https://www.laurea.fi/update/Lists/Sivunylabanner/DispForm.aspx?ID=99<img alt="" src="/update/Opiskelujahakeminenkuvat/Yläbannerit/Opiskelu_ja_hakeminen.jpg" style="BORDER:0px solid;" />

Valintaperusteet

Ammattikorkeakoulut vahvistavat vuosittain käytössä olevat valintaperusteet. Vuoden 2017 valintaperusteet koskevat kevään 2017 ja syksyn 2017 yhteishakuja.

Tutustu sekä yleisiin valintaperusteisiin, että  alakohtaisiin valintaperusteisiin.

Valintaperusteet AMK-tutkinnot 2017

 

Yleinen hakukelpoisuus

Laureassa kaikissa tutkintoon johtavissa AMK koulutuksissa pohjakoulutusvaatimuksena  on yleisen hakukelpoisuuden antava tutkinto. Voit hakea ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin, jos olet suorittanut

  • suomalaisen lukion oppimäärän ja/tai ylioppilastutkinnon
  • International Baccalaureate -tutkinnon (IB)
  • European Baccalaureate -tutkinnon (EB)
  • Reifeprüfung-tutkinnon (RP)
  • 120 opintoviikon tai 180 osaamispisteen laajuisen suomalaisen ammatillisen perustutkinnon tai sitä vastaavan aiemman vähintään 80 opintoviikon laajuisen suomalaisen ammatillisen tutkinnon
  • suomalaisen opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon
  • näyttötutkintona suoritetun suomalaisen ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon tai niitä vastaavan aikaisemman tutkinnon tai
  • ulkomaisen koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa hakukelpoisuuden korkeakouluopintoihin.

Huomaathan, että ammattikorkeakoulututkinto/korkeakoulututkinto ei anna yleistä hakukelpoisuutta ammattikorkeakouluopintoihin.

Mikäli ammattikorkeakoulu käyttää ns. harkinnanvaraista valintaa, opiskelijaksi voidaan ottaa myös muu hakija, jolla ammattikorkeakoulu katsoo olevan riittävät tiedot ja taidot. Laurea ei  käytä harkinnanvaraista valintaa.   

 

Yleiset valintaperusteet

Yleisissä valintaperusteissa on kerrottu mm. yleisen hakukelpoisuuden osoittaminen.

Laurea, valintaperusteet AMK tutkinnot, yleisosio 2017

 

Alakohtaiset valintaperusteet

Alakohtaisista valintaperusteista löydät mm. Laureassa käytössä olevat valintatavat.

Laurea, valintaperusteet AMK tutkinnot, liiketalouden ala 2017

Laurea, valintaperusteet AMK tutkinnot, sosiaali-,  terveys- ja kauneudenhoitoala 2017

Laurea, valintaperusteet AMK tutkinnot matkailu- ja ravitsemisala 2017

 

Valintaperusteet ylemmät AMK-tutkinnot 2017

 

Hakukelpoisuus ylempi AMK koulutuksiin

Voit hakea ylempi AMK-koulutuksiin, kun sinulla on ammattikorkeakoulututkinto tai muu soveltuva korkeakoulututkinto ja täytät koulutuskohtaiset pohjakoulutusvaatimukset. Lisäksi sinulla tulee olla korkeakoulututkinnon jälkeistä työkokemusta asianomaiselta alalta vähintään kolme vuotta.

Jos haet Suomen ulkopuolella suoritetulla tutkinnolla, sinun on toimitettava kopio hakemuksesi perusteena olevasta lopullisesta tutkintotodistuksesta korkeakoulun hakijapalveluihin kevään 2017 yhteishaussa 20.4.2017 klo 15.00 mennessä. Tämä ei koske hakukautena valmistuvia EU-/ETA-maan kansalaisia Jos todistus ei ole suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi, todistuksesta tulee toimittaa myös virallisen kääntäjän tekemä käännös.  

 

Ylempi AMK koulutusten yleiset valintaperusteet

Laurea, valintaperusteet ylempi AMK, yleisosio 2017

 

Laurean Ylempi AMK koulutusten koulutuskohtaiset pohjakoulutusvaatimukset

Yrityksen kasvuun johtaminen
Tutkintonimike:  Tradenomi (ylempi AMK)
Tutkinto:  Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto
Hakukelpoisuus: Tradenomi (AMK) tai muu vastaava liiketoimintaosaamista tuottava korkeakoulututkinto. Lisäksi vaaditaan vähintään kolmen vuoden soveltuva työkokemus tutkinnon suorittamisen jälkeen.

