukuvuosimaksua.

Hakijamaksua / hakemuksen käsittelymaksua ei enää peritä kevään 2017 yhteishaussa. Vuoden 2016 käytössä ollut maksuvelvollisuus koski suomalaisiin korkeakouluihin hakevia, jotka ovat suorittaneet pohjakoulutuksensa muualla kuin EU- ja ETA-maissa tai Sveitsissä.

 

Kevät 2017 yhteishaku, AMK-tutkinnot, päivätoteutus

Päiväopiskeluun osallistuminen edellyttää opiskelijoilta mahdollisuutta olla läsnä lähiopetuksessa ja -ohjauksessa arkisin päiväaikaan. Kampuksella opiskelun lisäksi päivätoteutuksissa hyödynnetään verkko-opiskelua. Opiskeluun kuuluu sekä yksin että ryhmätyönä toteutettavia projekteja ja muita oppimistehtäviä. Voit hyödyntää koko Laurean tarjontaa. Laurean koko opetustarjonta on käytettävissäsi, mikäli opetusryhmissä vain on tilaa. Ydinosaamisen opinnot on kuitenkin tarkoituksenmukaista opiskella kampuksella, johon olet valittu opiskelijaksi. Täydentävän osaamisen opinnoissa rohkaisemme tutkimaan koko opintotarjontaa.

Liiketalouden koulutus, tradenomi (AMK)
Tutkinto: Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto
Kampus (aloituspaikat): Hyvinkää (40), Leppävaara (35)

Tietojenkäsittelyn koulutus, tradenomi (AMK)
Tutkinto: Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto
Kampus (aloituspaikat): Leppävaara (35), Tikkurila (30)

Turvallisuusalan koulutus, tradenomi (AMK)
Tutkinnot: Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto
Kampus (aloituspaikat): Leppävaara (35)

Matkailu-ja palveluliiketoiminnan koulutus, restonomi (AMK)
Tutkinto: Matkailu- ja ravitsemisalan ammattikorkeakoulututkinto
Kampus (aloituspaikat): Leppävaara (50)

Sairaanhoitajakoulutus, sairaanhoitaja (AMK)
Tutkinto: Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto
Kampus (aloituspaikat): Tikkurila (35), Otaniemi (50), Porvoo (35)

Terveydenhoitajakoulutus, terveydenhoitaja (AMK)
Tutkinto: Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto
Kampus (aloituspaikat): Otaniemi (35)

Fysioterapeuttikoulutus, fysioterapeutti (AMK)
Tutkinto: Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto
Kampus (aloituspaikat): Otaniemi (35)

Sosionomikoulutus, sosionomi (AMK)
Tutkinto: Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto
Kampus (aloituspaikat): Tikkurila (35), Otaniemi (40)

 

Kevät 2017 yhteishaku, AMK-tutkinnot, monimuotototeutus

Monimuoto-opiskelu sisältää lähi- ja etäopetusta sekä itsenäistä opiskelua. Opiskeluun kuuluu myös ammattitaitoa edistävää harjoittelua, jonka laajuus vaihtelee tutkinnoittain. Sairaanhoitajan koulutuksesta noin yksi kolmasosa (75 op) on harjoittelua, joka toteutuu työpajoissa, simulaatioharjoituksissa ja sosiaali- ja terveysalan erilaisissa hoito- ja toimintaympäristöissä. Otathan huomioon, että monissa harjoittelupaikoissa voidaan toteuttaa 3-vuorotyötä.

Monimuodon lähiopetusta toteutetaan syksyllä 2017 alkavissa koulutuksissa pääsääntöisesti perjantaisin ja lauantaisin, ellei koulutuksen tiedoissa ole muuta mainittu. Opiskeluun sisältyy myös intensiiviviikko lukukausittain tarvittaessa sekä lähiopetuspäivien ulkopuolella tehtäviä oppimistehtäviä ja projekteja, joita tehdään sekä itsenäisesti että ryhmätöinä. Opiskelussa hyödynnetään virtuaalisia oppimisympäristöjä ja nykyaikaista viestintäteknologiaa. Voit ottaa myös muuta tarjontaa opintosuunnitelmaasi esim. päiväopintojen tarjonnasta. Monimuoto-opiskelu edellyttää opiskelijalta itseohjautuvuutta. Monimuoto-opiskelu sopii erityisesti opiskelijoille, jotka käyvät opiskelun ohella töissä.