Palvelumuotoilu
Tutkintonimike: Restonomi (ylempi AMK)
Tutkinto: Matkailu- ja ravitsemisalan ylempi AMK-tutkinto
Hakukelpoisuus: Restonomi (AMK), tradenomi (AMK)  tai muu soveltuva korkeakoulututkinto. Lisäksi vaaditaan vähintään kolmen vuoden soveltuva työkokemus tutkinnon suorittamisen jälkeen.

Sosiaalisen kuntoutuksen johtaminen ja kehittäminen
Tutkintonimike:  Fysioterapeutti (ylempi AMK), Sairaanhoitaja (ylempi AMK), Terveydenhoitaja (ylempi AMK),
Sosionomi(ylempi AMK)
Tutkinto: Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto
Hakukelpoisuus: Hakukelpoisuuden ylempään AMK -tutkintoon antaa sairaanhoitaja (AMK), terveydenhoitaja (AMK), fysioterapeutti (AMK) tai sosionomi (AMK) -tutkinto sekä tutkinnon suorittamisen jälkeen hankittu vähintään kolmen vuoden työkokemus asianomaiselta alalta.

Sosiaalialan käytäntöjen asiakaslähtöinen kehittäminen
Tutkintonimike: Sosionomi (ylempi AMK)
Tutkinto: Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto
Hakukelpoisuus: Sosionomi (AMK), geronomi (AMK), kuntoutuksen ohjaaja (AMK), yhteisöpedagogi (AMK), kasvatustieteiden kandidaatti (tai maisteri) tai yhteiskuntatieteiden/valtiotieteiden kandidaatti (tai maisteri). Lisäksi vaaditaan tutkinnon suorittamisen jälkeen hankittu vähintään kolmen vuoden työkokemus asianomaiselta alalta.

 

Työkokemusta vähintään kolme vuotta

Vaadittavan tutkinnon lisäksi hakijalla tulee olla korkeakoulututkinnon suorittamisen jälkeistä työkokemusta asianomaiselta alalta vähintään kolme vuotta.  Asianomaiseksi alaksi katsotaan sekä ala, jolle nyt ollaan hakemassa että ala, jolta korkeakoulututkinto on.

Työkokemus merkitään hakulomakkeelle kuukausina.

Työkokemukseksi hyväksytään myös aiemmin suoritetun opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon jälkeinen työskentely. Myös tässä tapauksessa työkokemusta tulee olla vähintään kolme vuotta. 
Huom. mikäli merkitset hakulomakkeelle opistotutkinnon jälkeistä työkokemusta, tarkastathan että aiempi tutkintosi on varmasti opistotutkinto.

Kahta yhtäaikaisesti tehtyä työtä ei hyväksytä kuin yhdeksi työkokemukseksi. Kalenterivuodessa työkokemusta voi kertyä korkeintaan 12 kuukautta. Työkokemuksen tulee olla hankittu kevään 2017 yhteishaussa 31.7.2017 mennessä.

 

Valintaperusteet AMK-tutkinnot 2016

Vuoden 2016 valintaperusteet koskevat kevään 2016 ja syksyn 2016 yhteishakuja.

 

Yleinen hakukelpoisuus

Laureassa kaikissa tutkintoon johtavissa koulutuksissa pohjakoulutusvaatimuksena  on yleisen hakukelpoisuuden antava tutkinto.

Yleisen hakukelpoisuuden ammattikorkeakouluopintoihin antavat seuraavat tutkinnot;
• suomalaisen lukion oppimäärän ja/tai ylioppilastutkinnon
• International Baccalaureate -tutkinnon (IB)
• European Baccalaureate -tutkinnon (EB)
• Reifeprüfung-tutkinnon (RP)
• 120 opintoviikon laajuisen suomalaisen ammatillisen perustutkinnon tai sitä vastaavan aiemman vähintään 80 opintoviikon laajuisen ammatillisen tutkinnon
• suomalaisen opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon
• näyttötutkintona suoritetun suomalaisen ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon tai niitä vastaavan aikaisemman tutkinnon tai
• ulkomaisen koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa hakukelpoisuuden  korkeakouluopintoihin.

Huom. ammattikorkeakoulututkinto/korkeakoulututkinto ei anna yleistä hakukelpoisuutta ammattikorkeakouluopintoihin

Mikäli ammattikorkeakoulu käyttää ns. harkinnanvaraista valintaa, opiskelijaksi voidaan ottaa myös muu hakija, jolla ammattikorkeakoulu katsoo olevan riittävät tiedot ja taidot. Laurea ei  käytä harkinnanvaraista valintaa. 