Tikkurilan kampuksella alkaa syksyllä 2017 liiketalouden tradenomikoulutus verkko-opintoina. Tässä toteutusvaihtoehdossa opiskelu suoritetaan kokonaan verkossa. Verkkototeutuksessa lähitapaamisia  on ainoastaan opintojen alussa (perehdytys ja ryhmäytyminen), minkä jälkeen lähitapaamisia on kerran lukukaudessa. Opintojen aikana muut tapaamiset tapahtuvat verkossa. Verkko-opiskelu edellyttää opiskelijalta itseohjautuvuutta. Tämä opiskelumuoto sopii verkko-opiskelusta motivoituneille opiskelijoille, jotka käyvät opiskelun ohella töissä sekä niille, jotka asuvat etäällä Laurean kampuksilta. Verkkototeutuksessa opiskelijalla on mahdollisuus kehittää omaa työtään tai oman työpaikkansa toimintaa  opintojen sisältöjen puitteissa.

Liiketalouden koulutus, tradenomi (AMK)
Tutkinto: Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto
Kampus (aloituspaikat): Otaniemi (30), Lohja (35)

Liiketalouden koulutus, tradenomi (AMK), verkko-opinnot
Tutkinto: Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto
Kampus (aloituspaikat): Tikkurila (35)

Sairaanhoitajakoulutus, sairaanhoitaja (AMK)
Tutkinto: Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto
Kampus (aloituspaikat):  Lohja (35), Hyvinkää (35)

Sosionomikoulutus, sosionomi (AMK)
Tutkinto: Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto
Kampus (aloituspaikat): Lohja (25)

Sosionomikoulutus, rikosseuraamusala, sosionomi (AMK)
Tutkinto: Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto
Kampus (aloituspaikat): Tikkurila (30)

Kauneudenhoitoalan koulutus, estenomi (AMK)
Tutkinto: Kaudenudenhoitoalan ammattikorkeakoulututkinto
Kampus (aloituspaikat): Tikkurila (35)

 

Kevät 2017 yhteishaku, AMK tutkinnot, monimuotototeutus, verkko-opinnot

Tikkurilan kampuksella alkaa syksyllä 2017 liiketalouden tradenomikoulutus verkko-opintoina. Tässä toteutusvaihtoehdossa opiskelu suoritetaan kokonaan verkossa. Verkkototeutuksessa lähitapaamisia  on ainoastaan opintojen alussa (perehdytys ja ryhmäytyminen), minkä jälkeen lähitapaamisia on kerran lukukaudessa. Opintojen aikana muut tapaamiset tapahtuvat verkossa. Verkko-opiskelu edellyttää opiskelijalta itseohjautuvuutta. Tämä opiskelumuoto sopii verkko-opiskelusta motivoituneille opiskelijoille, jotka käyvät opiskelun ohella töissä sekä niille, jotka asuvat etäällä Laurean kampuksilta. Verkkototeutuksessa opiskelijalla on mahdollisuus kehittää omaa työtään tai oman työpaikkansa toimintaa  opintojen sisältöjen puitteissa.

Liiketalouden koulutus, tradenomi (AMK), verkko-opinnot
Tutkinto: Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto
Kampus (aloituspaikat): Tikkurila (35)

 

Kevät 2017 yhteishaku, Ylemmät AMK-tutkinnot

Yrityksen kasvuun johtaminen
Tutkintonimike:  Tradenomi (ylempi AMK)
Tutkinto:  Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto
Kampus (aloituspaikat):  Tikkurila (25)

Palvelumuotoilu
Tutkintonimike:  Restonomi (ylempi AMK)
Tutkinto:  Matkailu- ja ravitsemisalan ylempi AMK-tutkinto
Kampus (aloituspaikat):  Leppävaara (25)

Sosiaalialan käytäntöjen asiakaslähtöinen kehittäminen
Tutkintonimike:  Sosionomi (ylempi AMK)
Tutkinto:  Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK-tutkinto
Kampus (aloituspaikat):  Tikkurila (25)

Sosiaalisen kuntoutuksen johtaminen ja kehittäminen
Tutkintonimike:  Sairaanhoitaja (ylempi AMK), terveydenhoitaja (ylempi AMK), fysioterapeutti (ylempi AMK), sosionomi (ylempi AMK)
Tutkinto:  Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK-tutkinto
Kampus (aloituspaikat):  Leppävaara (25)

 

 Syksyn 2016 yhteishaun hakukohteet

 Syksyn 2016 yhteishakuaika (7.9 - 21.9.2016.) on päättynyt haun viimeisenä päivänä 21.9.2016 klo 15.00.

AMK-tutkinnot, päivätoteutus

Päiväopiskeluun osallistuminen edellyttää opiskelijoilta mahdollisuutta olla läsnä lähiopetuksessa ja -ohjauksessa arkisin päiväaikaan. Kampuksella opiskelun lisäksi päivätoteutuksissa hyödynnetään verkko-opiskelua. Opiskeluun kuuluu sekä yksin että ryhmätyönä toteutettavia projekteja ja muita oppimistehtäviä. Voit hyödyntää koko Laurean tarjontaa. Laurean koko opetustarjonta on käytettävissäsi, mikäli opetusryhmissä vain on tilaa. Ydinosaamisen opinnot on kuitenkin tarkoituksenmukaista opiskella kampuksella, johon olet valittu opiskelijaksi. Täydentävän osaamisen opinnoissa rohkaisemme tutkimaan koko opintotarjontaa.

Liiketalouden koulutus, tradenomi (AMK)
Tutkinto: Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto
Kampus (aloituspaikat): Leppävaara (35), Otaniemi (50), Tikkurila (35)

Tietojenkäsittelyn koulutus, tradenomi (AMK)
Tutkinto: Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto
Kampus (aloituspaikat): Leppävaara (35)

Matkailu-ja palveluliiketoiminnan koulutus, restonomi (AMK)
Tutkinto: Matkailu- ja ravitsemisalan ammattikorkeakoulututkinto
Kampus (aloituspaikat): Leppävaara (30)

Sairaanhoitajakoulutus, sairaanhoitaja (AMK)
Tutkinto: Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto
Kampus (aloituspaikat): Tikkurila (35), Hyvinkää (35)

Terveydenhoitajakoulutus, terveydenhoitaja (AMK)
Tutkinto: Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto
Kampus (aloituspaikat): Tikkurila (35)

Sosionomikoulutus, sosionomi (AMK)
Tutkinto: Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto
Kampus (aloituspaikat): Tikkurila (35)

 

AMK-tutkinnot, monimuotototeutus

Monimuoto-opiskelu sisältää lähi- ja etäopetusta sekä itsenäistä opiskelua. Opiskeluun kuuluu myös ammattitaitoa edistävää harjoittelua, jonka laajuus vaihtelee tutkinnoittain. Sairaanhoitajan koulutuksesta noin yksi kolmasosa (75 op) on harjoittelua, joka toteutuu työpajoissa, simulaatioharjoituksissa ja sosiaali- ja terveysalan erilaisissa hoito- ja toimintaympäristöissä. Otathan huomioon, että monissa harjoittelupaikoissa voidaan toteuttaa 3-vuorotyötä.

Monimuodon lähiopetusta toteutetaan keväällä 2017 alkavissa koulutuksissa pääsääntöisesti maanantaisin ja tiistaisin. Opiskeluun sisältyy myös intensiiviviikko lukukausittain tarvittaessa sekä lähiopetuspäivien ulkopuolella tehtäviä oppimistehtäviä ja projekteja, joita tehdään sekä itsenäisesti että ryhmätöinä. Opiskelussa hyödynnetään virtuaalisia oppimisympäristöjä ja nykyaikaista viestintäteknologiaa. Voit ottaa myös muuta tarjontaa opintosuunnitelmaasi esim. päiväopintojen tarjonnasta. Monimuoto-opiskelu edellyttää opiskelijalta itseohjautuvuutta. Monimuoto-opiskelu sopii erityisesti opiskelijoille, jotka käyvät opiskelun ohella töissä.