Haussa käytetyn tutkinnon on oltava suoritettuna niin, että lopullisen tutkintotodistuksen kopio on perillä korkeakoulussa opiskelijavalinnan tulosten julkaisemisen jälkeen 30.12.2016 klo 15.00 mennessä

Tutkinnon on kuitenkin oltava valmis jo hakuajan loppuun mennessä, jos hakija:
• ei ole EU- tai ETA-maan kansalainen ja hakee Suomen ulkopuolella suoritetulla tutkinnolla (pois lukien EB-, IB- ja RP-tutkinnolla hakevat)

 

Yleiset valintaperusteet

Tarkempaa tietoa hakukelpoisuudesta löydät yleisistä valintaperusteista.
Valintaperustesuositus yleisosio  2016 

 

Koulutusalakohtaiset valintaperusteet

Syksyn  2016 yhteishakuun on määritelty tarkemmat valintaperusteet koulutusaloittain;

Matkailu-, ravitsemis- ja talousala;
Matkailu- ja palveluliiketoiminnan koulutus
Matkailu- ja ravitsemisalan alakohtaiset valintaperusteet

Sosiaali- ja terveysala;
Fysioterapeuttikoulutus, Sairaanhoitajakoulutus, Terveydenhoitajakoulutus, Sosionomikoulutus
(Sosionomi, rikosseuraamusalan koulutukseen seuraava haku kevään 2017 yhteishaussa)
Sosiaali- ja terveysalan alakohtaiset valintaperusteet
Sosiaali- ja terveysalan terveydentilasuosituksiin liittyviä käytännön ohjeita.

Liiketalouden ala;
Liiketalouden koulutus, tietojenkäsittelyn koulutus, turvallisuusalan koulutus
Liiketalouden alan alakohtaiset valintaperusteet

Kauneudenhoitoala
Kauneudenhoitoalan koulutukseen seuraava haku kevään 2017 yhteishaussa.

 

Valintaperusteet ylemmät AMK-tutkinnot 2016

Vuoden 2016 valintaperusteet koskevat kevään 2016 ja syksyn 2016 yhteishakuja.

 

Yleistä ylempään ammattikorkeakoulututkintoon hakemisesta

Ylempään AMK-tutkintoon voit hakea, kun sinulla on ammattikorkeakoulututkinto tai muu soveltuva korkeakoulututkinto sekä tämän jälkeistä työkokemusta asianomaiselta alalta vähintään kolme vuotta. Asianomaiseksi alaksi katsotaan sekä ala, jolle nyt ollaan hakemassa että ala, jolta korkeakoulututkinto on. Tämän lisäksi koulutuksilla on koulutuskohtaiset pohjakoulutusvaatimukset. Löydät nämä alta.

Ulkomaisella tutkinnolla hakevan tulee toimittaa tutkintotodistuksen kopio ensimmäisenä hakutoiveena olevan ammattikorkeakoulun hakijapalveluihin 28.9.2016 klo 15.00 mennessä. Jos todistus ei ole suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi, todistuksesta tulee toimittaa myös virallisen kääntäjän tekemä käännös.  

 

Ylempien ammattikorkeakoulututkintojen valintaperusteet 2016

Ylempien ammattikorkeakoulututkintojen valintaperustesuositus 2016

 

Koulutuskohtaiset pohjakoulutusvaatimukset syksy 2016 

Tulevaisuuden johtaminen ja asiakaslähtöinen palveluliiketoiminta
Tutkintonimike:  Tradenomi (ylempi AMK)
Tutkinto:  Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto
Hakukelpoisuus: Tradenomi tai muu soveltuva korkeakoulututkinto. Lisäksi vaaditaan kolmen vuoden soveltuva työkokemus tutkinnon suorittamisen jälkeen.

Päätöksenteon ilmiöt johtamisessa, kehittämisessä ja asiakastyössä
Tutkintonimike:  Tradenomi (ylempi AMK)
Tutkinto:  Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto
Hakukelpoisuus:Tradenomi (AMK) tai muu soveltuva korkeakoulututkinto. Lisäksi vaaditaan kolmen vuoden soveltuva työkokemus tutkinnon suorittamisen jälkeen

Tulevaisuuden innovatiiviset digitaaliset palvelut
Tutkintonimike:  Tradenomi (ylempi AMK)
Tutkinto:  Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto
Hakukelpoisuus: Tradenomi (AMK) tai muu soveltuva korkeakoulututkinto esimerkiksi sosiaali- ja terveysalalta. Lisäksi vaaditaan kolmen vuoden soveltuva työkokemus tutkinnon suorittamisen jälkeen.

Turvallisuusjohtaminen
Tutkintonimike:  Tradenomi (ylempi AMK)
Tutkinto:  Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto
Hakukelpoisuus: Tradenomin tutkinto turvallisuusalalta, muu vastaava turvallisuusosaamista kerryttävä liiketalouden tai tekniikan korkeakoulututkinto tai vastaava korkeakoulututkinto pelastus-, puolustus- tai poliisisektorilta. Lisäksi vaaditaan kolmen vuoden soveltuva työkokemus tutkinnon suorittamisen jälkeen

Sosiaali- ja terveysalan johtaminen
Tutkintonimike:  Fysioterapeutti (ylempi AMK), Sairaanhoitaja (ylempi AMK), Terveydenhoitaja (ylempi AMK),
Sosionomi(ylempi AMK)
Tutkinto: Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto
Hakukelpoisuus: Sairaanhoitaja (AMK), terveydenhoitaja (AMK), fysioterapeutti (AMK) tai sosionomi (AMK) -tutkinto sekä vähintään kolmen vuoden työkokemus alalta korkeakoulututkinnon suorittamisen jälkeen

 

Työkokemusta vähintään kolme vuotta

Vaadittavan tutkinnon lisäksi hakijalla tulee olla korkeakoulututkinnon suorittamisen jälkeistä alakohtaista työkokemusta vähintään kolme vuotta.
Alakohtaiseksi työkokemukseksi katsotaan työkokemus sekä siltä alalta, jolle nyt ollaan hakemassa että alalta, jolta korkeakoulututkinto on.

Työkokemukseksi hyväksytään myös aiemmin suoritetun opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon jälkeinen työskentely. Myös tässä tapauksessa työkokemusta tulee olla vähintään kolme vuotta.  Huom. mikäli merkitset hakulomakkeelle opistotutkinnon jälkeistä työkokemusta, tarkastathan että aiempi tutkintosi on varmasti opistotutkinto.

Kahta yhtäaikaisesti tehtyä työtä ei hyväksytä kuin yhdeksi työkokemukseksi. Kalenterivuodessa työkokemusta voi kertyä korkeintaan 12 kuukautta.

Työkokemuksen tulee olla hankittu syksyn 2016 yhteishaussa 31.12.2016 mennessä.

 

Oikaisumenettelyohje

Mikäli päätöstä opiskelijavalinnasta ei ole tehty valtakunnallisten valintaperusteiden mukaisesti, henkilöllä on mahdollisuus hakea kirjallisesti oikaisua ammattikorkeakoulun johtoryhmältä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi saannista.

Kerro oikaisupyynnössä nimesi, yhteystietosi ja miltä osin valintaperusteita ei ole noudatettu tai miltä osin opiskelijavalinta on tehty virheellisesti. Oikaisupyyntö lähetetään osoitteeseen Laurea-ammattikorkeakoulu, Johtoryhmä, Ratatie 22, 01300 Vantaa.

 

 

Lisätietoa

Laurean hakijapalvelut

Ratatie 22
01300 Vantaa
Puh. (09) 8868 7293
fax. (09) 8868 7298
hakijapalvelut(at)laurea.fi

Puhelinpalveluaika
arkisin klo 10-14

Asiakaspalvelupiste 
arkisin klo 10-15

Poikkeusaukioloajat
To 15.12.  suljettu

 Tiedotteet

 

 

Muutokset ammattikorkeakoulujen valintaperusteissahttps://www.laurea.fi/tiedotteet/Sivut/Muutokset-ammattikorkeakoulujen-valintaperusteissa.aspx2015-10-08T21:00:00ZMuutokset ammattikorkeakoulujen valintaperusteissa

 Tapahtumat

 

 

 Linkit

 

 

https://www.laurea.fi/update/Lists/Linkit/DispForm.aspx?ID=181<a href="https://www.laurea.fi/opiskelu-ja-hakeminen/hakeminen/poissaolo-oikeus" target="_blank"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/icgen.gif">Poissaolo-oikeuden rajoitus</a>Ensimmäisen opiskeluvuoden poissaolo-oikeuteen on tullut rajoitus
https://www.laurea.fi/update/Lists/Linkit/DispForm.aspx?ID=180<a href="https://www.laurea.fi/opiskelu-ja-hakeminen/hakeminen/ensikertalaisuuskiintio" target="_blank"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/icgen.gif">Ensikertalaisuuskiintiö</a>Ensikertalaisten osuus aloituspaikoista Laureassa

 Blogit

 

 

 Videot