Liiketalouden koulutus, tradenomi (AMK)
Tutkinto: Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto
Kampus (aloituspaikat): Hyvinkää (40) Leppävaara (30), Lohja (35)

Tietojenkäsittelyn koulutus, tradenomi (AMK)
Tutkinto: Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto
Kampus (aloituspaikat): Tikkurila (30)

Turvallisuusalan koulutus, tradenomi (AMK)
Tutkinnot: Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto
Kampus (aloituspaikat): Leppävaara (25)

Matkailu-ja palveluliiketoiminnan koulutus, restonomi (AMK)
Tutkinto: Matkailu- ja ravitsemisalan ammattikorkeakoulututkinto
Kampus (aloituspaikat): Leppävaara (30)

Sairaanhoitajakoulutus, sairaanhoitaja (AMK)
Tutkinto: Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto
Kampus (aloituspaikat): Otaniemi (30), Lohja (35), Porvoo (35)

Sosionomikoulutus, sosionomi (AMK)
Tutkinto: Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto
Kampus (aloituspaikat): Hyvinkää (35), Porvoo (25), Otaniemi (30)

 

Ylemmät AMK-tutkinnot

Tulevaisuuden johtaminen ja asiakaslähtöinen palveluliiketoiminta
Tutkintonimike:  Tradenomi (ylempi AMK)
Tutkinto:  Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto
Kampus (aloituspaikat):  Tikkurila (25)

Päätöksenteon ilmiöt johtamisessa, kehittämisessä ja asiakastyössä
Tutkintonimike:  Tradenomi (ylempi AMK)
Tutkinto:  Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto
Kampus (aloituspaikat):  Leppävaara (25)

Tulevaisuuden innovatiiviset digitaaliset palvelut
Tutkintonimike:  Tradenomi (ylempi AMK)
Tutkinto:  Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto
Kampus (aloituspaikat):  Leppävaara (25)

Turvallisuusjohtaminen
Tutkintonimike:  Tradenomi (ylempi AMK)
Tutkinto:  Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto
Kampus (aloituspaikat):  Leppävaara (25)

Sosiaali- ja terveysalan johtaminen
Tutkintonimike:  Fysioterapeutti (ylempi AMK), Sairaanhoitaja (ylempi AMK), Terveydenhoitaja (ylempi AMK),
Sosionomi(ylempi AMK)
Tutkinto: Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto
Kampus (aloituspaikat):  Tikkurila (25)

 

 

 Tiedotteet

 

 

Syksyn 2016 yhteishaun opiskelijavalinnat on julkaistu https://www.laurea.fi/tiedotteet/Sivut/Syksyn-2016-yhteishaun-opiskelijavalinnat-on-julkaistu-.aspx2016-11-23T22:00:00Z<img alt="" src="/update/Opiskelujahakeminenkuvat/Kuvalinkkikuvat/kl_Miksi_Laurea.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Syksyn 2016 yhteishaun opiskelijavalinnat on julkaistu
Muutokset ammattikorkeakoulujen valintaperusteissahttps://www.laurea.fi/tiedotteet/Sivut/Muutokset-ammattikorkeakoulujen-valintaperusteissa.aspx2015-10-08T21:00:00ZMuutokset ammattikorkeakoulujen valintaperusteissa
Rikosseuraamusalan opiskelija Niina: ”Rikosseuraamusalalla oppii ymmärtämään rikollisuuden taustoja”https://www.laurea.fi/tiedotteet/Sivut/Opiskelijatarina-Rikosseuraamusalalla-oppii-ymmartamaan-rikollisuuden-taustoja.aspx2015-03-26T22:00:00Z<img alt="" src="/update/Laureankuvat/Tiedotekuvat/Niina%20Jääskeläinen.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Rikosseuraamusalan opiskelija Niina: ”Rikosseuraamusalalla oppii ymmärtämään rikollisuuden taustoja”

 Tapahtumat

 

 

 Linkit

 

 

https://www.laurea.fi/update/Lists/Linkit/DispForm.aspx?ID=181<a href="https://www.laurea.fi/opiskelu-ja-hakeminen/hakeminen/poissaolo-oikeus" target="_blank"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/icgen.gif">Poissaolo-oikeuden rajoitus</a>Ensimmäisen opiskeluvuoden poissaolo-oikeuteen on tullut rajoitus
https://www.laurea.fi/update/Lists/Linkit/DispForm.aspx?ID=126<a href="https://www.laurea.fi/opiskelu-ja-hakeminen/hakeminen/usein-kysytyt-kysymykset" target="_blank"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/icgen.gif">Usein kysytyt kysymykset</a>Löydät täältä mm. aiempiin hakuihin liittyvää tilastotietoa.

 Blogit

 

 

 Videot